Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-01-28 19:59:29
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


WEGWIJZERS

Een krantenkop, vorige week in een dagblad, bracht mij op dit onderwerp. ‘Ome Gerrit heeft ons allemaal de weg gewezen’, stond er te lezen, ‘iets waarvoor wij hem heel dankbaar zijn.’
Een reactie van het personeel van het van der Valk concern, naar aanleiding van het sterven van één van de grondleggers. Deze, en andere lofprijzingen duiden aan dat hij een gewaardeerde werkgever en bestuurder was. De hotelketen met de Toekan kan zijn portret nu op gaan hangen in de vestibules of gangen van de tachtig vestigingen, ter gedachtenis aan deze grondlegger en wegwijzer! Zijn aardse leven is voorbij, maar kende hij zélf de Weg wel, naar het leven hierna?

Talrijk zijn de wegwijzers in ons land; fysiek onmisbaar op ons drukbevolkte vakje grond, en in een overvolle randstad.

Stratenplannen, infoborden aan de grenzen van een stad, plattegronden op industrieterreinen, bewegwijzering is onmisbaar, wil je op tijd je doel bereiken! Mét de digitale hulp in de auto is er een enorme stap vooruit gedaan, en hoeft menigeen alleen nog maar te luisteren naar de vriendelijke stem die zegt of we links of rechtsaf moeten, of rechtdoor! Ook al zijn daarin nog heel wat gebreken te verhelpen; soms rijden mensen pardoes te sloot in, omdat ze alléén maar getrouw naar die stem luisterden! Duidelijke borden hebben we nodig, in ons dagelijkse leven, géén wijzers die alle kanten uitwijzen, en ons zodoende op een dwaalspoor brengen! Borden die vérder brengen, of die ons waarschuwen: Ga terug, vóór we een ‘spookrijder’ dreigen te worden, en ons leven, en dat van anderen, ongewild in gevaar gaan brengen!

Ik weet niet of jij er wel eens op let, maar het barst van de borden en de aanwijzingen langs onze wegen. Soms denk ik wel eens: kan het niet wat minder? Wonderlijke combinaties soms, en tegenstrijdig aan elkaar!

Wat er zo te zien is langs onze landelijke wegen, dat constateer ik ook langs onze levensweg, hier op aarde, hier en nu, in ons land en over de wijde wereld! Er is maar weinig verschil; veel wijzers en borden, harde en zachte stemmen die ons willen vertellen dat we links aan moeten houden, of rechtdoor gaan. Verleidelijke, harde, zachte, flemende, krachtige en dwingende stemmen, wegwijzers van allerlei allooi, die ons er bovenop willen helpen, of in de afgrond!

Er is ook weer een wegwijzer vervangen; die ging heette Bush, die kwam heet Obama. Of de Amerikanen daar beter van zullen worden, en de wereld? Ik weet het niet, maar ik hou m’n hart vast! Oké, in zijn laatste redevoeringen heeft hij de euforie van zijn volksgenoten wel wat afgezwakt, maar hij is wel heel fout begonnen, terwijl hij het misschien nog wel zo goed bedoelde, toen hij afsloot met: ‘God bless you, God bless America’! Maar hij stelde een vloek in werking, of verhevigde die, door het prolifebeleid van Bush in te ruilen voor een pro-abortusbeleid! De vrijheid van de vrouw, om te kiezen voor abortus, wil hij tot prioriteit van het beleid maken. En zo gaat hij al direct in de fout, omdat hij niet let op Dé Wegwijzer, die in Zijn Boek, vol met wegwijzers, duidelijk aangeeft dat Hij kindermoord afschuwelijk vindt, op welke manier ook gepleegd! Abortus is kinderen van God afnemen, en ze aan ‘andere goden’ offeren! [Liv.18] Hij geeft ze het leven, maar dat komt ons niet zo goed uit, en wij offeren ze aan de ‘goden’ van deze tijd: zelfzucht, egoïsme en eigenbelang!

Maar als wij afdwalen en de aanwijzingen die God geeft, als achterhaald en afgedaan gaan beschouwen, dan komen er leugensprekers en dwaallichten voor in de plaats, en dan ontstaan er situaties die lijnrecht tegen Gods voorschriften ingaan! En dan zijn we zuur, lieve mensen, dan belanden we op een heilloze weg, met blinde wegwijzers, zoals Jezus ze al noemde, toen Hij onder het volk van Israël verbleef. Hij doelde daarmee op de leidslieden van het volk, die pretendeerden dat ze het allemaal prima wisten, maar door Jezus gekwalificeerd worden als ‘huichelaars’!

En ook nu worden wij er door omgeven; op politiek terrein, maar ook geestelijk. Talloos zijn de dwaalleraars, de valse leraars, zoals de Bijbel ze noemt, in de eindtijd, waarin wij leven! En juist in deze tijd, met alle onzekerheden, is er zo’n behoefte aan zékerheid, waarheid en duidelijkheid! En wat zou het een zégen zijn als je je niet liet verleiden tot “allerlei wind van leer”, [maar dicht bij het Woord van God zou blijven, luisteren en geloven wat dát te zeggen heeft! De Wegwijzer die zó broodnodig is, in deze tijd! Álles verandert hier, in een snel tempo, maar Gods bewegwijzering is voor eeuwig, en het is onveranderlijk! En als je werkelijk gaat geloven dat Jezus “de Weg, de Waarheid en het Leven is”, als ENIGE, dan ga je een Vrede en Vreugde ervaren, die je met Hoofdletters schrijft, en die je nooit meer kwijt wil! Als je aan Jezus serieus de weg gaat vragen, dan zal je niet bedrogen uitkomen. Zijn Geest zal je onderwijzen uit Zijn woord; Woord en Geest, Geest en Woord, het zijn dé hoofdbestanddelen voor een rustig en vreedzaam leven, langs de Weg die uiteindelijk leidt naar het Vaderhuis! Alle andere wegwijzerij is surrogaat; of het nu van Wilders komt, of van Obama of welke [geestelijke] leider ook, als het niet geschoeid is op het Woord van de Waarheid, Gods Woord, dan zal het uiteindelijk leiden tot dood en verderf, dat tot in eeuwigheid duurt! “Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht,” liet God 3000 jaar geleden al opschrijven, en “denk aan Hem bij alles wat je doet”,want “dan baant Hij voor joU de weg.”[Spr. 3:5-6, NBV] Is dat niet mooi? Hij wijst je de Weg, en als je dan gaat luisteren, dan gaat Hij die Weg ook banen! [begaanbaar maken]

Wie is een God als Hij? Hij houdt van je, én Hij wil je een Weg wijzen, waarvoor je Hem eeuwig zal danken! Kijk dan omhoog, en zie op naar Dié Wegwijzer, die 100% betrouwbaar is, en die altijd in dezelfde richting wijst: naar Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl