Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-04-19 03:05:14
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


Het doek gevallen?

Een gezegde, afkomstig uit de toneelwereld, dat aanduidt dat ergens een einde aan is gekomen. ‘Einde voorstelling’; het doek wordt neergelaten, het is afgelopen, voorbij.

Je kent die uitdrukking vast wel en elk mens, van jongsaf aan, weet er meestal wel van mee te praten. Het duidt veelal niet op iets vrolijks maar meer draagt het in zich iets van teleurstelling, tegenslag, gemis en/of afscheid. Misschien, als je dit leest, word je er [weer] bij bepaald dat ook in joUw leven het doek viel over iets of iemand, kort geleden nog maar of misschien al heel láng geleden, maar dat nog steeds aan je ‘vreet’! Misschien mag ik dan ‘een doekje voor je opendoen’ in deze column, beslist geen ‘doekje voor het bloeden’!

Gisteren vloog er een vliegtuigje een flatgebouw binnen, in Milaan. Even dacht men aan een herhaling van 11 September 2001, maar al gauw bleek dat het ‘onschuldig’ was; althans, er waren geen terroristen bij betrokken. Uit de informatie blijkt dat hier sprake was van een piloot die, door wanhoop gedreven, zijn leven beëindigde. Radeloos vanwege de grote problemen die waren ontstaan en niet meer beseffend wat voor onheil hij aanrichtte en wat hij had kunnen veroorzaken! In en in triest als het doek zó over je leven valt!

Van een heel andere orde is het heengaan van het ‘paarse’ kabinet dat bijna de eindstreep, na acht jaar regeren, had bereikt. Schreef ik vorige week nog over het mogelijk afgerekend zullen worden op het uitgebrachte NIOD-rapport; een paar dagen later al trok de minister-president zijn conclusie en met hem zijn ministers en viel het doek over onze regering! Zeker in de laatste vier jaren was men, na meermalen vallen en opstaan én tolerant zijn, in ‘het zadel’ gebleven, maar nu koos men zelf voor een voortijdig einde! Heel triest, om in het zicht van de haven toch nog schipbreuk te moeten lijden! Zeker ook vanwege de toch al zo verdrietige geschiedenis die geschreven werd over de enclave Srebrenica.

Of nog een keer ‘het doek opgaat’ voor een ‘paarse’ coalitie, dat valt te betwijfelen; de klad zit er goed in en zelfs de voormannen van de ‘geregeerd hebbende’ partijen zijn helemaal niet laaiend enthousiast over nóg een samengaan van dit paars genootschap! Wonderlijk zoals het kan gaan bij het ‘opgaan, blinken en verzinken’!

Mogelijk vond de God van hemel en aarde het ‘welletjes’ en gebruikte Hij een man als Fortuyn om in deze ‘samenstelling’, die handelde zonder God er in te betrekken, te ‘blazen’! [Jes. 40:24] Niets bijzonders voor Hem; Hij gebruikte ook koning Nebukadnezar en anderen, ongelovigen uit de wereld, om Zijn volk Israël te corrigeren! En als God het doek laat vallen, wie zal dat dan nog verhinderen?

Alles gebeurt onder Zijn soevereiniteit! [hoogste gezag] Eens kwam Jezus, Gods eigen Zoon, naar de aarde! Naar de wil van God! En toen de Man van smarten aan het kruis hing dacht iedereen, ook Zijn moeder en Zijn volgelingen, maar ook Zijn vijanden: het doek valt, het is ‘over én uit’, ‘einde voorstelling’! En de één huilde en de ander lachte en de Koning der Joden,

zoals er op het bordje boven Zijn hoofd stond te lezen, stierf, maar.........., Hij gaf Zijn geest in Gods hand, [Luc.23:46] en niet nadat Hij had uitgeroepen: " Het is volbracht"! [ Joh.19:30] Dát beloofde toch nog ‘wat’, of niet? Was het doek nu gevallen over Hem, of niet? Goddank niet, na drie dagen stond Hij weer op, in glorie en majesteit, het doek ging voor eeuwig op, op die morgen! Hij had het gezegd! "Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de vis was, zo zou Hij drie dagen en drie nachten in de aarde zijn! [Matt. 12:40] De weg die Hij ging was bij Hem bekend, Hij was God zelf! Voor eeuwig regeert Hij hemel en aarde, ook al zou je er wel aan gaan twijfelen, soms, in deze ‘zooi’! Maar toch, Hij bedient ‘het doek’ en ‘haalt het op’ of ‘laat het zakken’, Hij alleen ‘gaat er over’, ook al begrijp je er soms niets van! Geloof je dat? Hem niet begrijpen maar Hem wél geloven, op Zijn WOORD, dán kom je GOED terecht, ook als bij joU het doek valt! Dat kan je op allerlei manieren ervaren; in vele situaties kun je komen te verkeren dat je denkt: ‘het is voorbij, over, uit’! En ook aan het einde van je leven kun je tot dat besef komen, en ook de omstanders: het doek valt! Maar als je bedenkt dat Jezus, Die machtiger bleek dan duivel en dood, ook voor joU de Weg, de Waarheid en het Leven [Joh.14:6] wil zijn, en dat Hij belooft dat ieder die Hem volgt en in Hem gelooft met heel zijn of haar hart, hetzelfde Opstandingsleven krijgt als dat Hij nu al heeft, dán hoef je niet te wanhopen! Maar geloof je Hem op Zijn WOORD? Dáár gaat het om: G E L O V E N ! Uit geloof alleen, door genade verkregen, dán gaat het doek eens eeuwig voor je op, ook al zijn de omstandigheden nu misschien wel heel naar en verdrietig en lijkt het doek gevallen! Jezus houdt van joU, ik weet het zéker! [en dat is géén ‘doekje voor het bloeden’!]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl