Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-05-24 03:11:58
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


ERFGOED ?

Na een hectische tijd waarin van alles plaats vond, komen we als land en volk weer in wat rustiger vaarwater, zo lijkt het. Heftige verkiezingsdebatten, het aftreden van het paarse kabinet, een politieke moord en een verkiezingsuitslag die het totale politieke beeld in Nederland veranderde; dát vooral hield ons de laatste maanden bezig.

Uiteindelijk zat dan gisteren de nieuwe volksvertegenwoordiging bijeen, keurig ‘gerangschikt’ in vakken; rechts bij rechts, links bij links! Een stoel werd speciaal in beeld gebracht; gemarkeerd door een foto was daar de zetel van de vermoorde leider van de LPF, Pim Fortuyn, de man die heel veel opschudding bracht in ons land, en dat met de dood moest bekopen! Na ieders sterven ontstaat er erfgoed, en zo ook bij deze man. In de afgelopen weken is dat woord, met betrekking tot hem, vele malen gevallen: het erfgoed, het gedachtegoed van Fortuyn! Zelfs werd er al een stichting in het leven geroepen die zijn ‘gedachtegoed’ moet gaan ‘beschermen’! Is het zó waardevol, dit erfgoed? Ieder zal daar een eigen mening over hebben. Zeker is dat velen hem zagen als een soort ‘goede herder’, die zijn ‘schapen’ wel naar het ‘vaderhuis’ zou leiden, zoals hijzelf in een van zijn boeken de ideale regeringsleider schetste!

Zijn partij behoort in ieder geval tot zijn erfgoed maar hoe kostbaar deze ‘nalatenschap’ zal zijn, of het Kunst of Kitsch zal worden, dat zal de tijd ons leren! Hoe vergankelijk alles is, ook gedachtegoed, moge blijken uit de nalatenschap van de paarse coalitie. In feite hebben de kiezers dit erfgoed ‘bij de container gezet’, en dan zul je wel begrijpen wat ik bedoel.

Wat laten wij na als we ‘uitstappen’? Dat kan uit dit leven zijn, maar ook uit een bedrijf, een club of vereniging of bestuur. Maar laat ik mij beperken tot het sterven van iemand.

Als je alleen maar in het materiële denkt dan is het gauw berekend; een huis, nóg een in Italië, een bankrekening, aandelen, een boot, kunst en wat niet al! En als de kinderen ook alleen maar waarde hechten aan ‘aardse schatten’, omdat ze dát gedachtegoed óók overnamen van hun ouders, dan zal men daar, bij al het verdriet, best wel blij mee zijn. Dan ben je in ieder geval heel wat ‘beter’ af dan degene die het erfgoed krijgt van een bijstandstrekker of AOW-er zónder al die ‘bezittingen’!

Toen ik hier over nadacht werd ik bepaald bij m’n oom, die kort geleden overleed, op negentigjarige leeftijd. Zijn materiële erfgoed is, naar mijn inschatting, best wel aanzienlijk, maar hij heeft veel méér nagelaten, dat zal ik je vertellen.

Tijdens de uitvaartdienst werd er over zijn doen en laten gesproken en er werd onder meer verteld dat hij vijftig jaar lang onderwijs gaf op de Zondagsschool! 50 jaar lang vertelde hij aan honderden kinderen uit de Bijbel en gaf hij de blijde Boodschap door van het Evangelie van Jezus Christus! Al die jaren strooide hij ‘het zaad’ in al die kinderharten en liet een erfgoed na dat in de Bijbel wel genoemd wordt "kostbaarder dan goud", [1 Pet.1:7]

Ik schreef het al, in materieel opzicht kun je onderscheid maken tussen ‘kunst en kitsch’, en in feite geldt dat ook voor gedachtegoed. Welke waarde doorstaat alle tijden en omstandigheden?

Als je met mij serieus wilt nagaan wat stand heeft gehouden, dan moet je tot de conclusie komen dat alleen het zuivere gedachtegoed van God zelf, vastgelegd in Zijn Woord, waardevast blijkt te zijn, maar wel met de nadruk op zuiver! Als het vermengd wordt met ‘onzuiver goed’, [kitsch] dan verliest het de status ‘kostbaarder dan goud’ en heeft het geen eeuwigheidswaarde meer! Dat geldt voor politieke partijen, voor theologen maar ook voor elk mens persoonlijk. Als je de zuiverheid uit het oog verliest, dan kom je makkelijk tot het sluiten van compromissen en neem je het niet zo nauw meer, met Gods normen en waarden! Ik spreek uit eigen ervaring! En om je heen kun je het zien, ja misschien wel in joUw eigen leven. Ik raad je aan om eens na te denken over het erfgoed dat je nalaat, bij je kinderen en kleinkinderen, bij vrienden, buren en collega’s, nu al en straks, als je er niet meer bent! God heeft er echt geen waardering voor als je een zo hoog mogelijke bankrekening voor je kinderen als erfgoed nalaat, maar wél voor ‘ wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dát houdt zijn waarde, blijft eeuwig bestaan’!

Weet je, je kunt veranderen, ook dat weet ik uit ervaring! Ook u kunt, ook jij kan naar Jezus gaan, met álles waar je twijfels over hebt of waarvan je zéker weet dat je fout zit! Hij heeft na Zijn lijden en sterven en opstanding een Erfgoed nagelaten dat waard is om ‘in bezit te nemen!’ Dan pas ben je werkelijk schatrijk en heb je iets door te geven dat het erven waard is! Een waardevast erfgoed; geen kitsch maar kostbaarder dan goud!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl