Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-08-25 01:03:20
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Witwassen

Een nogal ‘beladen’ onderwerp voor deze luchtige dagen, zal je wel denken. Ja, dat is ook zo, en het wordt nog heftiger, lees maar.
Dat dát een hobby van criminelen is, is algemeen bekend. Maar dat onze overheid daar nu druk mee bezig is, dat is tamelijk nieuw! En niet alleen wij, tal van landen proberen duistere zaken helder te krijgen, en momenteel is het heel actueel! Het gaat vooral om het vermogen van burgers dat ze in het buitenland bezitten, en waar anderen geen weet van hebben, en zeker de overheid niet! Spaarrekeningen, onroerend goed, aandelen en andere waardevolle zaken zijn gestald en opgehoopt bij banken en andere adressen, en vanwege het aloude bankgeheim kon men tot voor enkele jaren nog in alle rust genieten van deze ‘onbekende’ vermogens. Maar nu de teloorgang van al die luxe en gezellige belastingparadijzen zich in volle hevigheid als maar uitbreidt, is het relaxt bezitten van een en ander veranderd in het rusteloos woelen in bed, en wellicht slapeloze nachten.

Logisch; als de fiscus, de Fiod en de ECD, onder leiding van staatssecretaris Jan Kees de Jager [!], alle poten onder die ‘oases’ aan het wegzagen zijn, dan doe je geen oog meer dicht! Dit jaar heeft onze overheid al acht verdragen gesloten met o.a. Zwitserland, Bermuda, Guernsey, en binnenkort zullen er nog meer volgen met o.a. Liechtenstein, Monaco, Andorra en anderen. Het klapnet staat opgesteld en de leden van het team, dat sinds enkele jaren hier druk mee bezig is, hebben een vaste aanstelling gekregen, want deze afdeling kan zich voorlopig volledig zelf ‘bedruipen’! In vijf jaar tijd bracht het de staat ongeveer 400 miljoen euro in het laatje, aan belasting en boetes. En de boete, maximaal 100% over het belastingbedrag, en dus toch al niet mis, wordt met ingang van 2010 verhoogd naar 300%! Door deskundigen wordt geschat dat er in Nederland 4,5 miljard aan zwart geld circuleert, maar dat het niet verantwoorde buitenlandse vermogen van onze ‘brave burgers’ wel 50 miljard euro bedraagt, minimaal! Dus het belooft nog een vruchtbare tijd te worden, voor de Jager en consorten! Maar voor alle duidelijkheid: zwart geld bezitten is bij wet verboden, dus als je onheust of verzwijgt en onjuist de belastingaangifte invult, dan wordt dat beschouwd als een misdrijf.
Terugkomend op dat witwassen; de overheid heeft sinds enkele jaren de mogelijkheid geopend om ‘schoon schip’ met haar te maken, door het instellen van de zgn. inkeerregeling! In het kort komt het erop neer dat men geen boete hoeft te betalen, als men alsnog aangifte doet van het verzwegen vermogen en/of inkomsten. Dus de fiscus stimuleert op deze manier tot witwassen, tot ‘heil’ van de belastingplichtige en tot minder werk voor haar team!
Een moeilijke keuze? Het gaat om zékerheid, voor nu en de toekomst. Rust of voortdurend in onrust, bang voor ontdekking. Waar moet je blijven met je zwarte centjes? Ik herinner me een geval, uit de tijd dat ik adviseerde in o.a. belastingzaken en bankzaken. Een alleenstaande vrouw bezat een aanzienlijk bedrag op een bankrekening, bij ons kantoor. Onbekend bij de fiscus; maar ze had er geen rust over. In die dagen was Luxemburg nog zo’n veilig paradijsje, en op een dag nam ze alles op, bond en plakte ze alles om haar omvangrijke lijf, en vertrok met de trein naar een bank, aldaar. Toen ze terug was, alles veilig ‘gelost’, voelde ze zich opgelucht, en van zorgen vrij. Maar nu? Ik zou kiezen voor inkeren, witwassen! En dat raad ik u en jou ook aan; 300% boete én vóór die tijd angst en onrust, en weinig slaap, dat lokt toch ook niet écht? Het kan ook zijn dat je gaat beseffen dat het écht crimineel is wat je doet, en dat je daar spijt van krijgt, berouw, zal ik maar zeggen. Dan kan je nu tot inkeer komen, zónder boete, gewoon belasting betalen over een aantal jaren, en dan je vermogen in rechtmatigheid bezitten, en er écht plezier van hebben, en er van uitdelen!
De Bijbel spreekt ook over ‘tot inkeer komen’; volgens het woordenboek is het een synoniem van ‘tot bezinning komen’, en de Bijbel noemt meerdere malen het woord ‘bekering’, waarvan het woordenboek dan weer zegt dat dát ‘tot inkeer komen’ betekent, je van het kwade tot het goede bekeren, een beter leven gaan leiden! In Zijn Woord stelt God de mensheid in feite ook een inkeerregeling voor, een voorstel tot witwassen! Maar het is wel anders dan dat van de belastingdienst. Veel mensen zullen zwichten en gebruik maken van de inkeerregeling vanwege de dreiging van de boete, en alle andere sores, die hen anders tot angsthazen maken!
God wil geen angsthazen in de hemel; Hij wil alleen maar zondaren bij Zich, die zich bekeerd hebben, die tot inkeer zijn gekomen, en die zich hebben laten witwassen door het Bloed van Jezus, zijn Zoon! Jezus ging voor ons naar Golgotha, en droeg aan het kruis de straf, die ik, die u, die jij verdiende, verdient, en/of nog tegoed hebt, als je niet op tijd tot inkeer komt! Jezus gaf Zijn leven; zijn Bloed, [het leven] stroomde u Hem weg; het was het losgeld dat Hij betaalde, om mij vrij te kopen, zoals die man op de slavenmarkt, die met het hoogste bod een slavin kocht, en haar daarna vrij liet, met de woorden: ‘Ik heb je gekocht om je vrij te laten’!
“Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd mogen worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,”[Han. 3: 19] riep Petrus zijn volksgenoten toe, nadat Jezus teruggekeerd was naar de hemel. En vandaag roep ik het u en jou toe, want de tijd dringt. “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen,” [Mat. 3:2] riep Johannes de Israëlieten toe, en vandaag roep ik het joU toe, want het Koninkrijk der hemelen is dichterbij gekomen dan ooit! De inkeerregeling is er, genade, zo oneindig groot! Niet voor één bepaalde zonde, waar je uit angst voor God vanaf wil; Jezus heeft verzoening gebracht voor ál je zonden, en als je in berouw tot Hem komt, en ze belijdt, dan ben je vrijgekocht door het hoogste Goed: zijn Bloed! Laat je daarin witwassen, eens en voorgoed, en reken eens en voorgoed af met elke aanklacht die nog openstaat! O, het is een geweldige Heiland; dank en eer en glorie komt Hem toe, voor nu en voor eeuwig!
 
‘Heer, Uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven, en maakt mij vrij.
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats,
in het offer dat U bracht.
En U wast mij, witter dan de sneeuw,
mijn Jezus, het Lam voor mij geslacht. [opw. 315]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl