Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-05-19 00:46:17
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


KENNEN!

Wijsheid, weten, kennis, kennen; in de komende weken komt het er weer op aan voor een tweehonderdduizend jonge mensen, die een aantal jaren kennis hebben verzameld, en dat nu in een paar weken tijd mogen spuien, in een omgeving waar spanning en nervositeit de boventoon voeren, en waar het kennen tot het uiterste gedemonstreerd dient te worden! Jawel, dat noemt men examen doen; waar men een onderzoek doet naar de kennis of kundigheid van iemand!
Over het woord zelf valt al veel te schrijven; het wordt dikwijls gebruikt, en heel vaak misbruikt in de Nederlandse taal. ’t Is ook lastig om het goed te gebruiken; kennen, kende, gekend, en dan heb je ook nog: kunnen, kon[den], gekund! Moeilijk hoor, om het goed in je hoofd te houden, en op een juiste manier te gebruiken. In ieder geval, als de studenten de leerstof, die ze jaren toegediend kregen, nu kennen, dan moeten ze het kunnen, in deze dagen!

Kennen is nauw verweven met ons denken, met ons gevoelsleven. Ons ‘doen’ heeft meer met ‘kunnen’ te maken. De woorden zoals kengetal, kenmerk, kenteken, zijn ervan afgeleid, en die verwijzen naar ons denken, naar ons hoofd, waar al die dingen opgeslagen horen te zijn! Naast al die andere codes, zoals je pinpas, je wachtwoord, je gebruikersnaam, de geboortedata van je kinderen, je trouwdatum, en al die andere kennis. Het is wonderbaar wat we allemaal op kunnen slaan, en de reclamemakers maken er dankbaar gebruik van, door ons steeds maar weer dezelfde logo’s voor ogen te stellen: merktekens, herkenningstekens, kentekens, hoe je ze ook wilt noemen, we moeten ze ‘uit ons hoofd leren’, zodat we ze niet meer vergeten!
Leren, leren kennen, het begint al bij het baby-zijn, en het gaat door tot op hoge leeftijd! ‘Kennis is macht’, belijden we, en ‘onbekend maakt onbemind’, zeggen we, maar toch roepen we elkaar ook toe: ‘laat je niet kennen’!
Toen ik de Bijbel er op nasloeg zag ik dat het een geweldig belangrijk onderwerp is; honderden keren wordt er over geschreven, in verschillende vormen: kennen, kennis, wijsheid, en nog vele andere vervoegingen. In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis, vers 17, wordt er al gesproken over “de boom van kennis van goed en kwaad”. En toen al ging de mens ‘plat’ voor de leugen van de duivel, die neer kwam op: ‘kennis is macht’! ‘Macht’ wilde de mens wel, zijn als God, “kennende goed en kwaad”. [Gen. 3:6] en zo verspeelde de mens zijn prachtige positie, die God hem had gegeven.
De mens weet het beter! De wetenschap, de geleerden, de intellectuelen; velen ontkennen het bestaan van God en praten en leren en geven hun kennis door over evolutie, over de ‘oerknal’, waardoor de aarde zou zijn ontstaan, en zij ontkennen de rol van de Schepper bij dit alles! Maar de Bijbel, het Woord van God, zegt dat het “dwazen” zijn, [Ps.14:1] deze ‘geleerden’. De Bijbel zegt ons dat wij God al zouden moeten [her]kennen, als we de natuur in ogenschouw nemen. “Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij geschapen heeft. Daarom hebben de mensen geen enkel excuus. Hoewel de mensen in staat zijn God te kennen, willen zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt, en Hem niet eens danken voor wat Hij gedaan heeft. Hoewel zij denken dat zij alles weten, zijn ze in werkelijkheid dom. [Rom.1:20-22, vrij vertaald naar het Boek]
Hem leren kennen, én zijn Zoon Jezus Christus, die Hij naar de aarde zond, dáár zijn geen diploma’s voor nodig, geen groot verstand! Op een andere plaats in de Bijbel staat dat “Hij het aan kinderkens heeft bekendgemaakt”, en nog ergens anders: “Hij geeft het Zijn beminden in de slaap.”!
God leren kennen door zijn Woord én door zijn Geest, dat is niet alles ongeveer ‘uit je hoofd weten’, van wat en waar het staat geschreven, met menselijk verstand en inzicht, maar het is veel meer met je hart geloven wat Hij zegt en belooft en gedaan heeft, en gaat doen! Zodat je met je mond gaat belijden dat Hij bestaat, en dat Hij om Jezus’ wil je Vader wil zijn! Dat je hart vol is van het feit dat Jezus joUw Zaligmaker wil zijn, en je eeuwig leven hebt in en door Hem, en dat je mond daarvan overloopt!
Op zoek gaan naar Hem, dat is de eerste stap die je zou moeten doen, als je nog geen persoonlijke relatie hebt met die God, Die álles inzette om mensen te redden, om joU te redden! Hij is te vinden, direct! Geen kengetal, geen code, geen ‘wachtenden voor u’, er is een directe lijn naar Jezus, Die wacht tot je komt, om Hem te leren kennen, zoals Hij werkelijk is!
Examen hoef je niet te doen, Hij neemt je aan, zoals je bent; moe en stoffig, verdrietig of hopeloos, radeloos of eenzaam, een hoge of een lage IQ, het maakt niets uit! Jezus kijkt naar je hart; of je je leven met dat van Hem wilt verbinden, zodat je ‘verweven’ raakt met Hem!
Ach, mens, dat is het mooiste wat er is, een intieme relatie met Jezus, Die zoveel van je houdt! God leren kennen, en Jezus, die Hij gezonden heeft! Ga je er voor? De ‘lijnen’ zijn open! Als je blijft kiezen voor je ‘afgoden’, omdat je die beter kan begrijpen, dan zal er op een keer geen verbinding meer mogelijk zijn! Nooit zul je kunnen zeggen: ‘verkeerd verbonden’, zoals men wel zegt als men een verkeerd nummer heeft ingetoetst! Nee, dan is het je eigen schuld, dan heb je ‘verkeerd gekozen’! Jezus roept joU vandaag opnieuw, en Hij vraagt: “Zullen we kennis maken, jij en Ik? Ik wil wel, Ik hou van je!”

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl