Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-04-27 03:06:33
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


Afgestemd?

Tot tweemaal toe ‘staakten de stemmen’[net zoveel ja’s als nee’s] deze week in de Tweede Kamer, toen het ging over het plan inzake het nieuwe gevechtsvliegtuig. Het voorstel van het nu afgetreden kabinet, om mee te doen in de ontwikkeling van dit peperdure toestel, werd tenslotte toch afgestemd door de Partij van den Arbeid, waardoor er een pat-stelling ontstond: 74 voor, 74 tegen! En vandaag, Vrijdag, heeft de regering mede daarom geen besluit genomen over het wel of niet doorgaan. Naar ik meen, terecht. Als er zo’n verdeeldheid is onder de volksvertegenwoordiging, over zo’n belangrijke kwestie, dan moet een demissionair-kabinet het aan haar opvolger overlaten en niet op de valreep nog ‘doordrukken’!

Afstemmen of verwerpen is aan de orde van de dag, in deze dagen. Niet alleen in ons land maar ook in Duitsland en Denemarken, en deze week in Frankrijk werden ‘oude waarden’, partijen en personen, afgestemd, verworpen! Woorden die wij voorheen niet of nauwelijks hoorden, zoals ‘populisme’ en ‘globalisering’, klinken dagelijks en duiden op oppervlakkigheid en algemeenheid. Waar glijdt Europa naar af als mannen zoals Hayder, Le Pen, de Winter en ‘onze’ Fortuyn zóveel aanhangers achter zich krijgen, en [mede] aan het roer komen? Niet dat er nú reden is tot tevredenheid over het regeren van Europa, en zéker ook niet over Nederland, maar het kán nog veel erger, naar mijn mening! Het werd niet verwacht, maar dat de ‘paarse’ regering afgedaan heeft, dat vind ik prima, ik heb al lang geleden afgestemd! Maar wie volgt? Wat zijn uw wensen en wat zou jij willen? Wát wil ons volk? Ja, de ‘hete hangijzers’ zijn bekend; meer veiligheid, meer zorg, weg met de ‘wachtlijsten’, meer aandacht voor het onderwijs. Ja, het liefst zouden wij een regering willen die wat meer is afgestemd op ónze persoonlijke wensen! Maar u en jij en ik, en heel ons volk, zou het meest gebaat zijn met een regering die afgestemd zou zijn op God, Die alles leidt en bestuurt, dát weet ik zéker! Als de Bijbel het kompas [weer] zou worden voor onze leiders, en ook voor de Europese, en als die almachtige God het middelpunt van het politieke beleid zou worden, dan zou je eens zien wat er ging gebeuren! Een utopie? [droombeeld] Ja, ik denk het wel, hoewel, wij moeten nog stemmen op 15 Mei! Jouw en mijn keuze en die van al die andere Nederlanders gaan het uitmaken, we zijn er vrij in maar dragen wél verantwoordelijkheid voor onze daden, en daar is ‘stemmen’ er één van! Ben je al afgestemd op die dag?

Ja, zo heeft hetzelfde woord met verwerpen te maken en ook met ‘een richten op’! Zo kun je vandaag afstemmen op koninginnedag of misschien ben je wel meer in de stemming om je te richten op ‘herdenking’ en ‘bevrijding’! Maar ook kan het zijn dat je ‘op slot zit’, potdicht, afgesloten voor iedereen, óntstemd, boos, boos op God omdat het niet ‘eerlijk’ is, gemeen, ondragelijk, het hoeft van joU niet meer!

Toen Gods Zoon, Jezus, op aarde was werd Hij aan het einde van Zijn leven voor de stadhouder Pilatus gebracht. Hoewel er niets tégen Hem pleitte werd Hij toch niet vrijgesproken! Nee, het was een gewoonte dat men op feestdagen, naar de keuze van het volk, een gevangene vrijliet. Ook nu, en het volk mocht kiezen tussen Jezus en Barabbas, een beruchte gevangene. [Mat. 27:15-26] de ‘uitslag’ is bekend; Barabbas werd gekozen en Jezus werd afgestemd, verworpen! Voor Jezus was dat geen verrassing; Hij wist precies hoe een mens in elkaar zat, daarom ook was Hij juist gekomen, vollédig afgestemd om Verlossing te brengen voor al die mensen, van toen, en van daarvoor, en van nu, en van die nog komen, uit Liefde alleen! "Alzo lief had God de wereld", [Joh. 3:16] daar kan geen mens omheen! De énige Drieënige God, Die alle recht had én heeft om ons állemaal te verwerpen vanwege de zonden die wij doen en die Hij haat, Hij heeft redding gebracht en vóór joU en mij gekozen! Na Zijn dood en opstan-ding is de heilige Geest gekomen Die harten afstemt op Jezus, en nog altijd doet Hij dat en wil Hij dat! En daarom wil ik je aanraden, als je nog niet de juiste ‘toon’ hebt gevonden, om je te laten stemmen, door Hem! Jezus Christus zélf zoekt joU, ook als je ontstemd bent, verdriet hebt, je je verslagen voelt! Hij wil ook joU vertroosten en je [weer] in de juiste ‘stemming’ brengen, zodat je afgestemd bent, en blijft, op Hem, totdat Hij weerkomt!

Dát Hij terugkomt, dat is zéker! Dat het spoedig zal zijn, daar wijst alles op, Zijn ‘voetstappen’ zijn duidelijk hoorbaar in alle [vreselijke] gebeurtenissen op dze aarde en om ons heen. Daarom, maak er werk van, stem af op Hem, op JEZUS!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl