Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-05-31 03:13:01
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


GEZINDHEID

In het woordenboek las ik iets over dit woord, en er stond onder meer: ‘ het komt niet slechts aan op onze daden, maar ook op onze gezindheid’. Dat verduidelijkt al een heleboel. Het gaat er uiteindelijk om wat ons ten diepste beweegt in het leven, hier.

Voor en na de verkiezingen is dit woord nogal eens gebruikt door en voor en tegen mensen en partijen. Daarbij is het verkiezingsprogramma van een bepaalde partij een belangrijk document; daarin staat in feite de denkwijze, de overtuiging van een groepering opgetekend. Zo’n stuk vermeldt als het ware de grondslag, het fundament van de partij, dáárop wordt gebouwd, dáárop kan men aangesproken en eventueel ‘afgerekend’ worden! Na de bijzondere maanden die wij doormaakten, kent u al deze termen en uitspraken wel, denk ik.

Bijzonder was het derhalve dat de lijsttrekker van de nieuwe partij LPF, Fortuyn, die in z’n eentje startte, helemaal geen program had, maar slechts verwees naar zijn laatst geschreven boek! Dáár in stond zijn ‘gedachtegoed’ en van daaruit moest de gezindheid van hemzelf/ zijn partij, blijken. Nu is het inderdaad wel zo dat je na het lezen van een boek vaak een conclusie kan trekken over de gezindheid van de schrijver. Zelfs zegt men wel dat de inhoud van iemands boekenkast aangeeft, hoe de gezindheid en overtuiging van de eigenaar[s] is!

Dus het kopen van een bepaald genre boeken in de loop van de tijd kan een beeld geven van je innerlijke houding. In feite geldt dat ook voor de soort films en tv-programma’s die we kijken!

Ook al is het vaak niet te peilen wat er allemaal in een mens leeft en omgaat, de ‘handel en wandel’ van iemand ‘verraadt’ toch wel enigszins de ‘inhoud’ van die mens!

Er was een jongetje die zag dat zijn oudere buurman op de tuinbank zat te huilen, uit verdriet, omdat zijn vrouw pas was overleden. Het jongetje klom op zijn schoot en bleef daar een hele poos zitten. Toen zijn moeder later vroeg wat hij gezegd had, tegen de buurman, zei hij: ‘niets, ik hielp hem alleen maar huilen’. Dat ‘verraadde’ zijn grote hart voor het verdriet van mensen.

Heel anders was het met een kleine jongen in Engeland, waarover de Engelse dominee Thomas vertelde, op Paasmorgen. Hij stond daar en zette een oude roestige vogelkooi op de preekstoel en vertelde het volgende, aan zijn verbaasde gemeente. ‘Toen ik gisteren in de stad liep zag ik een kleine jongen met deze kooi in zijn handen. Op de bodem zaten drie angstige vogeltjes. Ik stopte en vroeg aan de jongen wat hij er mee ging doen. Ik neem ze mee naar huis en ga er plezier mee maken, zei hij. Ik trek ze de veren uit en laat ze vechten met elkaar. En als je daar genoeg van hebt, wat ga je dan met ze doen, vroeg ik de jongen. Wij hebben een paar katten, zei hij, zonder enige emotie, en die lusten ze wel. Sprakeloos vroeg ik de jongen wat hij voor de vogels moest hebben. Verbaast reageerde hij en vroeg wat ik er mee moest. Ze zijn oud en lelijk en zingen niet eens. Toen ik aandrong zei hij: ‘tien gulden’. Ik betaalde hem en hij ver-dween heel snel. Ik liep naar het plantsoen en liet de vogeltjes vrij. Vandaar deze lege kooi’, zo eindigde de dominee, en toen begon hij zijn preek.

En hij vertelde over satan, de duivel, die alle mensen in zijn macht had en met hen ‘speelde’; en hij ontvouwde zijn plannen aan Jezus; wat hij met de mensen wilde. Trouwen én scheiden, haten, misbruiken, roken, drinken, wapens leren maken en hoe ze elkaar moeten vermoorden. ‘En wat ga je met ze doen als je klaar bent met hen, vroeg Jezus. ‘Oh, ik vermoord ze allemaal’, zei satan trots. ‘Hoeveel wil je voor hen hebben?’, vroeg Jezus. ‘Wat wil je met deze mensen’, vroeg de duivel, ‘ze zijn slecht, ze haten je, ze spugen in je gezicht, ze vervloeken je en vermoorden je! Je wilt deze mensen niet!’ ‘Hoeveel’, vroeg Jezus weer. Satan keek Jezus aan en lachte. ‘ al je tranen en je bloed’, zei hij. Jezus zei: ‘ Deal’, [oké] en betaalde de prijs!

Toen pakte dominee Thomas de vogelkooi en verliet de preekstoel.

Met deze ware gebeurtenissen wil ik je de gezindheid schetsen van enkele ‘personen’, zó verschillend, zó zwart/wit! Centraal moet daarbij staan de Gezindheid van Jezus Christus, hét Voorbeeld voor een ieder die gelooft, of daar een keuze voor wil gaan maken! Het is ook de énige Gezindheid welke door de Bijbel van harte wordt aanbevolen, om die over te nemen, om die na te leven! " Blijf er op toezien dat uw innerlijke houding [gezindheid] moet zijn zoals die van Jezus. Hoewel Hij God was heeft Hij zich niet vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten. " [Phil.2:5/6, het Boek] Gelukkig maar! Hij werd Mens, hoewel Hij God was én is! Hij werd mijn Verlosser en betaalde ook voor mij! Wát een g e z i n d h e i d ! Héél moeilijk om die over te nemen, maar ik blijf het proberen en weet je, Hij helpt! Doe je mee? Dán worden u en jij en ik "een menigte, één van hart en één van ziel", [Hand.4:32] Eensgezind, in Gods grote Gezin met JEZUS als ons Voorbeeld!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl