Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-01-20 17:00:42
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


VERWACHTING?

In Amerika is er vandaag een nationale feestdag; dit ter herinnering aan Martin Luther King, de man die er van droomde dat er een tijd zou komen, waarin het niet meer zou uitmaken met welke huidskleur je werd geboren. Daar vocht hij voor, geweldloos, vanaf zijn jeugd, totdat hij, na vele bedreigingen en verschillende aanslagen, vermoord wordt, slechts 39 jaar oud. Vorige week zou hij 80 jaar geworden zijn.

Morgen, 40 jaar later, wordt er iemand met eenzelfde huidskleur ingezegend als president van datzelfde land, Amerika! Barak Obama begint daarmee aan een enorm zware klus en een niet benijdenswaardige baan. De verwachtingen zijn hoog gespannen, te hoog, mijns inziens! Vooral de zwarte, vaak arme, bevolking denkt dat deze ‘kleurling’ voor hen een paradijs op aarde zal doen ontstaan! De Obamiagekte heeft een hoogte bereikt, die voor onze begrippen ‘eng’ aandoet, onwerkelijk. Obama  heeft de aureool al bereikt van een messias, die verlossing komt brengen, terwijl hij nog niets gedaan heeft! De kreet ‘change, we can’, zal nu in daadkracht moeten worden omgezet, maar de illusie ‘wij gaan iets nieuws beginnen’, zal weldra tot grote teleurstelling leiden! De nieuwe leider zelf, probeert de hoog oplopende verwachtingen in te tomen, in zijn toespraken, omdat hij wel inziet dat het slechte tij zomaar niet gekeerd is! En dat er op de ‘liefde’ voor zijn huidskleur nog heel wat af te dingen valt, blijkt wel uit de extreem strenge bewaking, rondom hem, en het hele gebeuren. En evenzo zijn auto, die morgen voorrijdt; gepantserd als een tank, super speciale banden, en aan boord,

naast alle technische snufjes, bloed, zuurstof en wapens! Lang leve de president!

Verwachting; ach, het jaar is er nog lang genoeg voor om er vol van te zijn. Maar dat wij er met z’n allen in Nederland het afgelopen jaar 152 miljard euro op achteruit zijn gegaan, dat is toch wel heftig! Ja, en de Amerikaanse beleggingsgoeroe Jim Rogers, die ook nauwkeurig de kredietcrisis voorspelde, zei vanavond in het programma Tegenlicht, dat ‘het ergste nog moet komen’!

En de wapens zwijgen, in Gaza; o, dat alleen al lijkt me heerlijk, na al die beschietingen en bombardementen. Maar hoelang zal het duren, is het bestand van een week, één week, haalbaar? Een Palestijnse arts, die net zijn drie dochters had verloren, zei, volgens het dagblad Ma’ariv: ‘Dit was een rechtvaardige oorlog, maar geen wijze oorlog. De situatie is helaas alleen maar verergerd. De dag na de oorlog worden we wakker in een sfeer die zwanger is van haat.’ Is er nog iemand die verwachting heeft voor vréde, in dit gebied, als er zo’n wrede haat is tegen het Joodse volk, dat men er zelfs de eigen bevolking aan opoffert? Hoe erg dát is hebben we wel gezien, maar het lijden van de Joodse bevolking, dát merkt de media niet op. Een enkel voorbeeld. In Sderot wonen oude mensen die de Holocaust hebben overleefd, met alle trauma’s van dien. Dagelijks komen er 10 tot 20 Hamasraketten neer, rondom hen, zodat ze ook niet meer naar buiten kunnen, want rennen kunnen ze niet meer, rennen voor hun leven! Kun je voor jezelf er een voorstelling van maken, hoe het is om elke dag weer opnieuw klaar te staan om naar je schuilkelder te rennen? En dat overkomt tienduizenden Joden, schoolkinderen inbegrepen, het hele jaar door! Wat kun je dán nog voor verwachting hebben,

als er niet een keer krachtig ingegrepen wordt?

Weet je, als ik zo rondkijk in deze wereld dan is er weinig dat me hoopvol stemt. En ik heb verdriet om al het leed dat mensen elkaar aandoen, zó veel en zó erg! Maar toch kijk ik met blijdschap en verwachting naar de toekomst, want het gáát veranderen! Dát heeft God beloofd, de God van de Bijbel, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde, de God die niet liegen kan! Het is vást en zéker, het staat onomstotelijk vást! Waarom? God beloofde dat eens zijn Zoon Jezus zou komen om Verlossing te brengen voor de mensheid, en Hij hééft het gedaan! God beloofde dat eens Zijn verstrooide volk Israël, weer zou gaan wonen in het land dat hen voor eeuwig was toegezegd, en ze wónen er weer, al 60 jaar! En spoedig nadien zou Jezus terugkomen, om de aarde te gaan regeren, vanuit Jeruzalem. En daar wachten nu, samen met mij, miljoenen christenen op, met blijde hoop en verwachting, want ook dit gáát plaatsvinden, niet lang na deze! God is, temidden van alle onbetrouwbaarheid, betrouwbaar, ook nu!

Natuurlijk mogen we met verwachting uitzien naar resultaten van ons werk, genieten van ons huwelijk, van kinderen en kleinkinderen, van elkaar, van de natuur en van alles wat God ons geeft. Maar het is wijs en verstandig om het eerst in orde te maken met je Schepper, zodat je onbezorgd de toekomst tegemoet kunt zien! Wat dat inhoudt? Dat je gaat erkennen dat je zondig bent, en dat het ook voor joU nodig was dat Jezus kwam, om ook voor joU de straf voor al die zonden op Zich te nemen. Geloven in Jezus als jouw persoonlijke Verlosser, dan ga je een heel andere kijk krijgen op het leven en op de wereld. En de Bijbel gaat dienen als een Handboek, dat je langs alle normen en waarden leidt, die Gód belangrijk vindt!

En dan kun je veilig verder reizen, vol blijde verwachting, temidden van een wereld, vol van angst en zorgen! Jezus komt spoedig terug, om voor eens en altijd ‘het roer’ over te nemen, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw! [Heb.10:23] Laat Hij de Loods zijn voor de rest van je leven, dán kun je vol verwachting zeggen:

Haven, haven, veilige haven,

eind van de reis, Gods paradijs.

Ik koers naar dat veilige oord,

nabij is de kust, en de Loods is aan boord.

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl