Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-06-30 03:18:19
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


De juiste papieren

beste lezer[es],
misschien komt deze column je bekend voor. Al eerder werd deze gepubliceerd. Vanwege het huwelijk van onze dochter en het toebereiden van de feestzaal en andere dingen, ontbrak de tijd om nieuwe inspiratie op te doen. Echter, actueel is het onderwerp in deze dagen beslist!
Gods zegen teogewenst voor de nieuwe week, in huwelijk, gezin en op het werk.
hartelijke groeten,
h a n s 

Paspoort !

Heb je je paspoort ? Is je paspoort nog geldig ? Denk je om je pas ? Vragen die in deze weken weer heel actueel gaan worden. Hoewel de situatie aan de grenzen van de EU-landen sterk veranderd is blijft een paspoort toch onmisbaar als je het buitenland bezoekt! Als we gaan vliegen is er geen keuze, je komt niet weg zonder paspoort, je moet je legitimeren bij de douane!

In de tijd dat ik nog reisburo’s exploiteerde belden soms mensen in paniek, vanaf Schiphol, om "hulp" omdat ze hun paspoort waren vergeten. Maar ik kon ze geen hulp bieden, het ging om die "persoonlijke" pas, die nog thuis lag! Dus vergeet het niet: ga je de grens over neem je paspoort mee en zéker als je gaat vliegen, néém het mee, dan kom je verder, vergeet je het dan kom je niet op je bestemming! Mensen die nooit op reis gaan hebben hier geen idee van, hoewel, welk mens "reist" er eigenlijk niet? Feitelijk zijn wij toch allemaal op reis? Op reis "van de wieg..........naar het graf ", zò is de "levensreis" van iedereen, of je wilt of niet !

De één is blijmoedig op reis, de ander zwaarmoedig, de één zit àlles mee, onderweg, de ander heeft altijd "pech"! De één ziet en geniet van alle zegeningen, de ander "ziet niks" en klaagt altijd. En het einddoel ? Het graf ? Het paradijs ? Welke grens zullen wij passeren bij onze dood, welke grens willen wij passeren? Heb je daar ook een paspoort voor nodig ? Als je van mening bent dat "dood dood is", dan is in ieder geval een paspoort overbodig ! Maar.................als je de "grens" naar het eeuwige leven wil passeren, in heerlijkheid bij God wil wonen voor e e u w i g , dan heb je het Paspoort dat Hij verstrekt onvoorwaardelijk nodig, niemand uitgezonderd, NU, vóór je die "grens" overgaat ! NU, want niemand weet het tijdstip van "vertrek"! Gods Zoon, Jezus Christus, kwam naar deze aarde, Hij passeerde daarbij de "grens" tussen Zijn heerlijkheid en onze ellende en stierf voor al onze zonden aan het kruis op Golgotha! Als je dát gelooft en dit kostbare offer van Hem met heel je hart wilt aannemen, p e r s o o n l i j k , dán heb je je "paspoort" op zak, ondertekend door Jezus met Zijn dierbaar bloed, als "waarborg" dat het écht is! Als je denkt die "grens" wel te kunnen passeren met een boekje vol goede werken, of met een goed verhaal of een aardige "babbel", mocht je denken "dat het allemaal wel mee zal vallen", dán zul je een vreselijke teleurstelling tegemoet gaan! Je zult dan niemand meer kunnen vragen of "bellen" om "hulp", het zal voor altijd TE LAAT zijn! Daarom, in Gods Naam, vraag vandaag nog je Paspoort aan bij Jezus, want wie zal zeggen hoe dicht je de grens van joUw leven bent genaderd?

"Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader,"

"bij de grens van leven en dood."

"Heeft de Heiland uw paspoort getekend?"

"Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?"

"Gij kunt zelf de tol niet betalen,"

"Zilver en goud verliest daar zijn macht."

"Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang,

"Tot het land waar de Heiland u wacht."

" Het is nu het uur der beslissing,"

" Bij de grens begint het gericht."

" O, geloof in de Heiland als Redder,"

" En Hij voert u naar ‘t eeuwige licht."

" Nog is het tijd, de Heer geeft gena,"

" de toegang is vrij door Golgotha.

" Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens."

" Is uw paspoort getekend, o mens?

(uit: zangbundel Joh. de Heer)

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl