Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-03-17 11:58:48
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


UITGETELD

In deze tijd een iets ironische titel, besef ik me nu, met een dubbele inhoud. Ik meende te gaan schrijven over ‘van tel zijn’, maar dit onderwerp past op dit moment beter, en het heeft er toch ook mee te maken. Het woord als zodanig komt uit de bokswereld; als de tegenstander tegen de mat gaat, dan begint de arbiter tot tien te tellen, hardop. Als de gevloerde bokser ondanks alles toch blijft liggen, dan is hij uitgeteld en heeft hij de partij verloren.

Maar het kan ook zijn dat je ’s avonds moe op de bank neerploft, met een gevoel van uitgeteld zijn, doodmoe, uitgeput of afgepeigerd!

Maar nu dacht ik meer aan de mensen die leiding gaven aan grote bankconcerns en andere grote financiële instellingen, en die hun werk als zo belangrijk inschatten, dat zij zich naast een geweldig salaris nog eens een exorbitante bonus toekenden. En dat, terwijl zij een roekeloos beleid voerden, waarbij enorme risico’s werden gelopen! Deze mensen zijn nu merendeels uitgeteld; kort geleden kon men op tv een aantal Engelse kopstukken uit de bankwereld zien, die hun excuus maakten voor hun roekeloos gedrag, en in hun schaamte voor hun clientèle en landgenoten, wel weg wilden kruipen! Uitgeteld, niet meer van tel!

 

In Amerika, waar het allemaal begon, zijn er velen die moeten boeten voor hun onverantwoord gedrag, en nu, bedekt met ‘pek en veren’, en uitgeteld, verder leven, misschien nog wel genietend van die onwijs hoge bonus, die ze nog op tijd incasseerden!

 

Maar het kan ook zijn dat ‘gewone’ mensen door de snel verslechterde economische situatie bijna uitgeteld zijn geraakt, door beursverliezen, speculaties of anderszins.

Tallozen vrezen voor hun baan, kleine toeleveringsbedrijven ervaren het hoe kwetsbaar het is om afhankelijk te zijn van één groot concern, bij een afbrokkelende markt. Na zoveel ‘vette jaren’ is het moeilijk om nu in de hoek te belanden waar de klappen vallen, en waar uitgeteld raken heel reëel dreigt te worden! En hoe lang gaat het nog duren, deze zorgelijke, ongekende wereldwijde recessie? Deskundigen zijn sterk verdeeld; de meest optimistische ziet dit jaar al weer een opleving, maar een meerderheid verwacht dat het toch zeker wel meerdere jaren zal duren. Hoe dan ook, wij hebben er allemaal mee te maken, en de vraag is hoe we er doorheen komen. Blijven we van tel, of raken we, buiten onze schuld, toch ook uitgeteld? En hoe gaan wij er dan mee om, als verwende westerlingen, die het zó goed gewend zijn, of waren?

Ik herinner me nog dat twaalf jaar geleden de bevolking van Zuid Afrika werd geteld; op zich niet zo bijzonder, maar wél het feit dat ook de zwarte bevolking werd geteld, voor het eerst!

Notabene, de grote meerderheid had een donkere huidskleur, maar door de blanke minderheid werden zij niet serieus genomen. Zij waren niet van tel en werden dan ook niet geteld, alleen maar geschat! Gelukkig is dat dáár veranderd, maar in zoveel landen is het nog zo schrijnend!

 

Van tel zijn, hoe belangrijk is dat niet voor mensen, en hoeveel zijn er in deze wereld waar dit helemaal niet voor geldt? Kijk eens om je heen, de wereld in, en keer de blik eens van jezelf af. Dan alleen al leef je op, omdat je dan gaat zien dat wij het hier nog steeds zo geweldig goed hebben!

Uit angst dat we zelf tekort gaan komen zijn er in deze tijd al tal van mensen, en ook politieke partijen, die het mes willen zetten in de hulpverlening aan die behoeftigen, die juist zo afhankelijk zijn van onze hulp. Zou dat de bedoeling zijn, terwijl God ons juist opdraagt om hulp te bieden aan behoeftigen, aan weduwen en wezen? Natuurlijk, we hebben ook behoeftige landgenoten, en de Voedselbank is in deze tijd een geweldige en noodzakelijke voorziening. En laten wij vooral ook aandacht hebben voor de mensen om ons heen, die uitgeteld zijn geraakt, op wat voor manier dan ook. Dat is een Bijbelse opdracht!

Jezus gaf ons het voorbeeld; Hij kwam vanuit Zijn heerlijkheid en leverde hier op aarde álles in, tot en met Zijn leven! Toen Hij tenslotte aan het kruis hing waren vriend en vijand wel tot de conclusie gekomen dat die Man voorgoed was uitgeteld, niet meer van tel!

En ook de grootste vijand, satan, ging er van uit dat hij zijn slag voorgoed had geslagen! Maar het was niet Gods bedoeling! De Vader had zijn Zoon opgeofferd, opdat Hij de zondeschuld van de hele mensheid zou dragen, en verzoenen, ook die van joU en mij. En toen Jezus als laatste uitriep: “Het is volbracht”, toen was dat ook zo, definitief! Maar al het daarbij was gebleven, dan had het er toch voorgoed hopeloos en doods uitgezien. Maar Jezus stond op uit de dood, tot onze rechtvaardiging, zo staat er in de Bijbel. En Jezus belooft aan iedereen die Hem aanneemt als Redder, dat die ook eenmaal voor eeuwig uit de dood zal opstaan, en eeuwig zal leven! Dat is de geweldige hoop en troost voor ieder, en zeker ook voor die zich misschien uitgeteld voelt, voor werkelozen, radelozen, hopelozen en eenzamen! Er is hoop voor ieder die meent dat hij of zij niet van tel is! Het is een pertinente leugen, die de duivel je influistert! Je bent de moeite waard! Jezus, de Zoon van God, kwam speciaal ook van JOU om Zijn leven te geven! Weet je waarom? “Omdat je kostbaar bent in Mijn ogen, en hooggeschat, en Ik je liefheb.”[Jes.43:4]

Dat zegt God vandaag tegen u en jou, heel serieus. Hij houdt van je; ga je dat beantwoorden?

Hij wil een relatie met joU, intiem en heel persoonlijk, jij was Hem álles waard! Je bent van tel, in Jezus’ ogen, en hooggeschat!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl