Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-08-11 21:34:34
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


KLEUR ?

Het is zomer, en dus ook voor velen vakantietijd; ook het parlement en de volksvertegenwoordiging rusten uit en wijden zich aan heel andere dingen dan staatszaken.
Geen debatten, even geen spraakmakende uitspraken van politici; de media doet ook even rustig aan en bedient zich veelal van herhalingen en artikelen die al even lagen te wachten.
Kortom, dit leek mij wel een passend onderwerp, gehouden tegen een zomerse achtergrond, en ik hoop dat het je interesse zal krijgen, bij het lezen.
Kleur; 14 jaar geleden schreef ik er al eens over, en ik zou die column zo over kunnen nemen, want in het algemeen is er niets veranderd, en zeker de ‘kleur’ niet! Het is altijd weer een actueel item, want kleuren zijn voor ieder mens belangrijk, tenzij het je niets interesseert hoe iets er uitziet. Want daar gaat het tenslotte om; de kleur geeft aan hoe iets of iemand ‘oogt’: kleurig of kleurloos, fleurig of flets.

Trouwens, een bij uitstek zomers onderwerp, nu de natuur in al haar veelkleurigheid uitbundig staat te juichen voor haar Schepper, in tuinen en zomaar langs de weg, langs sloten, op bergen, in dalen, en waar je ook maar komt! Alle mogelijke kleuren zijn vertegenwoordigd, waaruit wel de ongebreidelde fantasie van de grote Ontwerper blijkt! Als je er oog voor hebt, dan kijk je je ogen uit! En vergeet de zon niet, die uitgebreid meedoet met kleur brengen op de huid van zoveel mensen, gevraagd of ongevraagd! Langs de kustlijn is er een rijke ‘kleurschakering’ waar te nemen, die varieert van melkwit tot donkerbruin. Vreemd eigenlijk, veel mensen kijken neer op mensen die van nature bruin of zwart zijn, maar diezelfde mensen willen wel op ze lijken, voor even, en met de zekerheid dat het niet ‘echt’ is!
Kleuren, je kunt ze benoemen, al naar gelang je gevoelsindruk is: zachte, warme, gloeiende, levendige, vrolijke, sterke, sprekende, schelle en schreeuwende kleuren. En het kan te maken hebben met je vel, je haar, je nagels, je kleding, je auto, de gordijnen, de kozijnen, de markiezen, de potten en pannen, het behang, de border, het gazon en al die andere dingen!
Kleuren, zo doodgewoon, maar toch zo essentieel en heel persoonlijk! Ons leven bestaat voor het grootste deel uit keuzes maken, en bij het kiezen van materiele dingen is kleur daarbij een heel belangrijk aspect!
Ook in ons maatschappelijke en geestelijke leven speelt kleur een belangrijke rol, ook al zou je dat niet direct denken. ‘Kleur bekennen’ is een uitdrukking die ontleend is aan het kaartspel, waarbij je dezelfde kleur kaart speelt als die er gevraagd wordt. Maar het is ook een gezegde dat bedoelt, dat je uitkomt voor waar je voor staat. Als je de kleuren van Ajax draagt, dan ben je, normaal gesproken, niet voor Feyenoord, als je begrijpt wat ik bedoel. In vroegere tijden gingen de ridders elkaar op paarden te lijf, gewapend met lange lansen. Tijdens die gevechten droegen zij de kleur van hun dame, zodat iedere toeschouwer wist bij wie men hoorde! Zo is het ook in het maatschappelijk leven van groot belang dat er duidelijkheid is, een duidelijk beleid, een vaste koers, en niet met ‘alle winden meewaaien’!
De Bijbel maakt ook onderscheid tussen wit en zwart, licht en donker, groen en dor, gekleurd en kleurloos! En duidelijkheid staat daarbij voorop! Kleur bekennen, dát vraagt God ook van ons. Als Jozua, als leider van het volk Israël, voor zijn sterven het volk confronteert met hun tekortkomingen, dan dwingt hij hen ook om kleur te bekennen. “Kies dan heden wie gij dienen zult: of de goden van uw vaderen [..] of de goden van de Amorieten, in welks land je nu woont.” “ Maar,” zegt hij dan: “ Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!” [Joz. 24:15]
Eeuwen later, als Jezus op aarde is, dan heeft Hij het er ook over, met Zijn volgelingen. Hij leert hen: “Als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat Ik je vriend ben, dan zal Ik er ook bij mijn hemelse Vader openlijk voor uitkomen dat jij Mijn vriend bent. [Mat. 10: 32, het Boek] En Jezus heeft het volste recht om dat van ons te vragen; Hij koos duidelijk voor joU en mij, en voor elk mens, van welke kleur ook! Hij schaamde zich niet voor ons, maar droeg voor de hele mensheid de straf van God, aan het kruis. Wat een God is Hij! Niemand is er zo als Hij! Als je Zijn volgeling wilt zijn, dan vraagt Hij je om Zijn kleur te dragen, altijd en overal! In makkelijke en moeilijke tijden, zodat de mensen zullen zien bij Wie je hoort!
Zaïd deed dat ook; hij was moslim, maar hij ontmoette Jezus op een nacht en kwam tot geloof, en ging Jezus volgen. Maar zijn familie leverde hem uit aan de politie, die hem in de gevangenis zette, en aanhoudend martelde. Maar Zaïd bleef trouw aan Jezus, waardoor hij tot de doodstraf werd veroordeeld! Maar op de dag dat hij zou worden onthoofd, werd hij vrijgelaten! En nu grijpt hij elke gelegenheid aan om aan moslims de Weg naar Jezus te wijzen! De énige Weg die niet doodloopt!
Misschien heeft u, heb jij, nog geen keuze gemaakt; geestelijk gezien is er geen uitgebreide ‘kleurenkaart’ waaruit je een geestelijk ‘tintje’ kan kiezen. En ook geen camouflagekleur, omdat je [nog] niet écht de ‘kleuren’ van Jezus durft te dragen, niet écht voor Hem durft uit te komen! In feite zijn er maar twee kleuren waaruit je kunt kiezen: wit en zwart, licht en donker! Als je niet kiest, dan blijf je kleurloos, en dat is net zo triest en somber als ‘zwart’!
Jezus wil heel graag ook in joUw leven komen, net als bij Zaïd. Maar dan moet je wél tot een juiste keuze komen, en kleur bekennen! En dát betekent: erkennen dat je Jezus nodig hebt!
Mag ik je een ‘kleuradvies’ geven? Kies voor Hem, kies voor het Licht der wereld, Die al lang geleden voor u en jou heeft gekozen! Jezus wil kleur in je leven brengen, de duivel wil alleen maar dat je verdwijnt in de eeuwige duisternis! Maar wat wil je zelf?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl