Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-12-02 15:39:24
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


M O O I ?

Wat een raar woordje eigenlijk, vind je niet, voor een onderwerp? Het is ook wel een bijzonder woordje met veel inhoud; het woordenboek kent het wel veertien betekenissen toe, en het komt alleen maar in Nederland voor, in Vlaanderen spreekt men van ‘schoon’! Maar schrik niet, ik gebruik maar één betekenis, die van schoon, fraai, mooi, heel mooi, enzovoort.

En dan zit ik toch weer opnieuw in de actualiteit van deze dagen, de komende feestdagen, de dagen van goed voor de dag komen, er goed uitzien, de mooi-zijn dagen! Ook mooi zijn in ons dóén, elkaar van alles geven, het béste wensen, even de dagen doorbreken met licht, kleur, met mooi!

De etalages van juweliers, van kledingzaken, van slijters, van bakkers, slagers, poeliers en etalages vol met kerstartikelen, ze zijn allemaal even mooi, als verlichte kijkdozen! Het is een langgerekte lokroep naar het publiek, om te kópen! Dingen, spullen, kleding, drank, eten, cadeaus, om de donkere dagen van deze maand op de fleuren, mooier te maken, vaak mooier dan de werkelijkheid is! Mooi zijn is in, zeker in deze dagen, de beeldvorming van het grootste belang, de buitenkant vraagt alle aandacht! Of niet soms?

En wat niemand had gedacht, het lukt weer; Sinterklaas doet het nog weer beter dan vorige jaren, ondanks alle onheilspellende berichten over crisis en recessie, over dreigend ontslag, inkrimpen en faillissement! En de kerstman volgt hem op de voet; en mocht dát wat stagneren,

Dan kan minister van der Hoeven altijd nog een goocheltruc uithalen met het door velen nijverig vergaarde spaarloon! Als dát nog eventjes [belastingvrij] ‘losgelaten’ wordt, nou dan kan het niet meer stuk, de afsluiting van dit jaar! Mooi hoor. Ja, zou het? Wat is mooi eigenlijk? Ja, oké, wij met onze welvaart kunnen de boel, en onszelf, geweldig opleuken; met de buitenkant hebben we geen moeite, wat verlichting, wat liedjes in de winkelcentra. Of ze over Sinterklaas gaan, of over Jezus, dat maakt niks uit, als het maar sféér geeft! Sfeervol, dat moet het zijn; restaurants nodigen al wekenlang met exquise diners in een sfeervolle omgeving, de kerken nodigen ook weer uit, om te komen en opnieuw stil te staan bij het geboren kindje Jezus, sfeervol, bij de boom en de stal. Mooi? Wat zal God er van vinden?

Van al ons gedoe, van onze imitatieshows waarin we de duisternis willen verdrijven met ons kunstlicht?

Al was het Darwin niet aan zijn verstand te praten, God schiep eeuwen geleden de hemel en de aarde, en alle andere hemellichamen. Daarna ook al het andere zichtbare, uit het onzichtbare, en tot slot de mens! En na elke schepping, [waarbij Hij sprak, en het was er]die God deed, zo beschrijft de Bijbel, “zag God, dat het goed was”. Vijf keer staat het er en de zesde keer, als Hij klaar is met alles te formeren, staat er weer wat God deed. “En Hij zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.”[Gen.1] Hij zag dat het mooi was, in de ware zin van het woord, zeer mooi, volmaakt! Ook de mensen, Adam en Eva! Zij waren perfect, en mankeerde niets aan, innerlijk niet en uiterlijk niet! Mensen zoals God ze wilde, MOOI, zonder vlek of rimpel!

Nadien is het mis gegaan met deze voorouders, waaruit het hele mensdom is ontsproten. Niemand daarna, van álle mensen, was ooit meer zó mooi als dit ene paar; de zonde was in de wereld gekomen, door de ongehoorzaamheid van dit stel, en de zonde nam de schoonheid, het mooie, weg! Daarna heeft God nooit meer van een mens gezegd dat hij “goed”of “zeer goed” was! Maar Hij verlangde wel terug naar die tijd, toen alles nog goed was, volmaakt mooi! Daar was Zijn plan helemaal op gebaseerd geweest; een plan om met mensen de eeuwigheid op een heerlijke manier door te brengen!

En de Schepper van het heelal berustte er ook niet in; nog eenmaal werd er een mens op aarde geboren, waarvan God zei: “Dit is mijn lieve Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb.” [Matt.3:17] Gods eigen Zoon werd Mens, aan mensen gelijk, uiterlijk! Maar innerlijk was Jezus zondeloos, als Adam, eens. Mooi, zeer goed!

En die Jezus, de Zoon, ging het Reddingsplan van zijn Vader uitvoeren op aarde; en Hij droeg aan het kruis, toen Hij 33 jaar op aarde was, de straf die wij, u en jij en ik, verdiend hebben, vanwege onze zonden. Jezus bracht verzoening tussen zijn Vader en ons. God wil weer verder met ons; Zijn plan, dat al bestond voor Hij alles schiep, gaat tóch tot uitvoering komen!

En nu waarschuwt God ons dat wij het niet mooier hoeven te maken dan dat het is! Dat opleuken van ons, het versieren van onszelf en alles wat daarvoor in aanmerking komt, dáár doe je Hem geen enkel plezier mee, als je dat mocht denken!

De Vader gaf zijn Zoon, voor joU en voor mij, en dat was een heel groot Offer! Als je dat negeert en voorbijloopt, en volstaat met sfeervol dineren en gezellig zijn, misschien wel sfeervol zingen bij een kerstboom en een kribje, ook al is het in de kerk, dan snap je nog niks van de ernst van de situatie! God houdt enorm veel van joU, maar als je voorbij blijft lopen aan dat Offer van zijn Zoon, dan speel je met vuur, dat je voor eeuwig in de diepste ellende kan doen belanden!

Advent; het betekent: komst, verwachting, nadering. Wat doen wij er mee? Elk moment kan Jezus komen, op de wolken, om Zijn Gemeente mee te nemen! Hij komt als de Almachtige, en Die mogen wij verwachten! Zijn babytijd is voorbij, maar het is wel élke dag advent!

Jezus kijkt uit naar het moment dat je Hem toegang geeft tot je hart; Hij wil je herstellen en vernieuwen, mooi maken, zodat je op Hem gaat lijken, van binnen. En van buiten? Als Jezus joUw Verlosser is, of wordt, dan belooft Hij je straks, als Hij terugkomt, een verheerlijkt lichaam! Dus zonder vlek of rimpel! MOOI, volmaakt, zeer goed!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl