Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-07-07 02:27:49
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Rampkoers?

Vanmiddag om twaalf uur belde ik met een vriend in Vlissingen, en op de achtergrond hoorde ik daar de sirenes loeien. Tegelijkertijd hoorde ik met m’n andere oor een zelfde huilend geluid, dat zich verspreidde over het Westland. Niet echt gezellig om te horen, maar het was gelukkig wéér slechts een landelijke test van de apparatuur, zoals altijd op de 1e Maandag van de maand. Een mevrouw vroeg zich verschrikt af wat voor dag het was, of het wel de eerste Maandag wás! Want ja, anders zou er wel eens iets serieus aan ‘de knikker’ kunnen zijn.
En dat zou ‘zomaar’ kunnen; er gebeurt van alles in de wereld, veraf meestal, maar soms ook dichtbij. Wat bij ons de zomer van de Mexicaanse griep zou worden, is nu de zomer van de Q-koorts geworden! De eerste is een virus; een ‘cocktail’ van een varkens- een vogel- en een mensengriepvirus. De Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie, een zoönose; dat betekent dat mensen besmet kunnen worden door dieren, die deze zoönoses bij zich dragen!

Daar zullen nu niet direct de sirenes voor afgaan, maar het is toch wel opmerkelijk dat de berichten over dit soort zaken almaar toenemen. De Belgische krant ‘De Morgen’ kopte vorige week met grote letters op de voorpagina dat de tijgermug op enkele kilometers van de grens in grote aantallen aan komt zetten! Franse helikopters hebben 6 miljard larven bestreden met een insectide, in de verwachting hiermede hun opmars te stuiten. De mug draagt diverse virussen bij zich waardoor bij mensen knokkelkoorts, gele koorts en andere ziektes kunnen ontstaan. Niet direct al een ‘pandemie’, maar toch opmerkelijk, deze berichten, en dat het zoveel aandacht krijgt! Trouwens, die mug komt in óns land o.a. binnen via een plantje uit China, met de vriendelijke naam ‘Lucky Bamboe’!
Ik hoop niet dat je over deze berichten geïrriteerd raakt, of dat je mij als een doemdenker gaat zien. Ik kan er ook over zwijgen, maar dit alles zou toch ook een diepere boodschap in zich kunnen hebben? Zeker als je het wereldgebeuren van dit moment er bij optelt. Er is een wereldwijde depressie, die nog lang geen einde kent, ook al klinkt er de nodige oppeppraat!
De miljoenen werkelozen, de talloze faillissementen, en alle andere beroerde dingen die deze crisis meebrengt, getuigen niet van iets van voorbijgaande aard, voorlopig.
Als je er ook nog de nucleaire dreiging in de wereld bij optelt, met daarnaast de vele, vele natuurrampen in de wereld, ook in Europa, dan kom je tenslotte uit bij de vraag of we echt bezig zijn met een rampkoers, met een desastreus einde.
Je kunt er natuurlijk je ogen voor sluiten, zoals je steeds al hebt gedaan, en normaal je gewone ‘tom tom’ blijven gebruiken, in plaats van het Kompas wat God je aanreikt, maar eens zal je dan moeten erkennen, dat het écht een rampkoers bleek te zijn, jouw manier van leven!
In deze tijd zijn er overal weer de zomerfeesten, de vakanties, de braderieën, de wielerrondes. En niet te vergeten de Tour de France! En er wordt gefeest, gegeten en gedronken, de vrijheid gevierd en het leven ingevuld zoals wij het graag willen! En het gaat net als in de tijd van Noach, zegt Jezus, als Hij het heeft over de eindtijd waarin wij nu leven! Ze leefden en feesten en trouwden en deden hun ‘ding’, ze vergaten de tijd en ze hadden niets in de gaten, totdat de Zondvloed kwam, en hen allen wegnam! Zó zal het gaan, voorzegt Jezus, de Zoon van God. Wil je bij die mensen [blijven] horen, die als blinde paarden voortjakkeren in een koers die uiteindelijk op een eeuwige verschrikkelijke ramp uitloopt?
In het laatste Bijbelboek Openbaring wordt veel voorzegd over déze tijd en de naaste toekomst. We naderen de wederkomst van de Koning der koningen, maar daaraan voorafgaande zullen “de gerichten van God openbaar worden”, staat er in hoofdstuk 15.
Het boek heeft het over zeven zegels die verbroken worden, over zeven bazuinen die zullen klinken en zeven schalen die uitgegoten zullen worden over de aarde, en bij al deze handelingen zal de gramschap van God zichtbaar worden, en Zijn gerichten openbaar! De liefdevolle God, Die er álles voor over had om ons te redden van Zijn komende toorn, [woede, boosheid][1 Thes.1:10] Hij offerde daar Zijn eigen Zoon voor op, die God waarschuwt nog steeds, ook door alle gebeurtenissen heen, die nu plaatsvinden! Hij wil dat wij onze koers verleggen, omdat Hij als geen ander weet dat het anders een rampkoers wordt! Hij wil ons met Zijn Woord en Geest de juiste ‘voeding’ meegeven, zodat wij behouden aankomen!
Een vogel, de goudplevier, wordt in Alaska geboren, maar in de winter wordt het voor haar daar te koud, en daarom trekt ze naar Hawaï, 4500 km verderop! Het is een non-stopkoers want er is onderweg geen eiland om te rusten. Ze neemt een volle ‘brandstoftank’ mee, gevuld met 70 gram vet, inclusief 7,8 gram reservevet voor eventuele tegenwind!
3,5 dag en nacht vliegt ze constant op een exact werkende automatische piloot, scherp koersend op het eiland af, want als ze het mist, en voorbij vliegt, dan gaat ze een zekere dood tegemoet, want er zijn geen andere landingsmogelijkheden! Maar, perfect toegerust door haar Schepper, komt ze behouden aan!
Zo wil onze Schepper ook ons toerusten, zodat we behouden aankomen; denk niet dat het al een gelopen koers is, denk er niet makkelijk over! Voordat Jezus terugkomt zullen Gods gerichten over de aarde gaan, en dat is bezig te gebeuren! Ernstig genoeg om serieus over na te denken. Laat het Kompas dat God ons aanreikt niet op de boekenplank staan, maar gaat er in lezen, en laat je er door en uit onderwijzen, en wees niet eigenwijs! Wie als een kind bij God kan schuilen is veilig geborgen, wanneer de rampen over de aarde worden uitgegoten.
En die plaats bij Hem is voor iedereen die Jezus als Heiland en Verlosser in zijn of haar hart heeft gesloten! Laat joUw levenskoers niet op een ramp uitlopen, maar volg Jezus! Hij wil heel graag je Kopman zijn, zodat je uit de ‘stormen’ blijft, die over de aarde komen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl