Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-08-04 20:49:44
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


DENK VOORUIT!

Nu even niet, denk je, in deze dagen van zon en zaligheid; even rust, even geen zorgen aan je hoofd en even geen werk, en de kinderen even niet naar school of naar de opvang: heerlijk!
En gelijk heb je; ik wil je er ook niet mee vermoeien, maar de sirene ging wel weer, vanmiddag om twaalf uur. En daar wil ik ook niet over zeuren, maar heb je er al over nagedacht wat je moet doen, als de sirene nu gaat, of vannacht? Dat is namelijk de zorg van de overheid over ons, en zij verwijst je dan ook naar de site: www.denkvooruit.nl . Nu niet persé in je vakantie, maar dan toch wel als je terug bent op je stek, waar je het grootste gedeelte van het jaar verblijft. En ik denk dat het goed is dat de overheid daar op aandringt, via sites op het internet en berichten via de media. We leven tenslotte in een wereld waar ‘zomaar’ van alles kan losbarsten, daarmee vertel ik geen nieuwtje. Water, vuur, natuurgeweld, milieurampen, aanslagen en ander onheil kunnen ons plotseling overvallen, ook in Europa, dat is wel bewezen.

En nu ik het toch over heb, hoe zit het met het noodpakket, heb je daar al aan gedacht, en het in huis gehaald? Op de site www.noodpakket.nl kun je precies lezen wat er al zo in hoort te zitten! Ja, want dát is vooruitdenken, en dan ben je voorbereid! Dat is trouwens nog weer een andere site: www.nietbangmaarvoorbereid.nl . Daar wordt geschreven over ‘vlam in de pan’ en brand en overstroming en over zelfredzaamheid! Hoe staat het daarmee, en wat kun je er aan doen om dat te verbeteren? En niet bang worden, maar je rustig voorbereiden op een eventuele ramp of noodsituatie, en daar maatregelen voor treffen!
Kortom, in meer dan 1.600.000 berichten kun je lezen over denk vooruit; wat de overheid er aan doet, hoe diverse gemeenten er mee omgaan, en allerlei [nuttige] informatie! Als het toch nog fout gaat, in de toekomst, dan kan het naar mijn mening niet aan gebrek aan informatie liggen, maar écht wel aan onszelf! Dus wees wijs, lees, informeer, overleg, zorg, en…, denk vooruit!
In het normale leven is het voor Hollanders niet vreemd om vooruit te denken; het hoort bij het ‘poldermodel’ dat ons al zoveel succes heeft gebracht, en het bekende ‘eerst denken, en dán doen’ is bij velen op het lijf geschreven.
Daarom verbaast het me altijd weer dat er zoveel mensen zijn die, als het over hun geestelijk leven gaat, en over de toekomst en de eeuwigheid, dat ze dan ‘niet thuis’ geven, en wat dát betreft helemaal niet vooruit denken! Hoe zou dat toch komen? Laten we ons een rad voor de ogen draaien door een leugengeest die ons almaar ingeeft, dat het wel goed komt, en we nog tijd genoeg hebben? Mensen leven hun leven in de wetenschap dat ze ooit zullen sterven, zonder zich ooit écht voor te bereiden op deze gegarandeerde gebeurtenis. Hoewel het toch heel realistisch zou zijn, om dat te doen.
God heeft ons zijn Boek gegeven, de Bijbel, waarin op zoveel manieren duidelijk wordt gemaakt dat niet om het hier en nu gaat, maar om de toekomst, om het moment dat de ‘tijd’
ophoudt te bestaan, en de eeuwigheid een aanvang neemt! Maar in plaats van er serieus naar te gaan leven en handelen, hebben we er vaak kritiek op en ‘geloven’ we alleen maar wat ons goed uitkomt! Vooruit denken en met deze dingen van eeuwigheidswaarde serieus bezig zijn, past velen niet. Liever is men nog steeds met zelfredzaamheid aan de gang, en sukkelt men maar wat rond, totdat ‘de dood’ er op volgt!
Als Jezus op aarde is en op een moment, vlak voor Zijn kruisiging, in Jeruzalem aankomt, dan huilt Hij om de stad en zijn inwoners, omdat ze niet naar Hem wilden luisteren. Huilend zegt Hij daar: “Och, verstond je op deze dag maar wat tot je vrede dient.” En even later, als Hij heeft voorzegd wat voor vreselijks er met de stad en haar inwoners zal gaan gebeuren, noemt Hij het waarom. “Omdat je niet de tijd hebt opgemerkt dat God naar je omzag.”[ Luc. 19:41-44]
Helaas is het in deze tijd niet anders. Jezus huilt, misschien wel om u, of om jou. Omdat je niet verstaat wat tot je werkelijke vrede dient, en je altijd nog maar bezig bent met het ‘noodpakket’ voor deze wereld, terwijl je de reddingsboei die Jezus je voorhoudt niet aangrijpt! Je hebt misschien al AOW, maar je merkt nog steeds de tijd niet op, dat God naar je omziet! Al zó lang, en nog steeds! Je komt misschien al jaren in de kerk, maar je bent nog steeds niet klaar voor ‘vertrek’!
Velen leven als in de dagen van Noach, vóór de zondvloed kwam; ze doen ongeveer hetzelfde als de mensen, toen. Zij deden aan zelfredzaamheid, leefden bij de dag en dachten niet vooruit, hoewel ze zágen waar Noach mee bezig was, en hij hen waarschuwde! “Tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam.” [Mat. 24:39] Omdat zij niet de tijd hadden opgemerkt dat God naar hen omzag!
Nóg leven wij in genadetijd, God ziet nog naar ons om, en heeft het Beste met ons voor! Maar de tijd dringt; misschien omdat je het einde van je leven nadert, misschien ook wel omdat Jezus spoedig terugkeert. Álles wijst er op dat dát moment nadert, en dat wij daarom ook van alles kunnen verwachten, van wat in de Bijbel wordt voorzegd! Daarom is het goed om vooruit te denken, en te zorgen dat we in huis hebben wat nodig is, bij calamiteiten. Maar ver daarbovenuit is er de prioriteit dat je geborgen bent in de Ark der Verlossing, die Jezus heet, als het einde daar is! Dat je op tijd opmerkt dat God van je houdt, en naar je omziet! Want dan pas ben je écht voorbereid, voor de eeuwigheid!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl