Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-04-07 03:01:42
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


HERKENBAAR ?

De lente is weer in het land en het is duidelijk herkenbaar; de pracht van de schepping manifesteert zich van dag tot dag! En mede door alle zonnige dagen komt het alles prachtig tot uiting.

Wij kunnen een voorbeeld nemen aan de natuur; zij juicht voor haar Schepper in al haar schoonheid, hulde aan de Ontwerper! Als je ogen open zijn en je er de tijd voor neemt, dan is het de mooiste ‘voorstelling’ die je je maar kunt indenken, én ‘gratis’ te bezichtigen! Maar toch, als je er geen verstand van hebt, zul je pas aan de vrucht ‘de boom kennen’, niet aan de bloesem, al is het nog zo mooi!

Herkenbaarheid

; het kan van lévensbelang zijn! Ik las van een Joodse vrouw die telkens met grote zorg en angst in de bus om zich heen kijkt naar iemand die ‘bommen’ op het lijf heeft gebonden, met het doel ze ergens tot ontploffing te brengen! Was er maar iets herkenbaars!

Maar dat is juist het laffe en gemene in deze zelfmoordacties; men ‘vermomt’ zich als keurig mens of als lid van het ambulancepersoneel of als Joodse geestelijke of militair en ‘lanceert’ zich dan, gedreven door gevoelens van haat, onmacht en godsdiensthysterie, temidden van meestal onschuldige burgers, in een restaurant of supermarkt! Dán herkent men pas, aan de ‘vrucht’, wat voor ‘boom’ het was!

Wat zou de wereld er anders uitzien als mensen eerlijk en herkenbaar, [transparant] zouden zijn! Daarbij moet ik ook denken aan het vraagstuk rondom de WAO in ons land; een levensgroot probleem dat nu, zo vlak voor de verkiezingen, weer alle aandacht krijgt! Het aantal werkelozen is onder ‘paars’ sterk verminderd, maar daarentegen is de groep ‘arbeidsongeschikten’ met honderdduizenden toegenomen en telt er al een miljoen! En wie is er nu écht en wie misbruikt deze wet en zou best nog wel [gedeeltelijk] kunnen werken? Helaas zal een strengere aanpak het gevolg zijn; de hele wet moet op de helling en het volgende kabinet zal de handen vol hebben om er weer een vorm aan te geven die ‘herkenbaar’ zal zijn voor álle belanghebbenden; deze nieuwe aanpak zal nog heel wat voeten in de aarde hebben!

Als je kiest voor herkenbaarheid in de politiek dan kan je straks weer mee bepalen hoe ‘duidelijk’ het zal worden in het binnen- en buitenlandse beleid van Nederland! Uiteindelijk bepalen de kiezers wie er ‘aan het roer’ komen en dus ook, hoe helder het allemaal wordt! Bij alle enquêtes is al wel duidelijk geworden dat ‘grote’ partijen niet vanzelfsprekend ‘altijd’ groot blijven en de ‘kleinen’ niet ‘altijd’ klein. Ook is interessant te zien dat door de grote verschuivingen diverse regeringscoalities te vormen zijn, met inbegrip van de ‘kleine’ partijen, die, naar mijn mening, meer herkenbaar zijn door hun duidelijkheid!

In de wereld tekent zich steeds meer én duidelijk af de herkenbaarheid van Licht en duister, van Goed en kwaad! Maar om het te ‘zien’ is, net als in de natuur, open ogen én de tijd er voor nemen, van het grootste belang! Wil je zicht krijgen op de twee ‘kampen’ die er zijn, dan zul je eerst de Handleiding moeten raadplegen, de Bijbel! Dan ga je herkennen dat hier en nu, déze aarde werkelijk het "rijk der duisternis" [Eph. 6:12] is en dat het Vrederijk nog moet komen, en............, dat het komende is! Werkelijk, als je dát Boek écht gaat lezen, niet alleen maar even ‘tussen de middag’, na het eten, maar serieus gaat bestuderen en je je wilt laten ónderwijzen door middel van bijbelstudie, dan gaat er een wereld voor je open, de Nieuwe Wereld, die van God! Jezus legde het Fundament daarvoor door Zijn dood én opstanding! Hij ontmaskerde de duistere machten van Satan en "heeft ze openlijk ten toon gesteld"! [Col. 2:15] Ze zijn herkenbaar geworden! De tegenstander van God kom je in allerlei ‘vermommingen’ tegen; de Bijbel wijst er op. Als "een engel des lichts", [2 Cor.11:14] of "valse profeten/ leraren, die in schapevacht tot u komen", [Matth.7:15] zo waarschuwt Jezus ons.

Duidelijkheid en herkenbaarheid, er is grote behoefte aan, maar op geestelijk terrein blijkt dat massa’s mensen geen interesse hebben, terwijl dát juist het ‘verschil’ uitmaakt voor de eeuwigheid! Gods grote liefde voor joU en mij werd herkenbaar in het Offer dat Zijn Zoon bracht! En Jezus opent Zelf de geestelijke ogen van blinden, lammen, kreupelen en doden’ opdat ze zien en herkennen en tot een keuze komen! Het is Jezus diepste wens dat Hij in joU en mij zichtbaar en herkenbaar wordt in déze wereld, zodat wij straks met Hem in die Nieuwe Wereld voor eeuwig zullen leven! Want dát wordt de werkelijkheid, ook al gaat u, of ga jij, nu misschien nog wel door "een dal van diepe duisternis". [Ps. 23]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl