Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-05-03 03:07:56
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


Kweken!

Een mooier onderwerp is toch niet denkbaar in deze lentetijd! Allerwegen wordt er geploegd, gespit, geharkt en dan gezaaid of gepoot, in het groot en in het klein! Het is een bedrijvigheid van jewelste! Heeft men geen voor- of achtertuin dan zaait men het in bakken of potten en plaatst men het op het balkon of op de vensterbank. Het [mee]beleven van de ontwikkeling en groei van een zaadje of bolletje tot plantje en tot bloem of vrucht heeft iets fascinerends, dat heel veel mensen boeit! Iets zelf opkweken is i n ! Zelf kan ik erg genieten van het vaak snelle opkomen van zaadjes of pitjes en de geweldige groeikracht te zien, die de Schepper er in heeft gelegd! En elk zaad heeft een eigen groeiwijze en de vele plantjes dragen, na het opkomen, de schillen van het zaad op de eerste blaadjes, als bewijs van de ‘uitbraak’! Nieuw leven ontwikkelt zich, en dat is in overeenstemming met het woord kweken dat verwant is aan kwik, dat levend[ig] betekent.

Maar niet alleen in de natuur, ook op geestelijk gebied is het woord, of het begrip ervan, veelvuldig van toepassing. Het heeft ook met opvoeden te maken; vroeger hadden we b.v. ‘kweekscholen’ waar je iets werd bijgebracht, iets werd ‘aangekweekt’! Zo kan er een bepaalde ‘stemming’ gekweekt worden; haat, angst, ontevredenheid, bewondering of verbittering, vreemdelingenhaat, tolerantie, antisemitisme. [Jodenhaat]

Wat dat laatste betreft: ik las een artikel in blad ‘het Zoeklicht’ waar onder de kop: ‘Islamitische haat’ beschreven wordt hoe er al jarenlang onder de Palestijnen ‘gewerkt’ wordt aan het kweken van haat tegen Israël, dusdanig dat men nu ‘in de rij’ staat om het leven te geven bij een zelfmoordactie en zovéél mogelijk Joden ‘mee te nemen’! Gekweekt vanaf de kleuterschool! Bij het artikel zijn foto’s geplaatst van jongetjes die aan het oefenen zijn met wapens, een ventje toont trots de waarschijnlijk imitatie bommengordel om z’n lijfje, met een trotse vader achter hem! Hoe kan men vrede willen als men de haat bewust aan het kweken is?

Zo zien wij in ons land dat er nu een ‘anti-paars’-stemming is gekweekt en volgens de opiniepeilingen wil nog maar 5% van de bevolking een paars-kabinet terug! Zó snel kan iets ‘groeien’! De vinger wordt gelegd op het doen of niet doen van handelingen door de regering, die bij de bevolking ontevredenheid, angst en/of haat hebben gekweekt, onbewust! Maar nu laat het de ‘vrucht’ zien! "Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten", [Gal. 6:7] De Bijbel heeft wéér gelijk! Altijd en overal zie je het en zul je het ervaren, en ook koning Salomo zei het al: " Wie onrecht zaait zal onheil oogsten", [Spr.22:8] en Hosea sprak namens God tot Israël: "U hebt goddeloosheid geploegd, misdaad geoogst; de vrucht van leugen hebt u gegeten, omdat u hebt vertrouwt op uw eigen weg en op uw vele helden."[Hos.1013] Geldt niet hetzelfde voor het Europa van vandaag, inclusief Nederland? Goddeloosheid is gezaaid en de ‘oogst’ ervan is allerwegen zichtbaar!

Het is niet dat God niet iets heel anders bij ons wil ‘kweken’! "Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde", [Hos. 10:12] raadt Hij aan en het mooiste ‘Voorbeeld’ dat Hij aan ons gaf was wel Zijn eigen Zoon wiens leven ‘gezaaid’ werd in de aarde, om zo, door Zijn dood, nieuw Leven voort te brengen! Jezus zélf zei het al, voor Hij voor joU en mij aan het kruis ging: " indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf, maar indien zij sterft brengt zij veel vrucht voort." [Joh.12:24] Hij heeft het gedaan, uit liefde voor joU en mij en élk mens, opdat wij niet de eeuwige dood zouden sterven! Wat gewéldig!! "Een grote schare die niemand tellen kan", [Openb.7:9] dát wordt de ‘vrucht’ van Zijn sterven! Wát een opbrengst!

Heeft u al de zékerheid dat u bij die ‘vrucht’, hoort? En jij, behoor jij al tot die niet te tellen ‘opbrengst’, die geweldige OOGST van JEZUS? Hij heeft alles in orde gemaakt, de Weg naar Zijn Vader gelegd, door te sterven als een Zaad!

Meer kan Hij niet doen; dit was en is voldoende! Nu komt het aan op geloven en erkennen dat je, vanwege alle zonden déze Heiland nodig hebt! Sterven aan jezelf, je eigen IK ‘inleveren’, en naar Zijn wil gaan leven, dát alleen is kweken met eeuwigheidswaarde!

Jezus stond op uit het graf en maakte Zijn Hemelvaart, terug naar Zijn Vader! En deze gaf Hem de plaats die alléén Jezus Christus maar toekomt: aan Zijn Rechterhand, op de troon!

Maar Hij is daar ook om "plaats te bereiden"[Joh.14:2] voor die ‘enorme Opbrengst’ van Zijn sterven en opstanding! Hé, kom ook in Zijn ‘Kweekschool’ en laat je door Hem de Weg wijzen! Dan kun je verzékerd zijn van je eigen Hemelvaart,......... op Zijn tijd!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl