Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-02-21 23:59:21
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


SCHEUREN……!

Een wonderlijke titel, inderdaad. Het woord kwam s’nachts in m’n gedachten, en toen ik er over na lag te denken, kwamen er zoveel raakpunten tussen dit woord én deze tijd boven, dat ik ze eerst maar heb opgeschreven, voor ik weer ging slapen.

Als het een aantal nachten heeft gevroren en je wilt het ijs op de sloot gaan proberen, dan kan het zijn dat, als je er opstapt, er naar alle kanten scheuren in trekken, onder het maken van zo’n typisch hol geluid. Je zakt er nog niet direct doorheen, maar het waarschuwt wel dat je nog niet verder moet gaan!

Met dit voorbeeld wil ik een vergelijk trekken met de tijd die wij nu meemaken; het lijkt alsof er een ‘gewichtig’ Iemand op ons mooie ‘ijsvloertje’ is gestapt, waardoor er diepe scheuren in zijn getrokken. En niet zomaar een paar; elke dag weer worden er meer zichtbaar, diepe scheuren, en haarscheurtjes, van allerlei afmeting! Soms springen ze er met een ‘knallend’ geluid in, zoals vandaag, over de financiële toestand van de pensioenfondsen, die het noodzakelijk maakt om de pensioenen voorlopig te bevriezen! En wat dacht je van het debacle m.b.t. de aanleg van de metrolijn in Amsterdam, in deze toch al zo zorgelijke tijd? Het budget wordt met honderden miljoenen overschreden, en de situatie is dusdanig, dat een commissie moet gaan uitzoeken hoe het nu verder moet. Vorige week kwamen de onheilspellende cijfers van het CBS, die aangaven dat we in een diepe recessie verkeren, en dat het einde van die donkere tunnel nog lang niet in zicht is! En elke dag worden er door de media weer andere scheuren aan het licht gebracht, die onze ‘ijsvloer’, onze welvaart en ons welzijn, gevaarlijk ondermijnen en onbetrouwbaar en onzeker maken.

Wereldwijd is er enorm veel in beweging, en volgens al die berichten in een neergaande spiraal. Zelfs het o zo vertrouwde Zwitserse bankgeheim wordt opgeheven, zo lijkt het. Het land waar 1/3 van het wereldvermogen wordt geherbergd, gaat ‘open kaart’ spelen! Ook daarvan zullen er velen wakker liggen!

Geert Wilders, vast geen onbekende, had het op een andere manier over scheuren; in vurige toespraken hekelde hij de gewelddadigheid die in het moslimgeloof te vinden is, en hij stelde dat als hij alle bladzijden over geweld e.d. uit de Koran zou scheuren, het formaat van dit boek zou afnemen tot de dikte van een Donald Duck!

En kort geleden ging er een schokgolf door christelijk Nederland, toen Andries Knevel ‘scheurbewegingen’ maakte, met de Bijbel in de hand, hoewel hij het zelf het ‘omdraaien van een mozaïeksteentje’ noemde. Maar het ontkennen van het scheppingsverhaal, waar de Bijbel mee begint,houdt wel in dat dát grote gevolgen heeft voor de rest van de Bijbel. Het zal geen Donald Duckformaat worden, maar op vele plaatsen wordt geschreven met een link naar de Schepper en de Schepping van de wereld. Met deze ontkenning zaag je in feite een paar millimeter van één poot van de tafel, die perfect waterpas op z’n poten stond, met als gevolg een ‘wiebelende tafel’! Dit voorbeeld is van Warmolt Houwing die er in 1997 voor zorgde dat in 6.000.000 Nederlandse brievenbussen een boekje terecht kwam onder de titel ‘ Levensbelangrijke vragen’, geschreven door John Blanchard. Vragen als: wie ben ik, bestaat God, wie is Hij, waar ga ik heen, e.d.

Komende week krijg je weer een boekje in de bus; 6.200.000 stuks worden er verspreid, en dit keer handelt het over de Schepping en over de evolutietheorie. Het zal hopelijk het nodige stof doen opwaaien, zodat er een helder zicht komt op de Schepper en Zijn schepping! De man die het organiseert is al diverse keren bedreigd geworden; zó ver is het al gekomen, in Nederland! Maar God is nog steeds genadig over ons volk, en geeft ons nóg de tijd om eindelijk eens in Hem te gaan geloven, en in wat Zijn Woord zegt. Je kunt in de leugen blijven geloven en de Waarheid ontkennen, maar “Zijn woord houdt stand in eeuwigheid, en zal geen duimbreed wijken,” wat u en jij er ook mee doen! ‘Scheuren’ uit de Bijbel is God voor leugenaar zetten, bedenk dat wel! Later in de tijd gaf God aan Israël Zijn wetten, en o.a. de Tien Geboden. Mozes moest wachten toen God die geboden eigenhandig schreef, op twee tafels van steen. En Hij schreef hen voor om op de Sabbat te rusten,”want,” schreef Hij: “ In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag.”[ Ex. 20:11] Heeft God dan met Zijn vinger onzin gegraveerd op die tafels? Koning David eert God in Psalm 33 en waarschuwt dat het volk, en ook wij, ontzag voor God moeten hebben, “Want,” zegt hij: “Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.”  Op vele plaatsen in de Bijbel wordt telkens weer verwezen naar die Schepper, die in zes dagen een prachtig heelal met prachtige bewoners, schiep! En let op, dát gaat Hij nog een keer doen! Straks, als deze hemel en aarde “Als een kleed  verwisseld zullen  worden, als een mantel zal Hij ze oprollen.” [Heb. 1:12] Alleen de mens, die wordt niet opnieuw geschapen!

Jezus is gekomen en heeft met Zijn dood en opstanding een vast Fundament gelegd, en wie daarop zijn of haar geloof bouwt, die zal niet beschaamd uitkomen! Het staat 3 keer in de Bijbel! Een Fundament zó hecht en stevig, daar komt geen scheur in, door welke leugen dan ook! En toen Jezus aan het kruis was gestorven, voor joU en mij, toen gebeurde er iets bijzonders. Niet alleen de rotsen scheurden, maar ook het dikke gordijn, het voorhangsel, dat in de tempel hing, vóór het heiligdom, waar niemand mocht komen, scheurde van boven naar beneden in tweeën! Als teken dat Jezus door Zijn sterven, de weg naar God, zijn Vader, had heropend! Ook voor joU ligt die weg open, maar hij loopt via Jezus, die de Weg de Waarheid en het Leven is! Laat je niet misleiden door leugens, laat je niet afschrikken maar opschrikken door de scheuren die God in deze tijd aanbrengt in het hele wereldgebeuren, en komt tot geloof in Hem die Zich liet openscheuren door Zijn beulen, alleen omdat Hij zo ontzettend van JOU houdt!

Ga lezen in Zijn Boek; voeg er niets aan toe, laat er niets uit weg, het is Gods eigen Boek!

Lees, luister, leer en geloof, en kom tot het doel dat God met je heeft: eeuwig leven, met Hem en bij Hem!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl