Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-05-17 03:10:47
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


Kop of Staart?

Of is het ‘kop nóch staart’ of ‘kop én staart’? We zullen zien waar het op uit loopt! Het meest bekende is bij ons wel dat je ergens niets van begrijpt en je er dan ‘kop noch staart’ aan ziet.

Na een hectische verkiezingsweek keren wij in Nederland weer terug naar de werkelijkheid; de één verheugd, de ander ontnuchterd of verbaasd, positief, ontgoocheld, of anderszins. Na het ‘stemming kweken’, ‘het zweven’ van velen staat het nu allemaal op papier! Er is geen weg meer terug, ook al heb je nog zo’n spijt van je [verkeerde] keuze!

Er zal over de uitslag, die toch nog weer heel anders uitviel dan de talloze peilingen voorspelden, nog heel wat nagepraat worden, vooral door deskundigen, want daar is het wel ideaal ‘voer’ voor! Want als nuchtere Hollander moet je toch stellen dat in feite aan heel dit ‘gebeuren’ kop noch staart zit, onbegrijpelijk! Wij hadden [en hébben] het zó ‘goed’; het paarse beleid kreeg bij herhaling te maken met belangstelling en goedkeuring van de wereldleiders; ‘ons’ poldermodel trok alle aandacht en werd hoog geprezen! Voor velen leek het er toch wel op dat we begonnen waren aan een herhaling van de ‘gouden eeuw’, in moderne vorm?

En toch.............; meer dan 2 miljoen ‘paarse’ stemmers van vier jaar geleden gaven nu hun keuze een andere kleur; meer dan 20% van de kiezers! En het CDA, dat acht jaar lang met het oppositie voeren slechts matig tot slecht scoorde, en wat ook duidelijk zichtbaar werd in de peilingen, zij kreeg uiteindelijk tóch 1 miljoen stemmen méér dan in 1998! Aan dit alles kun je toch ‘geen touw vastknopen’, daar zit toch kop noch staart aan? Onlogisch, tot en met! Waar of niet? Zat het in Balkenende, had het met Fortuyn te maken, de toenemende onveiligheid, nu sterk benadrukt door zijn overlijden? Wacht eens even, volgens mij zit het in de stemmers, in de mens, dáár is geen ‘peil op te trekken’, dáár kan je niet van op aan! Geen ‘standvastigheid’, kop noch staart! Maar het heeft ten diepste een andere oorzaak, dat geloof ik zeker!

Het paarse beleid was in het geheel niet op God gericht, er werd goddeloos gehandeld en met Gods normen en waarden een loopje genomen! En dan, de Bijbel in handen, wordt alles een stuk duidelijker! "Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit, en toen gij het binnengehaald had, blies Ik er in." [Hag.1:9] Het is de actualiteit van vandaag! God heeft in het paarse bolwerk ‘geblazen’ en wat in 8 jaar werd ‘opgebouwd’, dat werd in 8 weken weggevaagd! Laten wij er alsjeblieft van léren; het is geen slap verhaaltje maar de werkelijkheid!

Het CDA, het Christen Democratisch Appèl, gaat [weer] aan de leiding; zij verkeert in een situatie dat ze één of meerdere partners kan uitnodigen om mee te regeren. Het zal niet eenvoudig worden om een ‘standvastige’ coalitie samen te stellen, daar is iedereen van overtuigd!

Jan Peter Balkenende heeft een belangrijke stem in het geheel; je kunt hopen en wensen, maar als christen kun je ook bidden dat hij zich zal laten leiden door Gods Woord! Dat de partijleiding zich zal conformeren [voegen] naar Psalm 112 waar gesproken wordt over de zegen die de man ten deel zal vallen "die ontzag heeft voor de Here en van harte bereid is Zijn geboden na te volgen". [vs 1 en 2] Als dit de Leidraad wordt voor deze partij dan zal God zegenen, en daarmee ook ons land en volk, dát belooft Hij duidelijk in Zijn Woord! "De Here zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here". [Deut.28:13] Ook al ben je niet gewend in de Bijbel te lezen, dat moet duidelijk zijn voor iedereen! Hoofd heeft te maken met opgaan [zegen] en staart met neergaan! [ellende] Compromissen met coalitiepartners, die strijdig zijn met die "geboden" , zijn voor God onacceptabel, CDA, besef dat goed! Geen water bij de wijn! Als dat wél gebeurt en er niet serieus mee omgegaan wordt dan waarschuwt diezelfde God in woorden die ons in déze tijd wel bijzonder moeten aanspreken! " Maar indien u niet luistert naar de stem van de Here en Zijn geboden niet onderhoudt, [vs 15] dan zal steeds meer de vreemdeling in uw midden u te boven gaan, terwijl u dieper zinkt; hij zal hoofd zijn, en u staart. [Deut. 28:43/44]

God is liefde; in de komst en het lijden en sterven van Jezus, Zijn Zoon, is dat héél duidelijk geworden, de Vader offerde het Liefste wat Hij had! God is ook streng; dat is voor ons wel een beladen woord, zeker in onze tolerantie-maatschappij, maar het is wél zo! En dat is óók Zijn grote Liefde; Hij wil niet dat er iemand verloren gaat en daarom zegt Hij duidelijk waar het op staat! het geldt voor de nieuwe regering, maar ook voor joU en mij! Jezus is niet voor NIETS gestorven; Hij wil dat je ‘goed wegkomt’; ‘opgaat’, als hoofd, en niet ‘neergaat’, als staart! Maar kiezen moeten we zélf; de nieuwe leiders, maar ook u, en jij, en ik!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl