Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-03-28 02:38:05
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


van Goede Vrijdag naar Pasen

Geachte lezers, beste vrienden,
 
voor christenen zijn er twee herdenkingsdagen in het jaar die boven alles uitstijgen: Goede Vrijdag en Pasen. Als christen kan ik zeggen en getuigen: mijn Heer stierf op die 'Goede' Vrijdag en op die eerste dag van de week stond Hij op uit de dood! Hij deed het voor mij, maar ook voor jou!
Ik wil je er bij bepalen, mede door een ontroerend gedicht dat ik kreeg toegezonden én een aangrijpend beeldverhaal, dat als bijlage aan dit bericht 'hangt'. [virusvrij!] Ik hoop van harte dat het bij mag dragen aan gezegende gedenkdagen en bóvenal tot een [diepere] relatie met die Jezus én met Zijn Vader, Die er álles voor over hadden om mensen, zoals u en jij en ik,  te laten delen in de eeuwige vreugde en heerlijkheid die Zij bereid hebben, en die straks openbaar zal worden!
Geloof het Evangelie van Jezus Christus en je zult  er deel aan hebben! Dát is mijn diepste wens voor u en voor jou!
Hartelijke groeten,
Hans van den Berg

Godverlatenheid
 
    Een hemeling blindeerde ied're ruit,
    en schoof de grendels voor de paar'len poorten. 
    Hij draaide een knop om en de zon ging uit.
    Toen keerde hij zich om, traag, zonder woorden.
 
    Stil zat de Vader op zijn hoge troon.
    Zijn blikken botsten tegen blinde ramen.
    Leeg werd het leven zonder zijn geliefde Zoon,
    want immer waren deze twee toch samen...
 
    Stil hing de Zoon daar aan het kruis.
    Zijn heimwee brandde als een fakkel in het donker.
    Nooit eerder gaf de Vader Hem "niet thuis".
    Nu zat de poort potdicht, geen lichtje blonk er.
 
    Gods engelen kreunden, toen het Kind plots kreet.
    Maar roerloos stil zat op zijn troon: de Vader.
    Zijn Zoon dronk vuur, voor wat Hij nimmer deed,
    maar vrij werd door die helledronk: de dader.
 
    Na eeuwigheden week de hellewind...
    toen bracht "HET IS VOLBRACHT!" Hen weer tesamen.
    De Vader kuste zacht Zijn stervend Kind.
    "Tot morgen, Zoon. Ik wek je". Hij zei: "Amen".
 
                                                                       H. van der Werf

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl