Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-04-06 22:30:28
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Schuldsanering

Niet zo’n gezellig onderwerp voor deze zonnige lentedagen, maar het leek mij toch goed om er over te schrijven. Het is een item dat alleen maar toeneemt in actualiteit, en zeker in deze tijd van recessie. Op het Internet zijn er tienduizenden berichten te lezen over schuldhulp, schuldhulpverlening, schuldsanering en gelijksoortige benamingen, die allen met schuld te maken hebben! Het aantal mensen dat er gebruik van maakt neemt elke dag toe, waardoor de instanties die hulp verlenen of er bij betrokken zijn, bedolven raken onder het werk.

Mensen kunnen op vele manieren in de problemen komen, en daardoor een enorme schuldenlast opbouwen, vaak ongewild! Door ontslag, faillissement, echtscheiding, verslaving, verkeerde belegging, roekeloosheid e.d. kan men gedwongen worden om schuldsanering aan te vragen. Helaas zijn er tal van mensen die zich er voor schamen om het kenbaar te maken, en daarom jarenlang op eigen kracht voort tobben, alvorens ze tot zo’n besluit komen! Maar aan de andere kant is het ook niet niks, om van zo’n voorziening gebruikt te maken, want de voorwaarden liegen er niet om!
In de eerste plaats moet men zich helemaal bloot geven; alle bezittingen moeten worden aangegeven en misschien wel te gelde gemaakt! Huis, auto, caravan, boot of andere waardevolle bezittingen zal men zonodig moeten inleveren, wil men tot een totale schuldsanering komen! Na de nodige formulieren en besprekingen, én goedkeuring van de schuldeisers, kan de financiële ‘gezondmaking’ beginnen. Bij volledige medewerking van de schuldenaar(s) kan men dan na drie jaar verlost zijn van de schuldenlast, en in alle vrijheid weer een nieuwe start maken!
Saneren; het heeft het doel in zich van gezond maken, zuiveren, ordenen, opruimen. Het kan de stadswijk zijn, of het bedrijf, of je gebit dat moet worden gesaneerd, maar ook dus de schulden, die totaal uit de hand zijn gelopen!
In combinatie met dit onderwerp moest ik denken aan de komende dagen, waaronder Goede Vrijdag en Pasen. Dagen waarop christenen stilstaan bij de grootste gebeurtenissen aller tijden: het sterven van Jezus aan het kruis, en daarna de wonderbare opstanding uit de dood, drie dagen later! We kunnen het bagatelliseren, maar dit is de kérn van het Evangelie, de blijde Boodschap, voor ieder die gelooft! Het sterven en de opstanding van de Zoon van God zijn de énige gebeurtenissen die er wérkelijk toe doen! Die als enigen eeuwigheidswaarde hebben voor het totale heelal en voor élk mens dat wás, dat is, en dat nog komt!
Jezus kwam voor schuldsanering; de schuld die was ontstaan was onoverkomelijk en de schuldenaren talloos! In het licht van Gods heiligheid kan geen mens bestaan, niet één!
“Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.” [Rom. 3: 23, het Boek]
Daar hoeven wij dus niet meer over te discussiëren; onder “alle mensen” ben ik begrepen, maar ook u en jij. Als je het tóch blijft ontkennen, dan maakt je God tot een leugenaar! “Als wij beweren nooit gezondigd te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is.”
[1Joh. 1:10, het Boek] Maar dan zeg je in feite ook dat het lijden en sterven van de Zoon van God overbodig was, en zonder inhoud! Dan misleidt je jezelf op een afschuwelijke manier, en ook ánderen! Eigenlijk ben je dan als iemand die onder de schulden zit, maar dat toch blijft ontkennen, en bewust geen aanspraak maakt op schuldsanering!
Tijdens de laatste drie jaar van Zijn verblijf op aarde gaf Jezus veel onderwijs. Daarbij wees Hij de mensen de Weg, Hij leerde ze de Waarheid, en Hij bood ze het Leven aan. In feite wees Jezus in alles op Zichzelf! Hij kwam de torenhoge zondeschulden van de mensheid saneren, wegzuiveren, aflossen! Hij sprak over de brede en de smalle weg, over de wijde poort en de smalle poort, om maar duidelijk te maken welke keuze de beste was, en is! [Mat. 7: 13 e.v.]
Van huis uit gaan we allemaal op die brede weg, daar hoef je niets voor te doen, ook niet om erop te blijven! De poort er naartoe is wijd en aanlokkelijk, maar de weg zelf “leidt naar het verderf “, naar de hel, zegt Jezus. Maar Hij komt met Zijn schuldsanering ons tegemoet, op die weg, als een ‘spookrijder’! Talloos zijn de mensen die Hem als een ongewenste vreemdeling zien, een rustverstoorder, en ze wijzen naar hun voorhoofd, of steken hun middenvinger op! Maar degenen die 180* omkeren en Hem gaan volgen, die brengt Hij bij de smalle poort die toegang geeft tot de smalle weg “die ten leven leidt”, zegt Jezus. Naar zijn Vader, in de hemel. Zij, die op die weg gaan, zijn schuldenvrij, omdat Jezus al hun schuld heeft afgelost, aangezuiverd, nee, weggezuiverd, met het geweldige Offer dat Hij bracht!
Velen hebben nog een derde weg gecreëerd, de zogenaamde ‘gulden middenweg’. Een mengeling van religieusheid en/of ‘dat moet kunnen’. Maar als je de Bijbel leest, en wat dit betreft het boek Mattheus, hoofdstuk 7, dan heeft Jezus het over of/of: brede weg of smalle weg, een wijde of enge poort, een goede of een slechte boom, een wijs of dwaas man, een huis op de rots gebouwd of op zand. De keuze is dus heel beperkt, maar dat is dan ook wel hélder! Jezus kwam voor radicale en totale schuldsanering voor iedereen, en daar stierf Hij voor aan het kruis, op die Goede Vrijdag, bijna 2000 jaar geleden. En als bewijs dat zijn Vader daar volledig achterstond was daar Zijn opstanding uit de dood, na drie dagen! Feest werd het, Opstandingfeest, in de hemel en op de aarde, onder de engelen en al Zijn volgelingen. En nog altijd denken Jezus’volgelingen met diepe dankbaarheid terug aan deze Verlosser die ál hun schulden op Zich nam! Hij gaat hen voor, de eeuwige heerlijkheid tegemoet! Hoe is het met joU? Volg je Hém ook, of ga je nog steeds achter de vijand van God aan, Satan, die je alleen maar eeuwige ellende wil bezorgen? Het is of/of, weet je wel? Vandaag komt Jezus je weer tegemoet, op die brede weg, en Hij vraagt opnieuw: ‘Keer je om, en volg Mij, Ik wil al je schulden op Mij nemen.’ Word radicaal, en vraag schuldsanering aan, vandaag nog, dan maakt de Opgestane HEER van Pasen het tot een feest, ook voor u en voor jou!  

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl