Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-03-28 02:36:05
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


‘Waar een wil is.......

daar is een weg’! Dit oer-Hollandse gezegde kent iedereen; met deze ‘levensregel’ zijn we grootgebracht en worden we opgevoed! Door te handelen naar dit gezegde zijn er geweldige prestaties neergezet in ons land!

Prestaties leveren, we kunnen er wat van; Nederland blaast een flinke ‘deun’ mee, in het ‘wereldorkest’, ook al is het maar een ‘vlekje’, op de wereldkaart! Ook op sportgebied is de Nederlandse ‘wil’ om te winnen meestal duidelijk aanwezig. Voor velen is het daarom des te pijnlijker dat Nederland niet voorkomt onder de kandidaten, die strijden om de ‘wereldkampioen voetbal’ titel! Gelukkig liet ‘onze’ Jochem het niet afweten en veroverde de schaatstitel, op wereldniveau! Zijn wil om te winnen manifesteerde hij op een grootse manier, door de achterstand, die hij opgelopen had na drie afstanden, bij de laatste race royaal en met overmacht weg te werken!

‘Gááán, als een haan’, zeiden we vroeger al, en het geldt nog steeds voor velen; de prestatiedrang is groot in ons ‘landje bij de zee’! Vanuit m’n eigen leven en ervaringen kan ik er van mee praten; een prestatie leveren geeft een kick; in het klein of in het groot, dát maakt niet uit.

Ik was bij een oude mevrouw op bezoek die therapie krijgt, en zij vertelde me trots dat ze zich nu zélf in haar rolstoel kon voortbewegen, geweldig! Waar een wil is.......!

Bij dit alles wil ik ook nog even joUw aandacht vragen voor de ‘bijzondere’ christelijke herdenkingsdagen van deze week. Ogenschijnlijk heeft dat niets met het bovenstaande te maken, maar toch.....

Op Goede Vrijdag wordt er teruggezien op [met alle eerbied gesproken] de ‘Prestatie’ die Jezus, Gods eigen Zoon, ‘leverde’ aan het Kruis ‘der schande’! Door niet Zijn eigen wil te doen, maar de wil van Zijn Vader, heeft Hij Verlossing en Verzoening gebracht, voor een ieder die gelooft! Hij werd gehoorzaam "tot in de dood", staat er in de Bijbel, en daar koos Hij voor! Passanten, die voorbij het Kruis liepen, riepen: "Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Christus Gods is".[Luc.23:35] Dat had Hij kunnen doen; geen twijfel daarover, na alle ‘prestaties’ die Hij al had laten zien, tijdens Zijn verblijf op aarde! Hij koos voor het lijden en sterven, tot heil van joU en mij!

Als bijzondere illustratie een echt gebeurd verhaal. Iemand kwam bij een boer, die hem meenam naar het kippenhok. Daar zat een kip op een nest en de kuikentjes keken vanonder haar veren de wereld in. De boer vroeg:’ leg je hand eens op de kip’. Toen de man het deed voelde hij dat de kip koud en dood was! De boer vertelde dat er een wezel was gekomen die het bloed uit de kip gezogen had. De kip was doodstil blijven zitten om haar kleintjes te beschermen, hoewel ze weg had kunnen fladderen!

Zó heeft Jezus ook het lijden ondergaan, en is stil gebleven, om Zijn ‘kleintjes’ te beschermen! Jezus kwam om de mensheid van de eeuwige dood te redden, naar de wil van Zijn Vader! Gods liefde van de mensen, voor joU en voor mij, was zó geweldig groot, dat Hij Zichzelf opofferde, Zichzelf verloochende, en in die fase afzag van Zijn Almacht! Dat Hij wel ALLE macht heeft, manifesteerde Hij ná Zijn dood! Toen stond Hij op, uit het graf, en vertrok weer naar Zijn Vader! Zijn grote Opdracht uitgevoerd, Halleluja!!

Waar een wil is, is een Weg!

Die Weg heeft Jezus gebaand, ook voor joU! Wil je er op gáán? Dan vraagt Hij je vandaag om Hem te volgen, in alle opzichten! Dat houdt in, om niet joUw eigen wil maar Zijn WIL te laten prevaleren, de eerste plaats te geven! Dat heeft heel vaak te maken met zelfverloochening! Jezus zegt: "Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn."[Luc.14:27] Dat kruis is zelfverloochening, zoals die kip haar eigen belang ‘vergat’, ter wille van haar kleintjes, zo vraagt Jezus van joU en mij, om Hem te volgen, soms, soms vaak, ten koste van ons zelf! Is dát mogelijk? Ja, met Zijn hulp! Waar een wil is, is een Weg! En overgegeven wil! ‘Wat wilt U dat ik vandaag doen zal’? Als je dáár de dag mee begint, als je zó gericht blijft op Hem, dan ga je ‘prestaties’ leveren, die je zelf nooit voor mogelijk had gehouden!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl