Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-06-15 03:15:07
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


Voedsel

In Rome werd deze week de Wereldvoedseltop van de Verenigde Naties gehouden, de FAO. Er kwamen 183 lidstaten van de VN bijeen voor deze ‘antihongerconferentie’, maar uiteindelijk was het resultaat van deze conferentie heel mager. Mijn krant schreef dat de conferentie sloot zoals hij was begonnen: ‘met de constatering dat er onvoldoende wordt gedaan om de honger in de wereld te bestrijden’. En weer nam men zich voor om vóór 2015 het aantal hongerenden in de wereld met 50% te verminderen, van 800 miljoen naar 400 miljoen! Maar in 1996 had men zich dat ook al voorgenomen, en het tot nu toe bereikte resultaat ligt bij lange na niet op schema! Kofi Annan, de secretaris-generaal van de VN stelde onomwonden dat de Westerse wereld zich diende ‘te schamen’ voor deze intrieste situatie in de wereld! ‘In een wereld waarin er voldoende is ligt het in onze mogelijkheid hongerlijden te beëindigen’. Maar wij doen het niet; onmacht en vooral onwil bij mensen houden de voeding tegen die de miljoenen in Azië en Afrika zouden kunnen verlossen van het hongerlijden! Hoe hoog de bespreking van dit voedselprobleem op de agenda staat bij de lidstaten mag duidelijk zijn uit de afvaardiging van elk land; hoewel de voorzitter hoopte op veel staatshoofden en regeringsleiders waren er slechts twee van de 183, de overige landen stuurden een minister!

En toch gaat het om 800.000.000 mensen zoals wij, waaronder 200.000.000 kinderen onder de vijf jaar, en van al deze mensen sterven er elke dag 24.000 vanwege onvoldoende voedsel! Wij moeten ons schamen, ook Europa, ook Nederland Wat doen wij er aan? De landbouwers en boeren uit de derde wereld kunnen niet concurreren tegen de zwaar gesubsidieerde Westerse markten en wij zijn ‘heer en meester’ over de nieuwe technologieën, [net als over de medicijnen] en er is geen toegang voor hen! $ 12.000 subsidie gemiddeld voor de agrariërs van de OESO-landen en $ 6 ‘hulp’ voor de boer in de Derde Wereld!

Voeding

Het was net weer ‘vaderdag’ en als vaders wisten we van weelde niet meer wat we als kadootje moesten vragen; álles hebben we al! Het zou toch helemaal geen probleem zijn als de nieuwe regering van Nederland straks de ontwikkelingshulp tot bijvoorbeeld 5% zou verhogen? Wat is joU mening daarover? Natuurlijk zal de belasting dan wel wat omhoog moeten bij ons, maar dat zou toch best wel kunnen? Ons land heeft op zoveel gebieden een ‘voortrekkersrol’, waarom niet bij het hulp bieden?

Voeding

Als bakkerszoon, maar veel meer als volgeling van Jezus Christus kan ik je maar één geestelijk ‘Broodsoort’ aanbevelen dat aan alle keuringseisen voldoet: Het Brood des Levens! Jezus zegt het van zichzelf als Hij op aarde is en vandaag tot joU en mij via Zijn Woord! [Joh. 6: 35+48]

Jezus zegt ook: " Dit is het Brood dat uit de hemel nedergedaald is, wie dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven". [Joh. 6:58] Voedsel dus met ‘eeuwigheidscaloriën’!! Alleszins de moeite waard dus om dit Voedsel uit te delen in je gezin, onder je vrienden, in de straat waar je woont, in het land waar je woont, in de wereld waar je woont: Brood voor het hart, Brood voor de wereld! Ben je hongerig? Vraag er dan om, Jezus geeft het je, ook joU, om niet, gratis dus!

Bidt met me mee: ‘ Leid mij , Heer, o machtig Heiland,

                            Door dit leven, aan Uw hand.

                            Leidt mij steeds door uwe liefde,

                           Groeiend naar Uw beeld, o Heer.

                           Brood des levens, Brood des hemels,

                           Voed mij, dat ik groei naar U.’

is belangrijk, ook wat het geestelijke betreft; wat eten we zelf en wat geven we door! Bouwt het op of ‘vergiftigen’ we ongemerkt de mensen die we ‘voeden’? De imams die in opspraak kwamen, deze week, ‘delen’ in hun moskeeën een voedsel uit dat ‘verderfelijk’ is te noemen! Maar dat niet alleen; ik denk dat we allemaal heel ‘kieskeurig’ moeten zijn of worden, met wat we ‘eten’, want op veel plaatsen is er ‘de dood in de pot’! Misschien wel in joUw eigen huis; de tv kan je huiskamer vol laten lopen met ‘voeding’ die langzamerhand de sfeer in huwelijk en gezin ongemerkt ‘vergiftigt’, weet dat wel! Welke voeding zet je je kinderen voor? Echt, de Keuringsdienst van Waren houdt het dagelijkse voedsel wel in de gaten, wat ze binnen krijgen, maar het geestelijke voedsel, dat valt onder de ‘keuringsdienst van pa en ma’!
is van levensbelang en als men er zelf niet in kan voorzien is hulp hoogst noodzakelijk! Een prachtig groot konijn bij ons, een Vlaamse Reus, kreeg onlangs 10 mooie kleintjes maar het kwam niet bij haar op om ze van voedsel te voorzien en ze stierven allemaal, in twee dagen tijd! ‘Moeder’ keek toe, of misschien zag ze het zelfs niet eens, en zorgde alleen voor zichzelf! Je kunt het een dier niet kwalijk nemen omdat het slechts een instinct heeft; maar als mensen willens en wetens, met een goed verstand, anderen, hulpbehoevenden, laten sterven, terwijl ze dat zouden kunnen voorkomen door royaal te zorgen voor hulp, dan komt het heel anders te liggen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl