Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-06-16 01:39:16
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Machteloos?

Maak je dat ook wel eens mee, een situatie waarin je geen kant op kunt, maar toch o zo graag iets zou willen doen? Neem nu bijvoorbeeld die toestand in Iran; na vier jaar komen er nieuwe verkiezingen en, naar het lijkt, op een democratische manier. Eindelijk kunnen de mensen af van de man die ze als een dictator zien, en die heel veel van hun vrijheid afnam. Veel, vooral jonge, enthousiaste mensen gaan de straat op en er ontstaat een sfeer die doet denken aan de euforie van de Praagse lente van 1968, en de studentendemonstraties in China, nu 20 jaar geleden. Er is een sprankje hoop, en dat groeit met de dag! Ja, het groeit regelrecht naar de overwinning toe, ook al moet er nog gestemd worden! Een voortijdige groene overwinningsroes golft al door de straten van Teheran, nog voor de eerste stem is uitgebracht!

De kater daarna is des te groter als blijkt dat de uitslag precies het tegengestelde aangeeft, als dat men gehoopt had: Mahmoud Ahmadinejad blijft voorlopig nog vier jaar op zijn troon! Alles wijst erop dat dit harde regime de werkelijke uitslag totaal heeft genegeerd en van tafel geveegd! Wat een teleurstelling, verdriet en machteloze gevoelens bij zoveel onrecht! De talloze Iranezen geven het nog niet op en uiten zich in felle protesten, op straten en pleinen.
En ik zou graag mee gaan doen, maar als dat dan niet kan, dan komt dat machteloze gevoel, wat ik bedoelde.
Helaas is dit ook niet het enige nieuws waar het bij machteloos toekijken blijft; de kranten vullen zich er dagelijks mee, de tv-beelden tonen ons de vaak verdrietige, teleurstellende, uitzichtloze omstandigheden, misstanden, vaak gepaard gaande met dood en verderf. Helaas, de wereld is er vol van!
Vandaag was ik in een ziekenhuis en stond aan het bed van een vriendin van ons, die daar ligt met de ernstige ziekte van Creutzfeldt Jacob. Een nog vrij onbekende ziekte, waar niet tegen te strijden valt; geen medicijnen, geen therapie, niets! Machteloos moeten het gezin, andere dierbaren en de medici toezien, hoe dit leven ‘zomaar’ heengaat! Er is niets tegen in te brengen! Ik besefte dat ook, toen ik daar stond, maar óók dat er Één is die álle Macht heeft over dood en leven, en élke situatie: Jezus, de Christus, de opgestane Heer, Die de dood en alle kwaad en ziekte heeft overwonnen! In Zijn opdracht [Marc.16:18] hebben we onze handen op haar gelegd in het geloof dat Jezus haar kan genezen, en in Zijn naam genezing en herstel over haar uitgesproken. Of Hij het zal doen, dat weten we niet, wél dat Hij het kán doen, dat is absoluut! En dát is geweldig om te weten, ook bij elke situatie in deze wereld: tegenover onze onmacht staat Zijn almacht!
Als je als wereldburger zo om je heen kijkt, nou, dan moet je al gauw concluderen dat er weinig reden is tot vrolijkheid. Onze aardbol wordt niet alleen bedreigd door milieurampen, die wij zelf in gang gezet hebben, maar ook door nucleaire rampen, waar we machteloos tegenover staan. Nóg is het sluimerend, maar de dreiging die er vanuit gaat houdt alle gemoederen bezig. Noord Korea neemt onverstoord zijn proeven, Iran bouwt rustig verder en Pakistan heeft ze al ‘op voorraad’! En dan nog dát, wat wij niet weten!
De dreiging in het Midden Oosten, de terreur van de radicale Islam, de neerwaartse spiraal, waarin de wereldeconomie in is terecht gekomen, het zijn scenario’s die zich in de wijde wereld [gaan] afspelen, maar die écht niet meer ver van ons bed zijn!
Vandaag verkeert u misschien ook wel in een situatie waarbij u zich machteloos voelt. Ziekte, een onrechtvaardige behandeling, problemen met de opvoeding, omstandigheden waar je totaal geen grip op kunt krijgen; van de een op andere dag kun je er zomaar in verzeild raken, en steiger je van machteloosheid en onmacht.
Mocht het zo zijn, dan ben je geen uitzondering; door de eeuwen heen hebben mensen zich machteloos gevoeld, geknecht, niet begrepen, geen mogelijkheden om iets uit te richten tegen bepaalde omstandigheden. In de Bijbel wordt het ook al uitgeschreeuwd: “ Och, dat U de hemel scheurde, dat U nederdaalde.”[Jes. 64:1]
En, weet je, God heeft het gedaan, Hij is naar beneden gekomen. Naast alle ingrepen die Hij al gedaan had, als Zijn volk Israël weer eens in een machteloze en uitzichtloze situatie terecht was gekomen, [ lees het maar in de Bijbel, die er vol mee staat] kwam God de Zoon Zélf, voor Zijn volk en voor de wereld! De Here Jezus offerde zich vrijwillig aan het kruis om daarmee het machteloze van deze wereld weg te nemen, ook dat van joU en mij! En toen Hij alles had volbracht, toen was het ook afgelopen, de schijnbaar Machteloze stond op uit de dood en Hem werd “Alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde.”[Mat. 28:18] En deze geweldige Heer geeft nu “de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.”
[Jes. 40:29] Ook in een wereld als de onze, waarin nog van alles zal gaan gebeuren. De strijd is nog niet ten einde, maar het einde nadert snel. Als we ons aan Jezus toevertrouwen, dan hoeven we ons geen zorgen te maken, en zijn we ook niet machteloos.
Hij deelt Zijn macht met hen die Hem volgen, en Hem trouw blijven, en dan “zijn wij meer dan overwinnaars”!
Wil je daar bij horen, verlaat dan het kamp van de verliezer, en schaar je onder de volgelingen van Jezus, dan zul je je nooit meer machteloos voelen, want Hij regeert, voor eeuwig, en heeft álles in handen en ónder controle!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl