Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-06-22 03:16:24
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


Wat zoek je?

Zoeken is een echt wérkwoord voor mensen; we zoeken wat af op deze wereld, naar iets of naar iemand! We maken ons druk om van alles, we willen dit en we willen dat en we zoeken tot we het gevonden hebben. Dieren hebben het wat dat betreft heel wat gemakkelijker, ze wachten het rustig af en het zoeken van deze schepsels is minimaal, vergeleken met ons.

Als je nadenkt over het zoeken dat je zelf hebt gedaan, vandaag, of gisteren, of het zoeken van de mensen om je heen, dan kom je tot het inzicht dat inderdaad zoeken een belangrijk onder-deel van het leven op aarde is. Als je jong bent zoeken ouders nog voor je, maar daarna mag je zelf aan de slag! Je zoekt vrienden, de juiste opleiding, een baan, een auto, een partner, een plek om te wonen, kopen of huren, welke hypotheek, meubelen en spullen voor je huis. Je zoekt uit wat het beste is, trouwen of samenwonen, in de kerk trouwen, of niet, een feest geven, en waar! Als je dan op jezelf woont zoek je samen uit hoe het verder dient te gaan. Je zoekt een manier om promotie te maken, je zoekt eigen voordeel, eigen eer, vermaak, genot, bevrediging van behoeften! Onderwijl zoek je naar de juiste planning voor [een] kind[eren]. Als ze komen dan zoek je het béste voor ze: de juiste voeding, de béste school, een goede sportvereniging, enzovoort, enzovoort, totdat ze het zelf weer overnemen!

Het bedrijfsleven bestaat bij de gratie van zoekende mensen; advertenties worden daar uitsluitend voor geplaatst, week in, week uit! Dikke bladen met gratis advertenties van ‘vraag en aanbod’ vinden elke week gretig aftrek! De één heeft, de ander zoekt, het is een cyclus die tot aan het einde van het bestaan van deze wereld zal doorgaan, omdat een mens altijd weer op zoek is, naar iets of iemand!

In materieel opzicht is bij nagenoeg ieder mens wel iets aanwezig van die zoek-manie, al is het natuurlijk ook leeftijdsgebonden; bij het ouder worden neemt het zoeken af en wordt het ‘rustiger’, in het algemeen!

In geestelijk opzicht is dat vaak heel anders; bij velen is er sprake van weinig of geen activiteit, als het gaat over het zoeken naar geestelijke waarden en het onderzoeken van wat anderen geloven en waarvan zij getuigen. Er is geen of weinig interesse voor en men lijkt ingeslapen of zo bezet en/of vermoeid van het zoeken naar ‘aardse, materiële, schatten’, dat er geen tijd overblijft om ‘dieper te graven’!

Wat zoek je?

Hoe kun je het Leven bij de ‘doden’ vinden, hoe kun je vinden waar het wérkelijk om gaat, als je alleen maar bezig ben met de ‘doodse’ dingen van deze wereld? Dát is ‘eten’ uit de pot waarin de ‘dood’ is! Jezus onderwijst heel duidelijk, ook vandaag: " Zoekt eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. [Mat. 6:33] dat wil zeggen: "Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in je leven, Hij zal dan in alles voor je zorgen." [het Boek] ‘Dit alles’, daar worden al die materiële dingen mee bedoelt waar de Israëlieten toen ook al naar op zoek waren!

Misschien ben je heel druk met het zoeken naar van alles wat uitsluitend betrekking heeft op dit leven, hier. En daarnaast denk je dat ‘hét’ wel goed zit; je bent van ‘christelijke huize’, gedoopt nog wel en misschien nog wel wat van deze ‘aanspraken’! Maar Jezus sluit dat allemaal uit en zegt nadrukkelijk: " Al wie de wil van God doet, die is mijn broer en zus en moeder". [ Marc. 3: 35] Niet dus die in naam ‘familie’ zijn, niet de ‘naam-christenen’, maar zij, die er voor kiezen en naar op zoek gaan om naar Gods wil te leven, in élk facet van het leven!

"Zoekt", zegt de Opgestane Heer van hemel en aarde, " en gij zult vinden"! [Luc. 11:9] Dáár kunt u en jij van overtuigd zijn, want Hij zoekt het verlorene, om het te redden! Hij zoekt ook joU! [Luc.19:10]

Bij het lezen in de Bijbel werd ik bepaald bij wat de engelen vroegen aan enkele vrouwen die op Paasmorgen bij het lege graf van Jezus kwamen kijken. "Wat zoekt gij de levende bij de doden"? [Luc.24:6] Terwijl men het zo goed had kunnen weten uit wat de profeten hadden voorzegd en geleerd en wat Jezus hen had onderwezen, dat Hij na Zijn kruisiging en dood weer zou opstaan, na drie dagen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl