Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-04-13 03:03:48
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


AFGEREKEND?

Als ik dit schrijf is het Zaterdag; een dag dat velen van ons de supermarkt bezoeken, een winkelwagentje of een mandje volladen en dan de kassa bezoeken om de vergaarde goederen te betalen. Als dat gebeurd is, hetzij met contante euro’s, hetzij op electronische wijze, kan men gaan; er is afgerekend, het is nu eigendom en men kan er mee doen wat men wilt! Het is de gewoonste zaak van de wereld, zo gebeurt het in het tuincentrum, de modewinkels, bij de bakker, de slager en de visboer; en als we gezellig ‘uit eten’ zijn geweest vragen we: ‘ ober, kan ik even afrekenen? Doodgewoon in het rijke Westen!

Een heel andere vorm van afrekenen kent men in de criminele wereld; meestal heeft het dan te maken met onderlinge geschillen tussen rivaliserende bendes. De één wordt dan door de ander ‘uit de weg geruimd’, meestal gevolgd door een ‘tegenactie’ van de getroffen partij, zoals ook bekend uit de gangsterverhalen van de maffia in Italië en de VS.

Na de aanslag van 11 September 2001 in New York wil Amerika wereldwijd afrekenen met de terroristen en strijdt daar nog steeds tegen in Afganistan en beraamt plannen tegen andere landen. Ook Israël neemt momenteel drastische maatregelen tegen de Palestijnse terreur, nadat duidelijk is gebleken dat Arafat en de zijnen niets deden tegen deze terroristen. Zij wil voorgoed afrekenen met de voortdurende dreiging van zelfmoordacties in het land, en de broeinesten opruimen!

Wij kunnen er wat van; afrekenen met mensen die ons tekort hebben gedaan, teleurgesteld, niet gedaan wat ze beloofd hadden, ons op onze tenen getrapt hebben! De wereld wil afrekenen, al is het ten koste van alles! Familieleden liggen er uit, broers, zussen, ouders, buren, ‘vrienden’; men ‘zwijgt’ ze ‘dood’, ze bestaan niet meer, a f g e r e k e n d !

In deze dagen wordt er afgerekend met ‘paars’; na acht jaar door hen geregeerd te zijn en vóór de verkiezingen van 15 Mei 2002 blijkt uit de wekelijkse peilingen dat ‘paars III’ niet meer tot de mogelijkheden behoort. Samengevat is het verwijt: niet voldoende ZORG voor de burger, op allerlei terrein! De man die luid en doordringend zijn ‘vinger’ legde op deze ‘zwakke plek’, meneer Fortuyn, roept nu al, allerwegen, dat hij, áls hij mee mag gaan regeren, over vier jaar ‘afgerekend’ wil worden op wat hij belooft!

Inmiddels is er nog een voetangel bijgekomen voor de ‘zittende’ regering; het rapport van het NIOD inzake de val van Srebrenica en de rol van het Nederlandse legeronderdeel Dutchbat zou nog wel de ‘val’ van dit kabinet kunnen veroorzaken, zo vlak voor het einde; de vraag zal zijn voor hoever men verantwoordelijkheid wil dragen voor het verleden en daarop afgerekend wil worden!

Die twee woorden, verantwoordelijkheid en afrekenen, houden nauw verband met elkaar, en elk mens heeft hier [eens] mee te maken, en het simpelste is wel dat je er verantwoordelijk voor bent, dat je volle winkelwagentje in de supermarkt afgerekend wordt!

De Bijbel laat zien hoe God over deze dingen denkt en wat Zijn regels zijn. Hij let op onze ‘gedragscode’, hoe leven wij, hoe gaan wij om met onze medemens[en], met de natuur, met álles wat ons is toevertrouwd! Jezus legt Zijn omstanders een voorbeeld voor in het verhaal over de barmhartige Samaritaan en Hij vraagt hun: " wie was de échte naaste van het slachtoffer"? [Luc.10:25-37] Wat voor ‘naaste’ zijn wij voor de mensen die op onze weg komen?

Hij, die Zijn leven opofferde en stierf aan een kruis voor élk mens, vraagt joU en mij om Hem na te volgen op die weg en Hij spreekt ons aan op onze verantwoordelijkheid! In het Licht van Zijn liefde kun je het niet ‘maken’ om een mens, wie het ook is, ‘dood te zwijgen’, te doen of hij of zij niet bestaat, hem of haar als ‘afgeschreven’ te beschouwen! Jezus waarschuwt voor de afrekening van Zijn Vader, als wij niet vergeven! "Indien gij niet vergeeft zal ook uw Vader uw zonden niet vergeven."[ Matt.6:15] Eens zul je dan jezelf moeten verantwoorden voor je gedrag en dat ga je niet ‘redden’! Je hebt niets om genoegdoening aan te bieden, aan de Rechter van hemel en aarde!

U, jij en ik, elk mens, staan of stonden bij God zwaar in de schuld door onze fouten en gebreken; voor ons onbetaalbaar! De Zoon van God kwam en heeft door Zijn lijden en sterven voor ons afgerekend met Zijn Vader, onze schuld geheel en al betaald! Als je dat écht gelooft en de Here Jezus als joUw persoonlijke Verlosser accepteert, dan bestaat er geen onvereffende schuld meer; Hij heeft voor je afgerekend, daar kan je zeker van zijn, 100%! Maar dan verwacht Hij ook een ‘gedragscode’ waarin je je verantwoordelijkheid neemt, altijd en overal!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl