Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-07-07 03:20:11
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


[RE]FORMEREN

Eerder dan gedacht werd heeft de informateur zijn werk beëindigd en is de weg vrij gemaakt voor de formateur, om een nieuwe regeringsploeg voor ons land samen te stellen. Na alle comotie tijdens en na de verkiezingscampagne, is het eerste gedeelte van de nieuwe start heel rustig verlopen. De beoogde regeringspartners zijn er, boven verwachting, heel snel in geslaagd om een regeerakkoord tot stand te brengen! Wie had dat ooit kunnen denken? De door vele partijen verguisde nieuwkomer, de LPF, werd zonder veel omhaal ‘ingelijfd’ als coalitiepartner en al de ‘onmogelijke’ ideeën van wijlen de heer Fortuyn zijn ‘geslikt’ of verdwenen als sneeuw voor zon! In de komende dagen zullen de nieuwe bewindslieden zichtbaar gaan worden, want leider Balkenende is met het formeren begonnen! Hij ‘schept’ een nieuw kabinet, hij zal gedaante gaan geven aan de wens van de meerderheid van ons volk!

Of, wordt het, zoals boze tongen al beweren, een reformatie van ‘paars’, ‘paars 3 of nog erger’? Een herziening, een andere vorm maar toch ‘paarskleurig’, niet echt een ‘nieuwe schepping’? Als christen hoop ik van harte dat het CDA dát voorkomt en pal zal staan voor bijbelse normen en waarden, want Nederland is echt aan verandering toe!

Hoe belangrijk ‘leiders’ zijn bewees ons het wereldkampioenschap voetbal, dat onlangs werd gehouden. Uiteindelijk werd Brazilië kampioen en ik gun het ze van harte, al waren Senegal en Korea mijn favorieten. Maar hoe zou de uitslag uiteindelijk geweest zijn als de ‘leiders’, scheidsrechters en grensrechters, niet zulke grote fouten hadden gemaakt in hun beoordeling? Zeker vijf keer werd in verschillende wedstrijden een doelpunt ten onrechte afgekeurd, wegens vermeend ‘buitenspel’! Achteraf moesten zij, na het zien van de tv-beelden, erkennen dat zij een verkeerde beoordeling hadden gemaakt, maar de ‘schade’ was wél aangericht en de betrokken spelers teleurgesteld, aangeslagen en uitgespeeld! Zo’n beoordelingsfout is in de sport wellicht niet te voorkomen maar toch blijft het zuur als je door de fout van een ander naar huis gestuurd wordt! Herziening, reformatie van het werk van deze ‘rechters’ is wel noodzakelijk gebleken en zal zéker de ‘eerlijkheid’ bevorderen!

Buiten dat is het van het grootste belang dat wij, en dat geldt voor joU en mij én voor formateur Balkenende, bij alles wat we [gaan] doen, te rade gaan bij de Formeerder bij uitstek: God, de Schepper van hemel en aarde! Hij, die de mens, [Gen.2:8] alle dieren, [Gen.2:19] zomer en winter, [Ps.74:17] het licht en het duister, [Jes.45:7] de bergen en de wind, [Amos 4:13] de aarde [Jes.45:18] en ál het andere Jer.10:16] heeft geschapen en geformeerd, Hij wil ons heel graag te hulp komen als wij raad vragen, en daar niet te trots voor zijn!

Hij zegt tot een ieder die wil luisteren: " Want Ik weet welke plannen Ik voor je heb, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik voor joU het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven. [Jer. 29:11 het Boek] Dát belooft een geweldige tijd te worden, zowel hier en nu, als hierna! God kán dat zeggen, Hij is de Formeerder en Hij heeft het Beste met ons voor, ook met u en jou en met het Nederlandse volk! Als wij maar zo ver komen en Hem als zodanig erkennen, Hij de Formeerder en wij het leem, de klei! [Jes. 64:8] Als je ‘klei’ wilt zijn in Zijn handen, dan gaat Hij je vormen tot iemand zoals Hij je graag ziet. Dat vraagt om vertrouwen en overgave, want dan alleen kan God, door Zijn Geest, ons [om]vormen, zodat wij op Hem, op Jezus, gaan lijken! Hij werd ons tot Voorbeeld, Jezus is het ‘prototype’ zoals God joU en mij graag wil zien! Als je daar in toestemt, als je op Hem wil gaan lijken, nu, vandaag, dan gaat de Formeerder nu, vandaag, beginnen! Hij weet wat Hij doet, en......., Hij heeft het Beste met je voor! Je bent in goeie handen, Formeren is Zijn ‘vak’!

Als je woorden zoekt om Hem te vragen te beginnen, dan is dit gebed misschien wel voor joU:

‘Heer, doorgrond mijnhart,

maak het echt voor U.

Heer, doorgrond mijn hart,

laat mij zijn als U.

U bent de Maker,

ik ben de klei.

Kneed mij en vorm mij,

Heer, verander mij.’ [opw.252]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl