Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-04-20 23:23:41
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Eschatologie

Laat je dit keer niet afschrikken door het ‘vreemde’ woord; ik zal verder helder en duidelijk zijn over dit bijzondere onderwerp!

Bijzonder, ja, wat vinden wij eigenlijk nog bijzonder? Naast onze persoonlijke bijzondere dagen, verbandhoudend met geboorte, huwelijk, succes, overlijden en andere gedenkdagen, kennen we tegenwoordig gemiddeld wel elke week een bijzondere dag. De eerstkomende is nu ‘onze’ Koninginnedag, gevolgd door Dag van de Arbeid op 1 Mei, de Dag van de Vrijheid op 5 Mei, Dag van Europa op 9 Mei en Moederdag op 10 Mei! Achter ons ligt al de Dag van de Geluidshinder, de Week van de Ondernemer, de Dag van de Doktersassistente, de Antiracismedag, de Secretaressedag en de Dag van de Zorg. En er volgen nog: de Burendag, de Werelddierendag, Dag van de Tolerantie, Dag van de leraar, de Dag van de witte Stok, enzovoort. En gisteren was het de dag van AZ, de voetbalclub die na 28 jaar weer eens landskampioen werd! Zaterdag had men al een enorm feest gepland, maar de tegenstander liet zich niet intimideren en bracht ze een gevoelige slag toe, waardoor de blijdschap in droefenis omsloeg! Echter, een van de concurrenten werd uitgeschakeld, waardoor tóch de eindzege veilig werd gesteld!

Het zijn allemaal dingen die met deze wereld te maken hebben; gedenken, herdenken, aardse gebeurtenissen, ‘dingen die gebeuren’ op het aardse toneel, en al die gebeurtenissen volgen elkaar in een razend tempo op, en het lijkt er op of er nooit een eind aan zal komen! Tussen al die bijzondere dagen vallen er een paar op; het zijn gedenkdagen voor christenen en ‘vrije’ dagen voor niet-christenen. Ik bedoel de Hemelvaartsdag en Pinksteren, die volgende maand op de kalender staan. De gebeurtenissen die op deze dagen plaatsvonden, bijna 2000 jaar geleden, waren duidelijk niet ‘aards’, en hadden een heel bijzondere betekenis. Jezus, de Zoon van God, die terugkeerde naar zijn Vader in de hemel, nadat Hij op aarde álles had volbracht! En tien dagen later toen de Heilige Geest, door Jezus beloofd, naar de aarde kwam, onzichtbaar weliswaar, maar wel duidelijk aanwezig, én nog steeds! Reden genoeg voor christenen om aan die dagen terug te denken, en er bij stil te staan.

Heeft dit alles te maken met dat vreemde (Griekse) woord, hierboven, vraag je je wellicht af?

Ja, inderdaad, het woord betekent: ‘leer der laatste dingen’, waarmee bedoeld wordt wat er zal gebeuren in de ‘eindtijd’ en daarna. Omdat ik er van overtuigd ben dat wij nu in die eindtijd leven, wil ik deze ‘leer’ stellen tegenover de ‘leer van de aardse dingen’, een leer waarvan we zó vol zijn, dat we aan dat andere niet [meer] of nauwelijks nog toekomen! Naast al onze persoonlijke beslommeringen zijn er de gebeurtenissen op het wereldtoneel, die een omvang van ongekende grootte aannemen, en onze aandacht volledig opeisen! Maar dát zou ons juist moeten bewegen tot meer bedachtzaamheid en waakzaamheid, waartoe de Bijbel ons oproept! Jezus zelf, notabene, wist dat deze tijd zou komen, en waarschuwt bij herhaling om alert te zijn, en ons niet totaal te verliezen in al dit aardse gedoe!

Geloof je dat de zondvloed heeft plaatsgevonden? En weet je waarom het gebeurde? De mensen van toen gingen geheel op in aardse zaken, omdat ook toen de ‘leer der aardse dingen’ hoog genoteerd stond. Niets was belangrijker dan dát, net als nu, voor heel veel mensen! De ‘leer der laatste dingen’ wordt alleen nog maar bestudeerd door wereldvreemde ‘betweters’, ja toch? Noach was er ook zo één; hij bouwde in opdracht van God een ark, op het land, [water was nergens te bekennen!] en hij waarschuwde zijn tijdgenoten voor het dreigende gevaar, vanwege hun goddeloze leven, hun leven, zonder rekening te houden met God. Maar niemand luisterde; zij zágen wat er gebeurde, maar het was hun een dwaasheid!

En toen de zondvloed kwam, als straf voor hun goddeloosheid, gebeurde wat God had gezegd, door de mond van Noach: “Alles wat ademde en op het land leefde verdronk.” [Gen.7:22]

Eeuwen later gebruikte Jezus deze gebeurtenis als waarschuwing voor de mensheid. Hij spreekt over de tijd dat Hij terugkomt, en Hij is daar heel duidelijk over. “Tegen de tijd dat Ik terugkom, zal men net zo onverschillig tegenover God staan, als de mensen in de tijd van Noach.” [Luc.17:26] Als ik zo om me heen kijk, in ons land, in Europa, als ik zie en opmerk wat er allemaal in de wereld gebeurt, en dat vergelijk met wat Jezus allemaal heeft gezegd en voorzegd over de wereldsituatie op het moment van Zijn wederkomst, [Mat. 24 en 24, o.a.] dan kan ik alleen maar concluderen dat Zijn komst aanstaande is, en dat het de hoogste tijd is om bezig te zijn met de ‘leer der laatste dingen’! Ook voor u die er aan twijfelt, of het helemáál niet gelooft! Ook voor jou die bezig is met een leven dat nergens toe leidt! Dát is toch wel het minste wat je kunt gaan doen, tenzij je, net als de tijdgenoten van Noach, het maar larie en nonsens vindt!

Als je het wél gelooft, laat het dan niet rusten maar praat erover met mensen om je heen; familie, buren, collega’s, relaties gaan een afgrijselijke eeuwigheid tegemoet als ze volharden in hun onverschilligheid en ongeloof! Houdt het niet voor jezelf; Jezus zegt: “Hetgeen gij hoort met uw oor, predikt (schreeuwt) dat van de daken.” [Mat.10:27, SV]

Noach waarschuwde zijn tijdgenoten, en dat wil ik graag mijn tijdgenoten doen, vóór het doek valt! Een zondvloed zal er niet meer komen, maar wél het laatste oordeel van God! Nu is er nog de tijd om daaraan te ontkomen, door bekering! Anders zul je er in omkomen, voor eeuwig! God laat je de vrije keuze, maar Hij waarschuwt wél, tot het laatste toe!

Omdat Hij van joU houdt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl