Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-02-17 00:08:26
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


COMPROMIS

Een Frans woord weliswaar, maar zo ingeburgerd bij ons, dat bijna iedereen wel weet dat het een hulpmiddel is, dat vaak aangewend wordt, om uit een impasse te geraken. Het woordenboek omschrijft het als ‘een schikking tussen partijen, waarbij ieder iets toegeeft.’ ‘Het is geven en nemen’, zegt men vaak, en dat is, denk ik, ook het principe van een compromis. Het is een middenweg vinden om iets op te lossen, zodat hét toch door kan gaan!

Als je je dat realiseert, dan kun je ook horen en lezen dat dát op alle terreinen van het leven heel vaak gebeurt, iets toegeven om toch iets te bereiken! Water bij de wijn doen, soms.

Het komt in de ‘beste’ huwelijken voor, tussen werkgevers en werknemers, tussen EU lidstaten, bij de Verenigde Naties, bij de G7, en waar niet al! In feite zijn mensen, partijen, het maar zelden met elkaar eens, omdat ze vaak tegenstrijdige belangen dienen, en het eigen belang bovenaan staat, en de meeste zorg verdient! Met die gedachte, én met de compromissen in de binnenzak, gaat men rond de tafel zitten, op zoek naar wat er maximaal uit te slepen valt!

Trouwens, vanavond was er een bericht over een bedenkelijk compromis, tussen de bevolking van Noord Pakistan en de daar opererende Taliban; met overheidsfunctionarissen werd een 10daags bestand bereikt, als voorbode van rust en vrede in dat gebied, onder voorwaarde dat de Sharia weer ingevoerd gaat worden, de strenge Islamitische godsdienst.

Op voorhand werden er al tal van meisjesscholen gesloten, en trakteerde de bevolking elkaar op snoepjes, als teken van hun tevredenheid met deze overeenkomst!

Chavez, de president van Venezuela, pakte het heel anders aan; hij bracht, vanuit de opbrengsten van olie en gas, tal van verbeteringen aan in het leven van de talloze armen in zijn land, en hield daarna, voor de tweede keer, een referendum onder zijn volk. En ja, zo’n weldoener geef je dan wél je stem, uit dankbaarheid! Als het meezit kan hij nu nog tal van jaren president blijven, deze socialistische dictator!

En waar we in de nabije toekomst ook tal van compromissen kunnen verwachten, is bij het samenstellen van de Knesset in Israël; na de verkiezingen van vorige week moest de ‘buit’

verdeeld worden onder vier partijen, daar niemand een flinke meerderheid behaalde. Een rechtse coalitie zal waarschijnlijk het resultaat worden, nadat ieder wat water bij de wijn heeft gedaan.

Naast dit alles is er in veel landen in de wereld momenteel de bereidheid, ter wille van de

wereldwijde crisis en recessie, om soepel te onderhandelen over reddingsplannen en maatregelen, die direct of zo snel mogelijk effect sorteren! Eindeloos onderhandelen en zoeken naar compromissen, zal de zorgelijke situatie nog meer doen toenemen, dus kiest men zoveel mogelijk voor een ‘lik op stuk’ beleid.

Het woordenboek geeft nog een andere betekenis aan het woord compromis, n.l. ‘een handeling waarbij men een deel van zijn beginselen prijsgeeft’. M.a.w., je ‘stapt iets over,’

hoewel het tegen je principe is.

In principe is ‘iets toegeven’ een goede eigenschap, maar akkoord gaan met iets dat in feite indruist tegen je opvattingen en principes, kan de nodige slapeloze nachten opleveren, totdat dat ‘stemmetje’, van binnen, eindelijk stil wordt, en je langzamerhand verder kunt gaan met het prijsgeven van het volgende principe!

Zo kan ons leven een aaneenschakeling zijn van ‘water bij de wijn doen’, omdat dát de makkelijkste weg lijkt, de weg van de minste weestand! Hoewel we eigenlijk radicaal hadden moeten zijn, en ja of nee hadden moeten zeggen, lieten we het op z’n beloop, kozen we voor een tweeslachtig compromis, of lieten we “het” in het midden, en deden wat het makkelijkst was! Als je dit leest denk je wellicht aan vroeger, toen je nog ‘beginselen’ had; je opvoeding,

je geloof en je leven met God, radicaal en principieel. Maar nu, door alle omstandigheden, je relatie, je werk, het bedrijf, de tegenslag, het mooie aanbod, je vrienden, is alles ‘verwaterd’.

Ik weet er alles van, met mij ging het ook zo, jaren geleden. Maar God liet mij zien dat ik op een heilloze weg was beland, in een leven zonder Hem! Ik heb naar Zijn stem geluisterd en heb me omgekeerd, bekeerd, en ben Hem weer gaan volgen, radicaal en zonder verkeerde compromissen. Jezus is Weg, Waarheid en hét Leven, daar ben ik van overtuigd geworden, voor 100%! Een compromis is onmogelijk; trouwens Jezus zocht ook niet naar een compromis, toen zijn Vader Hem vroeg om de Redder van de wereld te worden, Hij koos voor mij, en ook voor joU, radicaal! Hij zocht geen uitvluchten, al waren ze royaal aanwezig;

Nee, Jezus liet Zich aan een kruis spijkeren, Hij stierf daar op een ellendige wijze, omdat Hij dat mij, en joU, wilde besparen, de straf van God!

Jezus is gestorven, maar na drie dagen ook weer opgestaan, omdat Hij álle macht heeft, ook over de Dood! En Hij belooft aan ieder die het Offer van Zijn liefde aanneemt, dat die mens, wie het ook is, ook eenmaal zal opstaan, en tot in eeuwigheid in Zijn nabijheid zal leven, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde! Zijn voorwaarde is slechts dat wij radicaal voor Hem kiezen, en geen compromissen sluiten, met niets en niemand! Satan is er op uit om ons tot halfslachtige christenen te maken, en bij velen is hem dat ook gelukt! Maar als u en jij en ik ons laten leiden door het Woord van God  én door Zijn Geest, radicaal en consequent, dan wacht ons een gouden toekomst, die tot in eeuwigheid zal duren!

Als je “je eerste liefde voor Hem hebt verzaakt,” zoals de gemeente van Efeze, dus je beginselen hebt prijsgegeven, dan zegt Jezus, vandaag: “Bekeer u en doe weer uw eerste werken.”[Op.2 : 4 e.v.] In Zijn oneindige liefde waarschuwt Jezus nog steeds, maar luister dan ook naar Hém, en steek je kop niet in het zand, als een struisvogel! En sluit geen compromissen meer, als het je geestelijk leven betreft, niet één meer, maar volg Jezus, radicaal! 

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl