Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-05-10 03:09:21
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


ZWEVEND ?

Hoe het ook zij; het is geen ‘saaie’ boel op aarde, en zeker ook niet in ons land! Helaas geen gebeurtenissen om vrolijk van te worden, maar wél nieuws, elke keer weer!

Als je dit leest is de verkiezing voor de Tweede Kamer, welke nog nooit zoveel ‘stof’ deed opwaaien, misschien al achter de rug, en de uitslag bekend. Het kan ook zijn dat joUw stem nog ‘zweeft’, omdat je nog steeds niet weet aan welke partij je ‘hem’ zult geven, na alle consternatie van de voorbije week! Nederland in rep en roer nu de man, die alle aandacht naar zich toetrok, in de strijd om de [zwevende] kiezer, Pim Fortuyn, om het leven werd gebracht! Vreselijk en diep treurig dat het zover moest komen! Verder wil ik er niet veel over schrijven; er is al zóveel gezegd en geschreven! Het meest heeft mij nog de reacties van een deel van het volk verbaasd en soms ook verbijsterd! Maar ook de invloed welke deze man op dit volksdeel, in zo korte tijd, had verkregen! Alleen nog maar door kritiek op het bestaande en niet, of nau-welijks een onderbouwd plan van verbetering! Is het niet opmerkelijk dat mensen zó makkelijk van de één, die niet aan hun verwachting heeft voldaan, overstappen naar de ander met idealen die voor een deel zweverig overkomen en niet realiseerbaar zijn?

De taferelen op tv en de uitspraken die gedaan werden, geven een indruk van hoe een deel van ons volk denkt en doet. Ontredderd zei iemand: ‘ hij heeft ons in duisternis achtergelaten’, en daarmee vertolkte hij wellicht velen die in verdriet en woede bijeen waren. De duizenden die de plaats van de moord, het huis van Fortuyn en het stadhuis in Rotterdam bezochten, als een soort ‘bedevaartsoord’, met daarnaast de tienduizenden betuigingen van deelneming via internet, wijzen wel op geweldige emoties, die zijn opgelaaid. Wat dit zal betekenen voor de uitslag van de verkiezingen is niet te peilen, op dit moment, maar zal als deze krant uitkomt, [bijna] openbaar zijn geworden! Maar de bezielende leider van deze nieuwe partij is niet meer; hij heeft heel veel ‘stemming’ gekweekt, zoals ik vorige week schreef, bij zijn sterven nog meer dan in zijn leven, maar helaas kan hij er geen vervolg meer aan geven!

Mensen hebben verbijsterd gereageerd op het feit dat zóiets in ons land heeft kunnen gebeuren! Maar is het werkelijk zo ‘uniek’ en zou Nederland daar dan ‘te goed’ voor zijn? Goed, dit was sinds kort een bekende politicus maar de ‘onbekende’ jonge mensen dan die de laatste jaren zijn vermoord, ‘zomaar’, doodgeschopt op straat in Amsterdam, op het station in Vlaardingen, in Gorcum in een café doodgeschoten? Daar waren óók stille tochten en condoléanceregisters, wel ‘in het klein’, vergeleken met déze ‘manifestatie’, maar toch! Het gebeurt in Europa, waar we ‘één’ mee willen zijn, ópen grenzen hebben we! Waarom zouden wij een uitzondering vormen, wat zijn wij béter?

‘De geest is uit de fles’, zei iemand, in verband met de dood van Fortuyn; daarmee bedoelend dat men geen controle meer kan houden op de bepaalde ontwikkeling van het ‘gedachtegoed’ van hem. Buiten dat is het duidelijk dat er in deze wereld, waar ons land toe behoort, zich een bepaalde ontwikkeling aftekent, die er op wijst, dat er ‘iets’ fundamenteel mis is, en niet van voorbijgaande aard! En vanuit de Bijbel is het duidelijk te verklaren! Gods Woord zegt: "Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk", wat betekent: "Als het volk Gods boodschap niet meer hoort, raakt het uit de koers". [Spr. 28:18 het Boek] als wij ons tot ons land beperken dan is dat heel duidelijk te zien; uit de koers! De normen en waarden vanuit Gods Woord zijn langzamerhand losgelaten, Regels die vroeger het fundament vormden voor ons bestel! De machten van het kwaad kregen het voor het zeggen en dat wordt in toenemende mate zichtbaar! De put van de afgrond, zoals beschreven in Openbaring 9, gaat open en ellende en rampspoed trekken als "rook als van een grote oven"[vs 2] over ons heen. Boze, onreine geesten, demonen, handlangers van de duivel, belagen de mensheid en heersen en beïnvloeden overheden en machthebbers! Zweverig geklets? "Wordt nuchter en waakzaam, de duivel gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden." [1Petr.5:8] Het is de werkelijkheid, en de Bijbel, God zélf, waarschuwt! Na Jezus sterven en opstanding maakte Hij zijn hemelvaart en beloofde de komst van de heilige Geest! Met Pinksteren kwam die Geest met een Hoofdletter, en Hij is er nog steeds, als een onzichtbare zwevende wérkelijkheid! En ook voor joU geldt: kom tot een werkelijk lévend geloof in de Here Jezus en ontváng de heilige Geest! Ga het ervaren dat dát een realiteit is en helemaal niet zweverig! Hij wil ook joU met vaste hand leiden in een wereld, een land, waarover de duisternis valt ! En dát wens ik je van harte toe; de ontdekking én de ‘inwoning’  van die Pinkstergeest!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl