Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2002
2002-07-14 03:21:35
Categorie: columns-hvdb-02
Ingezonden door: Edida


Vooruitzichten?

Morgen hopen wij, met ons hele gezin, enkele dagen samen te zijn, ergens in ons land. En je begrijpt dat we nauwgezet de vooruitzichten volgen, wat het weer betreft! Die zien er trouwens ‘goed’ uit, verleken bij het bijzonder onvaste weer van de laatste maand. In deze tijd van het jaar zullen heel veel mensen, en zeker zij die in eigen land vakantie willen houden, hetzelfde doen. Wat zegt de weerman/vrouw over het weer, wat is de weersverwachting? Het is niet het allerbelangrijkste maar toch wel heel essentieel voor een geslaagde vakantie, zeker als er jonge kinderen meegaan!

Het onzekere van het weer lijkt zich ook te weerspiegelen in de formatie van de nieuwe regering. Oké, men is het nu eens geworden over de verdeling van verschillende ministeries, maar lekker soepel verloopt het allerminst. Vooral het vinden van de juiste personen die bekwaam zijn, en ambitie hebben, om minister of staatssecretaris te worden, schijnt moeilijk te zijn. Buiten dat vraagt men zich in brede kring af wat de vooruitzichten zijn, voor ons land en volk, met een regering van deze samenstelling. En vooral ook is de vraag hoevéél en hoeláng dit ‘rechtse’ kabinet steun zal krijgen van onze volksvertegenwoordiging! Een stérke ‘linkse’ oppositie wordt de tegenspeler van deze, op bijzondere wijze, tot stand gekomen combinatie, waarvan velen vrezen dat hen slechts een ‘kortstondig leven’ beschoren is! De tijd zal het leren; in ieder geval is al wel duidelijk geworden dat het niet te verwezenlijken is om het ‘gedachtegoed’ van een overleden ‘leider’ alsnog gestalte te geven! Daarvan is het reilen en zeilen van de LPF een duidelijk bewijs! De grote terugval van deze partij in de laatste opiniepeiling brengt vooralsnog weinig mooie vooruitzichten in beeld.

Hoe zien joUw vooruitzichten er uit voor de komende tijd? Misschien deed je wel met succes examen en stak je met grote vreugde de vlag mét tas uit het raam; misschien vond je al een baan en is je carrière begonnen; misschien vond je wel een partner voor het leven en heb je doorlopend ‘vlinders in je buik’; mogelijk ben je pas getrouwd of is er een kindje geboren in jullie gezin, geweldige dingen allemaal om blij mee te zijn en die mooie ‘vergezichten’ bieden! Maar andersom kan het ook gaan; erge, verdrietige gebeurtenissen die je het ‘uitzicht’ totaal ontnemen en zéker geen prettige vooruitzichten bieden! Ziekte of ongeval, overlijden van een dierbare, ontslag, faillissement en andere ‘beroerde’ dingen kunnen in één klap je blik op de toekomst vertroebelen, en iedereen kan dat treffen, oud of jong, arm of rijk, ook joU en mij!

En ook de wereld waarin we leven ‘oogt’ niet echt van ‘wat geweldig allemaal’! De economie is niet meer wat het was, de beurzen laten bijna elke dag een neergaande lijn zien; het wereld-aids probleem is gigantisch, zo is wel duidelijk geworden tijdens de conferentie in Barcelona; de dreiging van het terrorisme neemt hand over hand toe en lijkt niet te bestrijden, al wordt er nog zulke manmoedige taal gebruikt, kortom: voor zover ik het kan bekijken zijn de vooruitzichten voor déze wereld beroerd! Als je het anders ziet kan je mij altijd bellen of mailen. Gelukkig heb ik vooruitzichten die niet van deze wereld zijn, maar absoluut wél reëel en goed! En ik hoop van harte dat die van joUw een zelfde inhoud hebben!

Deze wereld was ten dode opgeschreven, inclusief ál haar bewoners, totdat Jezus kwam, Gods enige Zoon! Hij bracht door Zijn lijden en sterven aan het kruis, én door Zijn opstanding daarna, weer nieuwe perspectieven voor een prachtig VOORUITZICHT, niet alleen voor nu, maar voor heden én toekomst!

Het ‘Gedachtegoed’ van déze Leider is nog altijd actueel, Levend en krachtig, ook na 2000 jaar! Nog altijd wordt het doorgegeven en verkondigd, wereldwijd! Nog altijd kiezen mensen voor het blijvende Vooruitzicht dat Jezus Christus biedt, aan iedereen die in Hem gelooft, met heel zijn of haar hart!

Heeft u al gekozen, heb jij je keuze al gemaakt of hou je je vooruitzicht beperkt tot deze wereld, welke haar einde tegemoet gaat? Of verkeert u in een situatie zoals Job eertijds, die uitriep: "en wat is mijn vooruitzicht, dat ik nog zou willen leven?" [Job 6:11] Tot welke groep u of jij ook behoort: er is Hoop in Jezus Christus! Maar ‘Dat’ is dan ook het Enige; hier en nu kun je kiezen, mág je kiezen! Bekering brengt Verandering, óók in het Vooruitzicht! Heerlijk of vreselijk, geloven of niet geloven, beide vooruitzichten worden wérkelijkheid, daar is geen twijfel aan! Ga er serieus mee aan de slag, Hét is de ‘moeite’ meer dan waard!

O blij vooruitzicht dat mij streelt,

ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,

U in gerechtigheid aanschouwen,

verzadigd met Uw goddlijk beeld. [Ps. 17:7]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl