Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-09-22 23:20:59
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Waardevast?

Hebt u nog een advies, wat dit onderwerp betreft, in deze dagen? Allerwegen is er onrust, wereldwijd! Grote Amerikaanse banken dreigen ten onder te gaan, of zijn dat al, waardoor de indexen van de aandelenbeurzen vorige week als jojo’s in beweging waren, merendeels in neerwaartse richting! Totdat de nagenoeg failliete overheid van de VS een prachtig reddingsplan tot leven riep: de Staat zal alle slechte en hopeloze transacties, die de financiële bedrijven eens, op jacht naar groot gewin, afsloten, overnemen! En dat ten laste van de burgers, de belastingbetalers! De beleggers reageerden direct, de beurzen veerden op en de indexen schoten met procenten omhoog! De nieuwe week begint enthousiast, maar de Amerikaanse burger wordt met bijna een biljoen belastingverhoging opgezadeld, duizend miljard dollar! Kassa! De gaande president Bush laat een waardevaste last achter aan Obama of McCain, de kandidaten voor zijn opvolging. Dáár is het laatste woord nog lang niet over gezegd, dat is wel duidelijk!

Bij al deze onzekerheden zoekt men nu weer zekerheid in de metalen; goud en zilver zijn gevraagd en de prijs stijgt navenant. Maar ook de metalen zijn niet waardevast! Vanwege het opruimen bij de verhuizing van ons, ontstond er een behoorlijke partij oud ijzer waar ik twintig cent per kilo voor kreeg. Maar na een maand kreeg ik voor een flink restant nog maar dertien cent!

Al met al heeft het ‘sterkste’ vrije westerse land ter wereld, de Verenigde Staten van Amerika, door het roekeloze gedrag van de financiële ‘dienstverleners’, voor heel wat beroering gezorgd in de wereld, waar het toch al niet zo rustig is! Dank zij het strenge toezicht van de Nederlandse Bank op ónze geldverstrekkers en aanverwante bedrijven, blijven wij [hopelijk] nog gespaard voor faillissementen of andere debacles, onder hen!

Maar hoe dan ook, waardevast en waardevol ziet het er allemaal niet uit, en garantie is al helemaal niet [meer] aan de orde, in dit wereldje van geld en goed! Of dacht jij nog van wél?

En in de rest van de wereld? Oorlog, aanslagen en onveiligheid! In Pakistan werd een Amerikaans hotel zwaar getroffen door een autobom, die door een zelfmoordenaar tot ontploffing werd gebracht! Zijn succes? Tot nu toe 53 doden en 300 gewonden! We leven gewoon in een kapotte, zwaar gewonde wereld, waaraan, uit menselijk oogpunt bekeken, weinig meer te ‘dokteren’ valt! Daarom is het goed om de bakens te verzetten, een andere weg te kiezen! De Bijbel, het Boek van God, wijst ons daar ook op; om ons niet te richten op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare eeuwig! [2 Cor.4:18]

In het zichtbare kan ‘de klad’ komen, op alle terreinen van het leven; je hebt het net kunnen lezen, maar je maakt het ook zelf mee, en/of je ziet het om je heen! Geld, goud en zilver kunnen devalueren, gestolen worden, verloren gaan, onze gezondheid kan aangetast worden door ziekte of ongelukken, en materieel kunnen we teleurgesteld worden, door fouten van onszelf of van anderen! Risico’s ten over, vaak waardevól, maar nooit waardevást!

Het onzichtbare biedt heel wat meer perspectief! Het is geestelijk, en al het zichtbare is daaruit ontstaan! [Heb. 11:3] Maar dat heeft met geloof te maken, wil je het kunnen zien! God zegt daarover, in zijn Boek: “Door geloof komen wij tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.” En voor die mensen, die geloven, staan geweldige beloften in de Bijbel! Petrus schrijft aan hen, toen en nu: “Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug je hierover, ook al moet je nu, tot je verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.[1 Pet.1:3, NBV] Onzichtbaar nog, maar de houdbaarheid wordt wél door God Zélf gegarandeerd, en is dus voor eeuwig waardevast!

Tot dat geloof komen, is tot rust komen! Je vindt een Rustpunt van waaruit je de wereld om je heen kan bekijken met een Vrede, die alle verstand te boven gaat! [Phil.4:7]

In het zakenleven dat ik leidde heb ik heel wat adviezen verstrekt, meestal goede, maar soms ook verkeerde. Als je integer bent en het belang van je relaties op het oog hebt, dan is daar niks verkeerds aan, ook nu niet. Maar, leert de Bijbel, waar ik het ook uit heb geleerd, zet je hart er niet op, als je vermogen aangroeit! [Ps.62:11] Het is niet waardevast in die zin, dat het economische rampen doorstaat, laat staan de eeuwigheid! En bij je sterven, voor wie zal het zijn? [Luc.13:20] Er is meer, veel meer! God is méér, en Hij heeft méér, ook voor joU! Ga daar naar op zoek, nu het nog kan! Zoek God, nu Hij te vinden is, en legt de erfenis vast die waardevast bewaard wordt voor wie Jezus, de Zoon van God, tot hun Heiland en Verlosser hebben aangenomen! Dan ga je bij het volk horen tot wie de almachtige God van hemel en aarde zegt: “Ik vergeet je niet, Ik heb je in Mijn handpalmen gegrift.”[Jes.49:16] Gegrift, zoals 4000 jaar geleden het spijkerschrift in steen werd gegraveerd! Je kunt het nóg lezen, onuitwisbaar!

 Jezus is de Weg daar naar toe, laat Hem joUw Beleggingsadviseur zijn, voor de meest waardevolle, waardevaste investering, die een eeuwigheid meegaat! Zonder Hem blijf je straatarm, mét Hem word je voor eeuwig een rijke Koningszoon of Koningsdochter! Ik geloof het en schrijf het u en jou, maar God zégt het, Hij belóóft het, en dáár kun je van op aan! Zijn beloften zijn Ja…….., en Amen! En W a a r d e v a s t !

 

“Het is zo overweldigend, er komt geen einde aan,

geen mens is ooit in staat het uit te leggen.

Het is zo veel omvattend, je verstand kan er niet bij,

je weet, je voelt, je ziet, maar kan het niet zeggen.

U bent meer,

meer dan alle preken aangehoord,

meer dan het mooist uitgesproken woord.

U bent God, U bent Heer,

U bent meer, zelfs al zou ik weten, bent U meer,

groter, mooier, liefdevoller, meer,

Want U bent God, U bent Heer!”

[Astrid Poldervaart]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl