Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-03-24 01:32:18
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


SCHULDIG, OF NIET?

Ja, het zou best kunnen dat je schuldig bent bevonden, en dat je nu gezocht wordt! Vorige week werd bekend dat er 50.000 mensen gezocht worden, waarmee er nog een appeltje te schillen valt, door het Ministerie van Justitie; vijftigduizend delinquenten, bedrijvers van een strafbaar feit! Bewezen dus, dat ze ‘kwaad’ gedaan hebben. Maar ze wonen dus niet [meer] op het adres dat ze eens opgegeven hebben, of ze zijn eens ‘bij verstek’ veroordeeld, zonder dat ze daar dus bij aanwezig waren. Nu wordt het team dat zulke mensen zoekt, verdubbeld, want minister Hirsch Ballin wil in ieder geval de schuldigen die minstens nog 300 dagen moeten ‘zitten’, zo gauw mogelijk oppakken. Voor al deze veroordeelden, een voetbalstadion vol, reserveert hij voor de komende drie jaar 500 extra cellen. Van de grootste boosdoeners worden er binnenkort foto’s op het internet geplaatst, zodat het volk van Nederland ook mee kan zoeken! Ja, het zou zomaar je buurvrouw of je schoonvader kunnen zijn! Maar, onder die duizenden zijn er ook velen die hun bekeuring niet betaalden, en waarvan het geldbedrag nu is omgezet in één of meer dagen cel. Toen wij enkele jaren ex-verslaafden huisvestten maakte ik het ook onregelmatig mee, dat de politie kwam om iemand op te halen waarvan nog een bekeuring openstond; ter plekke kon men dan alsnog betalen, of meegaan en de celstraf ondergaan. Meestal koos men voor de cel, waarmee dan een aardig ‘daggeld’ werd verdiend!

Vandaag  kwam er een andere groep voor het voetlicht; landgenoten die hun zuur verdiende, en overtollige gelden in het buitenland geparkeerd hebben, om zodoende de belasting daarover te ontgaan. Maar ook zij worden opgejaagd door een overheid die jacht maakt op zulk soort geld, en die nu succesvol lijkt te worden, omdat het ooit zo gekoesterde ‘bankgeheim’, ook in landen als Zwitserland en Luxemburg tot het verleden gaat behoren!

Álles komt nu boven tafel; de FIOD heeft onlangs beloofd dat deze mensen, die zich schuldig voelen, en zenuwachtig, dat zij mee kunnen doen met de ‘inkeerregeling’. Het houdt in dat ieder die zichzelf aangeeft, én zijn of haar geld, dat die er zonder straf afkomt; geen boete maar wel gewoon alsnog belasting betalen! Vandaag werd gemeld dat er al 120 ontduikers tot inkeer waren gekomen, en dát had al 24 miljoen euro opgeleverd! En dat in deze crisistijd!

Heel anders was het voor de Marokkaan die vorige week vrij kwam, nadat hij ten onrechte 15 jaar lang, onschuldig, in een TBS-inrichting opgesloten had gezeten. Toen hij 50 jaar was belandde hij daar, na een verkeerde beoordeling, en nu, inmiddels 65 jaar geworden, kwam hij op vrije voeten. Een menselijk drama; wat men indertijd aanzag voor een stoornis, blijkt een aanpassingsprobleem aan de Nederlandse cultuur te zijn geweest. Het zal je maar overkomen, ver van je vaderland, verstoken van familie en vrienden en vrijheid, en dan o n s c h u l d i g !

Quilty or not quilty; het is bij de internationale rechtszaken in ons land een van de eerste vragen die de aangeklaagde mag beantwoorden over zichzelf: schuldig of onschuldig? Praktisch iedereen antwoordt dat hij onschuldig is, ook al hebben wij hem bijvoorbaat al veroordeeld als boef, en schuldig verklaard!

Via deze uiteenzetting over ons leven van elke dag, wil ik het licht laten schijnen op de relatie tussen God, onze Schepper, en ons. Op talloze plaatsen in het Woord van God wordt er ook gesproken over dit onderwerp; woorden als schuld, straf en boete, onschuld, vergeving, inkeer, genade en andere vervoegingen krijgen in het Oude en Nieuwe Testament meer dan gewone aandacht! In feite draait álles daar om. God die de mens naar Zijn beeld en zondeloos schiep, met een eigen wil. En daarnaast diezelfde mens, die de vrijheid die God hem gaf niet aankon, en er voor koos om zijn eigen[wijze] weg te gaan, ondanks de liefdevolle waarschuwing van God! [zie Gen.3]

Daarna loopt er een rode draad door de Bijbel waaruit blijkt dat God de zonde haat, maar de zondaar liefheeft! Hij is de volmaakt Heilige die ook de kleinste zonde niet verdraagt, en niet door de vingers kan zien. Onveranderlijke heiligheid en onvoorwaardelijke liefde komen met elkaar in botsing, maar God zou nooit water bij de wijn doen, niet wat Zijn rechtvaardigheid en heiligheid betreft, en niet wat Zijn liefde betreft. De oplossing die God bedacht was werkelijk Goddelijk en uniek: Hij zond zijn Zoon Jezus om de straf voor onze zonden te dragen, waarmee Hij ons Zijn geweldige liefde betoonde, maar ook recht deed aan Zijn volmaakte rechtvaardigheid!

Weet wel, als God ons tegen het Licht houdt, zijn Licht, dan is er niemand die zich kan verontschuldigen, zelfs de meeste brave persoon niet. Wij vertonen allemaal ‘donkere vlekken’, die God zonden noemt. Wij hebben hulp nodig, want we zijn schuldig bevonden aan minstens één zonde! “Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen we de waarheid geweld aan.”[ 1 Joh. 1:8]

De meesten van ons behoren niet bij die genoemde 50.000, die gezocht worden, en ook niet bij diegenen die hun geld in het buitenland parkeerden en het daarna ‘doodzwegen’, maar wij horen allemaal wél bij hen, waarvoor Jezus zijn leven gaf! U, jij, ik, iedereen is in Gods ogen schuldig bevonden, niemand uitgezonderd! “Want allen hebben gezondigd [zijn schuldig] en derven [missen] Gods heerlijkheid.” [Rom.3:23] Maar Gods liefde bedacht ook de redding voor ieder mens: Jezus, zijn eigen Zoon! Hij droeg aan het kruis de straf die behoorde bij ónze schuld: de dood! En nu zegt zijn Vader: ‘Als je erkent, dat dát ook nodig was voor joU, en dat offer van mijn Zoon in diepe dankbaarheid aanvaardt, dan spreek Ik je voor altijd vrij, en mag je straks voor eeuwig bij Ons verblijven, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.’

Wil je dat? Ga je meedoen met de ‘inkeerregeling’ van God? Het is Hem om joU te doen!

Waarom? Omdat Hij van je houdt, net zoveel als van Zijn eigen Zoon Jezus!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl