Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-02-10 22:28:22
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Kleur bekennen

Het is heel goed te begrijpen dat mensen in deze tijd niet meer weten welke kant ze op moeten. Er gebeurt zóveel, en het gaat allemaal zó snel! Je bent nog maar net bekomen van een voorval of uitspraak of gebeurtenis, je denkt er nog over na, en dan is daar het vólgende al weer! Even schets ik iets van wat ik bedoel.

Je bent rooms katholiek en je hebt het goed voor met de paus; je denkt dat hij onfeilbaar is, omdat de kerk dat zegt, en dan doet hij iets waar bijna de hele wereld ‘ach en wee’ over roept!

Hij laat notabene een geflipte bisschop met zijn club weer toe tot de parochianen, terwijl die man nog steeds beweert, én waarvoor hij uit de kerk was gezet, dat de Holocaust een verzinsel is, en dat de gaskamers, waarin de Joden werden vergast in Auschwitz, niet hebben bestaan! Ik kan me voorstellen dat je dan denkt: nou, hoofd van de kerk, helemaal onfeilbaar ben je toch ook weer niet.

Je bent christelijk opgevoed en je hebt gehoord en geleerd dat God alles geschapen heeft, en dat Hij dat in zes dagen deed, en dat Hij daarna zag dat “het zeer goed was”, [Gen. 1:31] en dat Hij daarna, op de “zevende dag rustte van al het werk, dat Hij gemaakt had.” [ Gen.2:3]

En dan, bijna op de verjaardag van Darwin, [op 12-02-2009 zou hij 200 jaar geworden zijn] de man die het beter meende te weten, en de evolutietheorie 150 jaar geleden aan de wereld ‘openbaarde’, komt daar bijna letterlijk ‘de aap uit de mouw’, bij Andries Knevel, het boegbeeld van de Evangelische Omroep, die openlijk op tv de evolutieleer omarmt, en excuus aanbiedt voor het feit dat hij zijn kinderen én de kijkers verkeerd heeft voorgelicht!

Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, nou, meneer Knevel, komt er dan nu ook een nieuwe mensenbijbel, want het Boek van God klopt van geen kant meer.

Naast dit alles waren en zijn er weer grote rampen in de wereld; in Australië woeden enerzijds enorme rampzalige branden, en anderzijds zijn er grote overstromingen.

En in ons land kwam ‘onze’ Geert Wilders weer voor het voetlicht; zou hij eerst voor het gerecht gedaagd worden voor belediging en discriminatie, met advocaat Spong als rechtshulp van de tegenpartij, nu stapt eerst advocaat Moscowitsch naar de Hoge Raad om deze zaak te voorkomen. Hoe het ook zij, beide advocaten spinnen en goed garen bij, en hijzelf niet minder, nu weer vele landgenoten kleur bekennen, en hem steunen!

Trouwens, vandaag startte er in ons land een ongekend groot proces tegen tien mannen en een vrouw, en waar zeven moorden ter sprake komen! Er is minimaal een jaar voor uitgetrokken!

En na veel gehakketak komt er nu eindelijk toch een onderzoek, nee, geen enquête, naar de gang van zaken rondom de oorlog tegen Irak door Amerika en de bondgenoten, en de eventuele betrokkenheid van Nederland, daarbij.

En het laatste, maar in feite het meest belangrijke, zijn de verkiezingen die morgen plaats vinden in Israël voor een nieuwe regering! Ook daar moeten ze kleur bekennen, hoewel het er op lijkt dat alleen maar een coalitie van partijen de ‘zware kar’ moeten gaan trekken! Het lijkt een niemendalletje, dat kleine streepje Israël, temidden van dat enorme blok Moslimlanden, maar vergis je niet, de God van Israël heeft het allemaal goed in de gaten! Hij heeft zijn ogen gericht op Zijn oogappel, dáár op de ‘navel’ van de aarde, en Hij laat ze nooit meer verjagen, van die plek! “Want de Bewaarder van Israël sluimert, noch slaapt.” [Ps. 121:4]

Ik kan me voorstellen dat je je na al deze berichten wat ‘verwilderd’ kan voelen, of ‘gekneveld’. Als de voormannen al zo’n onzekere indruk achterlaten, als er telkens weer zoveel ‘onder de pet’ gehouden wordt, of gestopt, waar kan je dan nog van op aan, in deze onzekere wereld?

“Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast,” leert Paulus aan Timoteüs.[2Tim. 2:19, NBV] En dát fundament kan álle bewegingen van deze tijd doorstaan, het ligt onwrikbaar vast! Wie of wat dat fundament is? Jezus Christus Zélf! [1 Kor. 3:11] In de loop van de eeuwen is er al veel gesold met het Woord van God, er is toegevoegd, er is weggelaten, en het heeft alleen maar ellende en zonde, ongeloof en ketterij gebracht! Daarom is het goed om op een dag als vandaag kleur te bekennen, daadwerkelijk te kiezen voor het zuivere Woord van God, waarin het Fundament, “Jezus Christus, en Die gekruisigd”, [1 Kor. 2:2] duidelijk zichtbaar wordt én blijft!

Ik bedoel niet een geestelijk tintje, geen camouflagekleur, omdat je eigenlijk niet écht de kleuren van Jezus durft te dragen, niet écht voor Hem durft uit te komen! Als je meent je ‘geloof’ nog een kleurtje te moeten geven, omdat je er ‘nog iets aan wilt doen’, dan vindt de Bijbel je halfslachtig en huichelachtig! En als je niet kiest, dan blijf je kleurloos, en dat is net zo triest! Je zult kleur moeten bekennen, heel persoonlijk! Kiezen voor het Fundament, radicaal, waardoor je rechtop blijft staan, terwijl de storm van vertwijfeling en ‘water bij de wijn doen’om je heen raast! Hou vast aan het Fundament, aan Jezus, de Zoon van God, die al veel eerder kleur bekende, en Zijn leven opofferde, ook voor JOU!

En wat al die gebeurtenissen en rampen en toestanden betreft; daarin zijn de voetstappen van Jezus hoorbaar, voor wie gelooft dat Hij komt, “en dat die tijd nabij is, voor de deur!” [Mat.24:33]

Daarom, “Kom, o kom met al uw noden,

             vrede wordt u aangeboden;

             vlucht dan, eer gij sterven moet,

             met uw zonde aan Jezus’ voet. [ J. de Heer]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl