Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-03-10 01:19:34
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


VERDAMPT?

Een woord dat nog nooit zoveel is gebruikt als in deze hectische tijden, waarin alles van enige financiële of economische waarde wel lijkt te verdampen! Blijft er nog wel iets over van de inhoud van de door ons zo nijverig opgebouwde ‘voorraadschuren’, die, naar wij dachten, uitpuilden van welvaart en voorspoed? Of verdampt het tot de bodem?

Begrijp me goed, ik ga niet met de media mee, die zich schijnt te verlustigen in haar zoektocht naar nóg meer negatieve berichten, om het dan met een voldaan gevoel te spuien over land en volk. Nee, maar ik wil wel graag vanuit iets negatiefs naar positieve dingen op zoek gaan, om, in een tijd als deze, ook te melden dat er hoop is, en uitzicht en verwachting, en niet alles kommer en kwel!

Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk en verbazend, dat in zo’n korte tijd het hele financiële bolwerk, wereldwijd, in elkaar stort, en dat een positief jaarverslag over 2008 van een of ander groot concern, een ‘witte raaf ’ genoemd mag worden! Dat de waarde van ‘onze’ beurs in een jaar tijd van plus 500 punten naar minder dan 200 punten keldert; dat de beurswaarde van een gigant als ING, voorheen Nationale Nederlanden, en dáárvoor de Nederlanden van 1845, verdampt van 25 miljard euro naar 5 miljard euro! Dát heeft zelfs de slimste beleggingsgoeroe niet kunnen voorspellen! Om nog maar niet te spreken over het rampscenario dat zich voltrekt over de wereldwijde auto-industrie, waarbij tienduizenden ontslagen vallen. Ja, en door al die terugslag worden ook de toeleveringsbedrijven getroffen, van groot tot klein. En dan komt het dichtbij; misschien ook wel dicht bij u en bij jou. Je baan op de tocht, je pensioenvoorziening die bedreigd wordt! De dampen van de teloorgang van dát, waarvan je zo zéker was, stijgen op, en brengen je in verwarring. Wie had dát kunnen denken? En dat alles binnen de tijd van een jaar!

Het hele gebeuren drukt ons weer eens op het feit wat de Bijbel ons al lang geleden leerde:

dat we onze hoop niet moeten stellen op aardse zaken, omdat ze door allerlei oorzaken aangetast kunnen worden, waardoor ze vergaan! Bovendien, zo zegt datzelfde Woord van God, zijn wij ook zelf maar een damp, die er even is, en dan weer verdwijnt! [Jac. 4: 14]

En dat geldt voor joU en mij, en iedereen! Daarom is het ook goed om je afhankelijk te weten van God, die leven geeft én neemt, en Die heel graag voor mensen, die in afhankelijkheid en nederigheid naar Hem opzien, wil zorgen! Ook als alles om ons heen verdampt!

De Schepper, die zelfs voor de vogeltjes zorgt, zal dat zeker ook voor ons doen. In de Bijbel worden de mussen genoemd, de zwaluw, de jonge raven, en vandaag zag ik ook een prachtig voorbeeld. Voor ons huisje, aan de bosrand, zit elke dag een kokmeeuw in het gras. Voor het eerst viel het me op dat ze steeds met haar ene pootje heel snel op de grond roffelt. Na dat even gedaan te hebben pikt ze daarna in het gras allerlei insecten en wormen op, die waarschijnlijk door de trillingen, die zij veroorzaakt, naar boven komen! Zo komt ze, ook in de winter, aan voedsel om te overleven! Zou Hij dan nog niet veel meer voor joU en mij zorgen, kleingelovige, [Mat. 6: 30, Luc. 12: 28] ook als alle ‘zekerheden’ verdampen?

God voedde veertig jaar lang het volk Israël, toen het door de woestijn trok. Een paar miljoen mensen kregen dagelijks Manna, dat s’nachts met de dauw meekwam, en toen zij mopperden dat ze geen vlees hadden, toen gaf God hen kwakkels op het menu, vogels die om hun tenten heen neerstreken, vlees voor een maand lang!

En veel later, toen de Zoon van God in het land Israël rondging om te vertellen en te onderwijzen, en er ook geen eten was voor al het publiek, meer dan 10.000 mensen, toen voorzag Jezus zelf in de lunch, door 5 broden en 2 vissen te vermenigvuldigen! Later herhaalde Hij dat nog een keer, en liet opnieuw zien dat voor God niets onmogelijk is, ook al ziet het er voor ons hopelijk en verdampt uit!

Toen Jezus even dertig jaar was werd Hij door Zijn eigen volk naar het kruis verwezen! Hij had hen van alles voorzien, wonderen gedaan, talloze zieken genezen, de Weg naar zijn Vader gewezen, maar zij wezen Hem af. Zijn volgelingen die steeds hoge verwachtingen van Hem hadden gehad, zagen hun hoop tot op het nulpunt verdampen, toen Hij daar hing te sterven aan het kruis. Ook zij hadden niet begrepen dat alles wat Hij deed en vertelde, heen wees naar dát moment, toen Hij zijn lichaam en bloed gaf als geestelijk Voedsel voor de hele mensheid!

Net als wij focusten zij zich op het zichtbare, het uiterlijke; macht, gezag, bezit, welvaart, welzijn, een goed leven; het is een menselijk verlangen, en van alle tijden! Maar de Bijbel is er heel duidelijk over, het zichtbare is maar tijdelijk, wát het ook is! Al is het nog zo stabiel en stevig, goudgerand en gegarandeerd, ook al blijft het in deze tijd zelfs nog ‘op z’n poten’, het zal eens verdampen, zoals ál het zichtbare verdwijnt, als de oude aarde vervangen wordt door de nieuwe aarde!

Het sterven van Jezus kreeg gelukkig een vervolg; dé Dood kreeg Hem niet onder controle, Hij brak door deze barrière van Satan heen en stond op uit Zijn graf, als Overwinnaar van dood en duivel! Straks komt Hij terug en dan zal élk facet van pijn en verdriet, van oorlog en geweld, van honger, dorst en ziekte voorgoed verdampen en verdwijnen, als sneeuw voor de zon!

Wij leven nu geestelijk nog in de woestijn van deze wereld, zoals Israël in die tijd fysiek. Nu gaat het erom of wij het Manna willen accepteren, het Voedsel dat Jezus voor ons wilde zijn. Dán alleen kunnen en zullen we voor eeuwig overleven, ook al zien we hier alles om ons heen verdampen! Dán zal er ook van joU gezegd kunnen worden: “Wie trekt daar op uit de woestijn, leunend op zijn/haar Geliefde? [Hoogl. 8:5] Ja, dat is hij, dat is zij, halleluja!

Hij leidt je de woestijn binnen, Hij leidt je er doorheen, en Hij leidt je er ook weer uit! En al is het soms heel zwaar, je kunt altijd op Hem leunen, want Jezus is er altijd bij!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl