Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-05-26 23:52:27
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Onzichtbaar, maar toch...

Er zijn dingen die, zolang je er niet over nadenkt, heel gewoon lijken. Het gebeurt, je accepteert het als normaal, maar als je het besef van wát er eigenlijk gebeurt, tot je door laat dringen, dan snap je er geen lor van. Tenminste, zo is het met mij gesteld. Dingen die je ziet gebeuren, die je gemaakt ziet worden, waar materiaal bij gebruikt wordt, dat is allemaal wel te bevatten. Maar het onzichtbare, en daar is tegenwoordig héél veel van, dat gaat mijn pet heel ver te boven! De berichtenstroom die de ether vult, en vervuilt, heeft zo’n vlucht genomen, dat ik, met mijn beperktheid, wel eens denk dat het op een dag totaal zal blokkeren, en in de soep zal draaien! Weet ik veel.

Internet, computers, laptops, mobiele telefoons, en al die andere communicatiemiddelen zorgen, op een onzichtbare manier, voor een heel groot gedeelte van die gigantische stroom van berichten, berekeningen, beelden, boodschappen, enzovoort, enzovoort. U weet er misschien alles van, en jij groeit er mee op en jou is het wellicht ‘met de paplepel ingegoten’, maar ik had alleen m’n hoofd, waar ik mee kon rekenen, en m’n hand om mee te schrijven, en dat was het. Later kwam de boekhoudmachine en het rekenmachientje van Canon. En de PTT bezorgde de post; andere mogelijkheden waren er niet, behoudens natuurlijk de tam tam en de rooksignalen, en, als eersten in de rij van onzichtbare communicatie: de ‘gewone’ telefoon, de telex en, wat later, de faxmachine. En hoe snel zich het allemaal ontwikkeld heeft, en mensen het geaccepteerd en opgepikt hebben, ongelofelijk.
Volgende week is het 15 jaar geleden dat ik m’n columns ging schrijven; ik schreef ze met de hand, tikte hem daarna op de typemachine, en bracht hem daarna naar de redactie van de krant. Wat later maakte ik hem op de computer, bracht het over op een ‘floppy’ en bracht dat naar de redactie. En nu stuur ik hem straks met één druk op de knop naar verschillende kranten en honderden e.mailadressen, en men ontvangt het daar, alsof het nooit anders geweest is! Het verspreidt zich over het wereldwijde ‘web’, dat voor iedereen toegankelijk is, die over de nodige apparatuur beschikt.
Geweldig dat mensen zo’n goed en groot verstand gekregen hebben, om die wereld van golven en stralen en satellieten te beheersen en steeds meer uit te bouwen! God heeft de mens bijna goddelijk gemaakt, zegt ook Psalm 8:6, tot de kroon van Zijn schepping, in alles! Hem komt daarom ook onze diepe dankbaarheid toe, voor zo’n wonder van communicatie-middelen, die wij mogen beheren!
Hoewel er dus zoveel mensen vertrouwd zijn geraakt met deze onzichtbare materie, verbaast het mij des te meer dat zovelen ongeïnteresseerd voorbijgaan aan het onzichtbare, dat zich in de geestelijke wereld afspeelt. Straks is het weer Pinksteren; voor velen een extra vrije dag, en een lekker lang weekend, voor christenen een gedenkdag met een geweldige inhoud! Ook al wordt dat helaas door velen betwijfeld en sterk ondergewaardeerd!
Volgens opiniepeilingen weten veel mensen niet eens [meer] wat Pinksteren inhoudt, hoewel op internet op dit moment meer dan een miljoen berichten zijn die handelen over Pinksteren, op wat voor manier dan ook! Maar toch blijft het een ‘moeilijk’ feest, omdat het zo’n onzichtbare lading heeft, en zo onstoffelijk is! Met Kerst is er sprake van een Kind, met Pasen is er een Kruis en een Opstanding uit de dood, maar op die eerste Pinksterdag, ongeveer 1975 jaar geleden, gebeurde er iets, dat mensen, die het betrof, in vuur en vlam zette! Bescheiden, eenvoudige volgelingen van Jezus werden op die dag vol van de Heilige Geest!
Van Gods Geest, wel te verstaan, die Jezus beloofde, vóór Hij zijn Hemelvaart maakte, tien dagen daarvoor! En ze wérden enthousiast, die mannen, ze konden hun mond niet meer houden, en vertelden aan ieder die het maar wilde horen de Boodschap van redding, die Jezus had verworven, door aan het kruis te sterven, en daarna uit de dood weer op te staan!
Die Heilige Geest spoorde hen aan en maakte hen vurig en vol geestdrift! Onzichtbaar maar krachtig inspireerde Hij hen, en dat doet Hij nog steeds, God de heilige Geest! Het feest van toen liep uit op een wereldwijde uitslaande brand! Miljoenen mensen kwamen tot bekering en kozen persoonlijk voor Jezus! En het gaat nog altijd door! Duizenden keren zich af van hun oude leven en kiezen er voor, om Jezus te gaan volgen, waarop de Geest van God in hen komt wonen! Met als gevolg dat ook zij het weer enthousiast doorvertellen, aan familie en vrienden en collega’s. De heilige Geest wil ook uw hart en jouw hart verwarmen en vol en vurig maken, zodat je [weer] tot leven komt, en enthousiast wordt! Een christen moet niet roken[!] maar branden, in vuur en vlam staan! Ben je [nog] geen christen? Maar dáár is iets aan te doen! Op die eerste Pinksterdag vroegen verontruste omstanders ook aan Petrus: “Wat moeten wij doen?” [Hand. 2:37] Petrus, geleid door de Geest die nu in hem woonde, wist het wel! “Bekeert u, “ zei hij. En dat geldt nog steeds; keer je om, keer je naar de Heiland die al je zonden wil vergeven, en Die de rest van je aardse leven met je mee wilt gaan, en je bij Zijn Vader brengt! Ja, het is geestelijk, het blijft onzichtbaar, maar het is wél realiteit, dát gaat de Geest van Pinksteren je wel duidelijk maken, vast en zeker! Al het zichtbare zal uiteindelijk vergaan, ook de telecommunicatie, en alles wat daar omheen ‘hangt’, maar het onzichtbare Koninkrijk van God is een absolute, eeuwigdurende realiteit, en zal zichtbaar worden! Wil je daar zicht op krijgen, en ‘inwoner’ worden van de Koninkrijk? Bid dan met mij mee:
“Geest van vrede, kom,
omring mij met Uw tederheid.
Adem over mij,
raak mij met Uw volheid aan.
Omgeef mij met Uw vuur,
en openbaar Uw wil aan mij.
Ik buig mij voor U neer,
Geest van vrede, kom.”

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl