Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-06-09 01:40:54
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Overwinnen……!

Terwijl ik dit schrijf wordt er nog volop geteld; vorige week en vandaag, Zondag notabene, wordt er in het verenigde Europa gestemd voor een nieuw parlement. 27 landen hebben middels een rijke schakering aan partijen in de voorbije maand hun kandidaten gepresenteerd, en nu is het afwachten hoe uiteindelijk de Europese club er uit gaat zien, en wie er als de echte winnaar het voortouw mag nemen. ‘Onze’ Geert Wilders zal dat niet zijn, hoewel hij het bij ons, met zijn PVV, uitzonderlijk goed deed als beginneling: van nul naar vier zetels! Hij kon dan ook luid en duidelijk de overwinning claimen, en dat deed hij dan ook, luid en duidelijk! Maar omdat hij zich bij geen ene ‘stroming’ aan wenst te sluiten, heeft hij verder nauwelijks iets in te brengen!

In Parijs werd om een heel andere overwinning gestreden, in dit weekend. Op Roland Garros werd het jaarlijks terugkerende tennistoernooi gehouden, en als fan en beoefenaar van deze mooie sport, genoot ik in deze dagen van het fenomenale spel in de eindrondes! De kwartfinale, de halve finale en tenslotte de finale waren het strijdtoneel waarbij maar één devies gold: o v e r w i n n e n ! Uiteindelijk streden een Zwitser en een Zweed om de eindzege, waaruit tenslotte het Zwitserse tennisicoon Roger Federer als overwinnaar tevoorschijn kwam, en de trofee, de roem en de zak met euro’s in ontvangst mocht nemen!
Natuurlijk zijn dit een paar bijzondere voorbeelden van strijden en overwinnen: een verkiezingsstrijd en een sportwedstrijd! In het ‘gewone’ leven wordt er dagelijks strijd geleverd om te ‘winnen’, om vooruit te komen in de maatschappij, om met een goed resultaat door je examens te komen, een carrière op te bouwen, kortom, om te knokken voor een goeie uitkomst, op welk gebied dan ook! Wij willen geen lozers zijn, maar winners, en wat ons daarbij in de weg staat, dat willen we overwinnen! En daar is niks mis mee, als het doel zinvol is, en het op een eerlijke manier gebeurt. Maar helaas, daar mankeert het vaak aan, bij onszelf en in de wereld om ons heen, en ver weg! Eigen belangen en egoïsme voeren vaak de boventoon op onze weg naar overwinning! En als we dan dénken dat we er zijn, dan blijkt het vaak toch teleur te stellen, het resultaat.
Koning Pyrrus van Epirus behaalde in het jaar 279 voor Christus bij Asculum een overwinning op de Romeinen, waarbij hij zelf ontzettende verliezen leed! Een Pyrrusoverwinning, waarbij dikwijls de schade of verlies groter is dan het voordeel of winst!
Als we eerlijk zijn, is het dan niet vaak zó’n overwinning? In de gouden tijd die ik meemaakte in het zakendoen, was het niet anders; mooie successen, grote triomfen, maar het was bijna ten koste van m’n huwelijk en gezin gegaan, zó nam het me in beslag! Het was het niet waard, maar dat besef je meestal pas achteraf! Daarom is het goed om te luisteren naar een raadgeving, naar een woord van Waarheid, vanuit de Bijbel, het Boek met leefregels, dat God ons aanreikt. Koning Salomo schreef het al: “De overwinning ligt in de veelheid van raadgevers.” [Spr. 24:6] God houdt van ons, en Hij wil dat we wérkelijk overwinnen, en als overwinnaars eens bij Hem aankomen!
Natuurlijk vindt onze Schepper het fijn als we succes hebben en een bepaald doel bereiken; Hij stelt ons daarvoor in de gelegenheid en geeft er Zijn zegen aan! Maar dát is niet de kern waar het bij Hem om draait. Als het dat bij ons wél is, dan loopt het uiteindelijk faliekant mis!
Van huis uit zijn wij, stuk voor stuk, verliezers; vanaf de tijd dat Adam en Eva het beter meenden te weten dan God, heeft de zonde de mens tot een lozer gemaakt, en daar is nooit meer verandering in gekomen! Er kwam een scheiding tussen het schepsel en zijn Schepper, voor eeuwig, naar het leek! Maar God, in Zijn liefde voor ons, creëerde een wonderbaar Reddingsplan, dat uiteindelijk toch overwinnaars op zou gaan leveren!
Jezus kwam, de Zoon van God. Hij nam het op voor al die armzalige lozers, waaronder u en jij en ik, en de totale mensheid! Maar de afloop van Zijn leven wees er niet op dat Hij een verandering had gebracht. Toen Zijn volgelingen Hem aan het kruis zagen hangen, en later Zijn begrafenis meemaakten, waren zij ook diep teleurgesteld in Hem, van wie zij zulke hoge verwachtingen hadden gehad. God ook een verliezer, tenslotte? Het leek er verdraaid veel op, hoewel Jezus ten laatste aan het kruis wel uitriep: “Het is volbracht.”
Drie dagen later bleek het tegendeel; Jezus stond op uit het graf, als een Overwinnaar! Daarmee toonde Hij dat Hij sterker was dan de dood, machtiger dan Satan die dit complot, door mensen heen, had gesmeed. Gods liefdevolle plan liep uit op een geweldige triomf! In dit hele gebeuren heeft: “Jezus de overheden en machten openlijk tentoongesteld, en zo over hen gezegevierd.” [Col. 2: 15]
Toen Hij weer vertrok naar de hemel zei Hij: “Mij is gegeven alle macht, in de hemel en op aarde.” [Mat. 28:18] Woorden van een Overwinnaar; op deze chaotische aarde is daar nog niet veel van te merken, zou je kunnen tegenwerpen. En inderdaad, er gebeuren nog steeds vreselijke, duivelse dingen, en zelfs in toenemende mate! Maar ook dat is in Gods plan opgenomen, Hij staat het nog toe, maar het is onder Zijn controle! Als God het ‘afblaast’, dan is het afgelopen, voorgoed! Onthoudt het goed: Satan is een overwonnen vijand!
Wilt u, wil jij ook van een lozer tot een winnaar uitgroeien? Kom dan tot Jezus, en wordt Zijn eigendom! Het is zo simpel; de Bijbel zegt: “DoorHemzijn wij meer dan overwinnaars!”
[ Rom. 8:37] Door Hém, dan gaat het gebeuren! Zónder Jezus blijft elk aards succes een Pyrrusoverwinning, uiteindelijk. Mét Hem ben je overwinnaar, ook al sta je rood, ook al ben je geen ‘succesnummer’! En wat Jezus zegt? “Wie overwint, hem, haar, zal Ik te eten geven van de boom des levens.”[ Op. 2: 7] en wat dát betekent? Een héérlijk eeuwig leven!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl