Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-01-08 21:47:11
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


WAT BLIJFT………..

Voor de meesten van ons heeft het leven vandaag weer zijn normale gang voortgezet; op deze koude maandag moest het werk weer opgepakt, het onderwijs weer voortgezet, de colleges weer gevolgd worden. Misschien wel met een gevoel van heimwee, van melancholie en een hoog percentage aan tegenzin! Maar velen ook met verwachting en verlangen, met een uitzien naar dát, wat het jaar tweeduizendnegen gaat brengen!

De overgang van een oud naar een nieuw jaar heeft toch altijd iets speciaals; ook al verandert er meestal niet veel, het stemt toch tot een vorm van nadenken, van overwegen, van omzien en gedenken, ook al heeft dat voor de één soms een heel andere inhoud dan voor de ander.

Wel ben ik van mening dat we een bijzonder jaar achter ons hebben gelaten, een jaar waar we nog wel eens aan terug zullen denken, misschien wel als aan een afsluiting van een reeks ‘vette jaren’, voor ons land! En de royale afronding, aan het einde van het jaar, waarbij meer euro’s dan ooit rijkelijk over de toonbank rolden, ten behoeve van sinterklaas, kerst en vuurwerkaankopen, zette nog eens een dikke streep onder ‘vette’!

 

Als volk van Nederland kunnen wij in dankbaarheid terugzien op een jaar als dit; bovendien een jaar met nog een extra dag én zelfs nog met een extra schrikkelseconde, aan het eind van de rit!

Maar nu is het voorbij; de lichtjes zijn gedoofd, het kruit verschoten, de bollen en flappen weggewerkt, de vrije dagen tot het einde uitgeleefd, en met een laatste constatering dat de tijd toch zó snel gaat, is het jaar afgesloten. Wat blijft………. zijn slechts de herinneringen!

Zo kunnen we omzien én uitzien, in deze dagen, of één van beiden! Omzien in dankbaarheid of met verdriet, tevreden of teleurgesteld, het kan zóver uit elkaar liggen!
En ook het uitzien:
Waar moet je naar uitzien als je de drempel zonder je partner overging, vanwege een overlijden of een scheiding? Wat moet je verwachten als je ernstig ziek aan 2009 begint?

Wat verwacht je van dit jaar, waarover al zóveel [negatieve] ‘profetieën’ zijn uitgesproken?

Je baan, het bedrijf, de omzet, de winst, je huis dat nog steeds niet verkocht is? Hoe zal het allemaal gaan, nu misschien wel de ‘magere jaren’ aanbreken?

Ik weet het niet; je vormt je wel een beeld, als je al zo lange tijd luistert naar de alleen maar negatieve nieuwsgaring van de media! Maar er zijn ook optimistische berichten, en wij, als welvarend land, kunnen ook wel een ‘tandje’ lager voor een poosje! En dat de economie eens even ’afkoelt’, dat kan ook geen kwaad, zeggen deskundigen, en dat lijkt mij ook. Hoe dan ook, niemand weet het écht; toekomstverwachting, meningen, peilingen, veronderstellingen, daar is geen fundament van te leggen!

Persoonlijk ben ik hoopvol gestemd; niet om dat ik veel goeds verwacht voor deze wereld! Ik zou het wel willen, voor de mensheid, maar de perspectieven zijn gewoon ‘slecht’ te noemen.

Misschien zal er hier of daar wel een ‘opklaring’ zijn, maar merendeels ziet het er niet hoopvol uit! Het Midden Oosten krijgt momenteel de volle aandacht, waardoor alle andere ellende naar de achtergrond verdwijnt, maar de cholera-epidemie in Zimbabwe is echt niet voorbij, de aids pestilentie eist onverminderd z’n slachtoffers, en daardoor neemt het wezenaantal, wereldwijd, dagelijks met duizenden toe! Honger, dorst naar gezond water, oorlog, vluchtelingen, lijden, verdriet, het is reëel aanwezig, ook al sluit je de ogen er voor!

Maar toch ben ik hoopvol gestemd, omdat er een geweldige toekomstverwachting is voor ieder die gelooft in Jezus Christus, als Heiland en Redder! En daar hoor ik bij, halleluja!

Ál het andere gaat voorbij, uiteindelijk. De Bijbel, het Woord van God, is er duidelijk in: “Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven.” [2 Cor. 4:18, het Boek]

Jezus kwam naar deze wereld om voor eens en voorgóéd het fundament te leggen, het enige juiste fundament, waarop wij onze hoop en verwachting met zékerheid kunnen bouwen! Jezus, en Die gekruisigd! Dat was in feite het enige dat de apostel Paulus te vertellen had, toen hij rondtrok door Europa, aan iedereen die het wilde horen! [1 Kor.2:2]

Daar gaat het om, toen en nu, het Enige wat blijft, wat eeuwigheidswaarde heeft, ook voor dit nieuwe jaar!

De wereld zegt: “Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is,”[Jer. 6:14] maar schijn bedriegt. De wereld, je eigen wereld opleuken, opfleuren, verlichten, met allerlei lapmiddelen, ach, het helpt uiteindelijk allemaal niet! Ten laatste is er geen houden aan; álles verdwijnt, ook al dacht je dat het een stevig fundament zou zijn, of worden! Maar het gaat ‘dood’ of failliet of what ever, het verdwijnt voorgoed! Daarom wil ik joU vragen, heel persoonlijk, om dit jaar serieus op zoek te gaan naar hét Fundament, dat blijft: Jezus, de Zoon van God!

In een gedicht schets ik je mijn Heer, die kwam, die stierf, die opstond en die weerkomt, én die ook heel graag uw en jouw Heer wil zijn!

 

In het stro van een geleende kribbe,

uit een maagd en door de Geest van God

kwam de Redder als een kind op aarde

om te delen in ons mensenlot.

Maar het licht brak door

en een engelenkoor

heeft aan herders het geheim verteld:

van de hoogste troon

kwam Gods eigen Zoon

als een teken van Immanuël!

 

Deze Koning werd

een vriend van zondaars

als een dienaar in Zijn Vaders hand;

vol van kracht en door de Geest geheiligd

en door medelijden overmand.

Ja, Hij ging mijn weg en Hij leed mijn pijn,

zelfs mijn vreugde  kent Hij wonderwel.

Zijn rechtvaardigheid leert mij trouw te zijn;

daarom volg ik mijn Immanuël!

 

Nu wordt Hij geëerd als hoogste Koning

heeft Zijn kroon gekregen door een kruis

en bereidt voor ons een nieuwe woning

brengt ons eenmaal naar het Vaderhuis.

Als Hij komen zal met bazuingeschal

om te heersen over dood en hel

en dan ons, Zijn bruid, in Zijn armen sluit

als de Bruidegom Immanuël!

[opw. 535]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl