Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-05-05 00:51:26
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Eschatologie.[2]

Je weet nog wel wat het betekent: ‘de leer der laatste dingen’; ik wil er graag nog iets over schrijven, omdat ik besef, op grond van Gods woord, hoe enorm belangrijk het is, voor u en jou en mij, ja, voor iedereen! In het eerste deel haalde ik Jezus’ woorden al aan, om te “waken”, op te letten, ermee bezig te zijn!  Als je alleen maar doende bent met een leven ‘dat nergens toe leidt’, uiteindelijk, een leven waarin voor God weinig of geen plaats is, en dat tenslotte uitloopt op de “tweede dood”, dat is de eeuwige dood, dan is deze waarschuwing voor jou bestemd, wie je ook bent! En als je, druk bezig zijnde met alle aardse ‘belangrijke dingen’, en denkt: ‘ o, dat duurt mijn tijd nog wel uit,’ of ‘dat kan nog zo lang duren’, of iets dergelijks, dan waarschuwt Jezus weer! Hij doet dat omdat Hij wil dat er niemand ‘verloren’ gaat! [2 Pet. 3:9] Hij vertelt van een man die ook druk bezig is met van alles, en goeie zaken doet. Maar hij deed het, net als in de dagen van Noach, zonder God! En die man overlegde bij zichzelf om grotere gebouwen neer te zetten, en om daarna te gaan rentenieren. Letterlijk staat er dat hij tegen zichzelf zei: “Houdt rust, eet, drink, en wees vrolijk.” Maar God zei op een nacht tegen hem: “Dwaas, vannacht ga je sterven. En wie krijgt nu alles wat je achterlaat?”
[Luc. 12:20, het Boek] “Zo vergaat het hem of haar die alleen maar bezig is om voor zichzelf schatten te vergaren, maar niet rijk is in God.” [vs 21]

Begrijp je wat ik bedoel? Ook al hebben we het nog niet eens over de wederkomst van Koning Jezus, over die laatste dingen, dan is het toch al van het grootste belang om na te denken over je eigen leven, de laatste dingen van je eigen leven, over het einde daarvan, en over daarna! Zo gek is dat toch niet? Het duurt een ‘eeuwigheid’, de tijd na dit leven, en dat is dan toch waarachtig wel de moeite waard om daar serieus bij stil te staan? Om na te denken en je te verdiepen in ‘de leer van de laatste dingen’?
Volgende maand is het weer Pinksterfeest; oorspronkelijk een oogstfeest in Israël, maar bijna twintig eeuwen geleden gebeurde er op die dag iets speciaals: de Heilige Geest kwam op aarde wonen, bij en in de mensen die in Jezus geloofden en bij Hem wilden horen. Jezus had het beloofd, voor Hij weer naar de hemel ging, dat de Geest van God zou komen, de Trooster!
En toen kwam Hij, en Hij is er nog steeds, onverminderd! Zoals Hij er toen was, zo is Hij er nog steeds! Hij geeft leiding en onderwijs aan wie Jezus willen volgen, hij doet nog steeds tekenen en wonderen, geeft vrucht en gaven aan hen die daar naar verlangen en om vragen. 
Wat denk jij van dit alles? Is deze Geest van God, deze door Jezus gezonden Helper, een realiteit voor joU, of meer een taboe, waar je niet over praat?
Ik herken dat heel goed; ik vond het ook maar eng als iemand daarover zo openlijk over begon te praten, alsof het doodgewoon is! Net zoals over Jezus praten; over God, nou ja, dat klinkt nog vrijblijvend, maar over de Here Jezus als je Verlosser, en over de Heilige Geest die in je hart wilt wonen, dat is moeilijk, hoor. Maar het hoeft geen taboe te zijn, dat is mij wel duidelijk geworden! Met Pinksteren is de Heilige Geest gekomen, en iedereen die bidt om ‘inwoning’ van deze Persoon [Luc. 11:13] in zijn of haar hart, die zal ervaren dat Hij komt, in Jezus’ naam! Jezus zegt het zelf tegen Zijn volgelingen, toen en nu: “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid, en de toekomst zal Hij u verkondigen.” [Joh. 16: 13-14] Het is geweldig als je dat allemaal gaat ervaren. Dat je gaat leren de Waarheid te ontdekken, in deze wereld, waar de leugen regeert, naar het schijnt. Daarnaast ga je de toekomst verstaan, ook ‘de leer der laatste dingen’!
Onder Zijn leiding ga je Jezus vrijmoedig verheerlijken, om wat Hij gedaan heeft voor de mensheid, die ten dode was opgeschreven! Jezus, de Zoon van God, werd de Redder der wereld; zonder Zijn optreden, Zijn lijden en sterven aan het kruis, zonder Zijn opstanding uit de doden, zouden wij als mensheid totaal, maar ook ieder persoonlijk, voor eeuwig verloren zijn!
De Geest van Pinksteren is er nog steeds, hier en nu, en Hij zoekt een ‘hart’ als ‘tempel’, om daarin te ‘wonen’. Sta je daar ‘open’ voor, of heb je al andere, aardse, inwoning? Tot welke kerk je behoort, in welk gebouw je ‘kerkt’, of je überhaupt in een kerk komt, dat vraagt Jezus niet! Hij vraagt u en jou om de eerste plaats in joUw leven, en als je Hem die gaat geven, dan gaat het gebeuren! Zijn Geest komt je hart ‘bewonen’ en Hij gaat je onderwijzen en je de Bijbel uitleggen, door mensen heen. Hij gaat je de toekomst laten zien, ‘de leer der laatste dingen’ zal hij je duidelijk maken, en “het geen weldra moet geschieden”! [Op. 1:1]
Je hart zal er vol van raken, zodat je mond er van overloopt! Natuurlijk mag je bezig zijn met aardse dingen; je hebt je verantwoordelijkheid en een taak te vervullen, maar het heeft niet meer de eerste plaats, die heeft JEZUS gekregen! Lijk je dat niet g e w e l d i g ?
Aan God zal het niet liggen; Hij gaf Jezus, die alles volbracht, voor iedereen, en Hij geeft Zijn Geest aan ieder die Hem daarom vraagt! Hoor je, aan ieder, die Hem daarom vraagt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl