Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-09-01 16:42:08
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


VOORBIJ?

Terwijl ik dit schrijf verstrijken de laatste uren van de maand Augustus. De zomer sluit af met een prachtige laatste dag; hopelijk volgen er nog een heleboel, maar vanaf morgen bevindt zich de R weer in de maand, en dát zullen we weten, of we het willen of niet. ’t Is weer voorbij, die mooie zomer’, en de tijd van spruiten, erwtensoep, boerenkool en levertraan breekt weer aan, met al z’n aardigheden en narigheden!
“Vroeger” spreekt van ‘voorbij gegaan zijn’; ook zo’n woord waar een mensenleven vol van is, net als ‘kiezen’ en ‘herhalen’, élke dag komt het terug. Kiezen doen we elke dag, net als herhalen, en vaak zonder er bij na te denken; en dat de tijd voorbij gaat, voor velen meestal heel snel, maar voor anderen weer[te] langzaam, dat is iets dat we allemaal regelmatig ervaren. Als je verlangend bent naar iets, dan duurt het wachten lang, en als je geniet van een zomer waar je geen genoeg van krijgt, dan snélt het voorbij. En zo is elke dag anders; je bent blij dat het bezoek aan de [tand]arts of aan de chirurg voorbij is, en dat je niet meer terug hoeft te komen, of pas over een half jaar, en je vindt het jammer dat dat leuke weekend er al weer op zit! Het is zo divers en zo snel wisselend, en voor iedereen weer anders! En dat is allemaal nog heel persoonlijk.

Daarnaast zien we het leven aan ons voorbij trekken, in een wereld dichtbij en veraf. En het is sterk wisselend; per dag, per uur soms, en het gaat maar door, dag en nacht, weken, maanden, jaren, met almaar wisselende decors die de dingen en de mensen laten zien, die voorbij gaan, altijd weer. ‘Opgaan, blinken en verzinken’, dat is het patroon dat zich steeds weer herhaalt! Het lijkt een eeuwige cirkelgang, maar dat is het gelukkig niet! Als we opletten en niet zitten te suffen en alles maar voor zoete koek aannemen, en/of geloven dat het altijd zo wel door zal gaan, dan ga je zien dat er zich iets aan het voltrekken is, waar voortgang in zit. Als je de krant én de Bijbel naast elkaar openlegt, dan ga je de klok zien die Gods tijd aangeeft! Dan wordt het ook duidelijk dat hier alles voorbij gaat, en dat dát ook de bedoeling van de Schepper is, die het eens alles voortreffelijk maakte. Maar toen lang geleden de zonde, door ’s mensen toedoen, in de wereld kwam, toen heeft langzamerhand ook de volmaaktheid van het heelal zijn glans verloren. De vloek van God over de aarde heeft zijn uitwerking niet gemist; “distels en dorens”, waar de Bijbel over spreekt, tieren welig, dieren vermoorden elkaar en vreten elkaar op, mensen kunnen het niet laten om oorlog tegen elkaar te voeren, en het leven van de ander zuur maken. En als je ziet wat er in de natuur aan ons voorbij trekt, aangetast door giftige stoffen en gassen, dan kun je, alles bij elkaar genomen, er toch alleen maar blij mee zijn, dat er ‘iets nieuws’ komt, en dat dit allemaal voorbij gaat? God gaat het doen, Hij heeft het beloofd, en ‘Zijn werk in uitvoering’ is al een heel eind gevorderd! Hij wilde een wereld waarop mens en dier in harmonie met hun Schepper tot in alle eeuwigheden zouden leven, en dat wil Hij nog steeds! De mens verknoeide het allemaal, maar God berustte daar niet in; Hij bracht verlossing en bevrijding op deze zondige aarde door middel van zijn Zoon Jezus, Die door Zijn dood aan het kruis alles volbracht, wat zijn Vader voor ogen had!
Met Zijn opstanding uit de dood werd bevestigd dat het naar het welbehagen van God was.
Jezus bewerkte verzoening voor de hele mensheid bij zijn Vader. En iedereen die dat in dankbaarheid aanneemt wordt een plaats bereid in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde, door Jezus zelf! Bij Zijn vertrek naar de hemel zei Hij: “Ik ga heen om u plaats te bereiden.”
[Joh. 14:2] Weet je, als je overtuigd bent van zo’n ‘gereserveerde plaats’, dan word je ook blij dat dat ‘hier en nu’ allemaal voorbij gaat, dat het allemaal nieuw en heerlijk wordt! Of dat allemaal waar is? Je kunt het alles in de Bijbel lezen, en dat is Gods Woord, van kaft tot kaft, en het gaat allemaal gebeuren zoals Hij het daarin beschrijft, en zoals Hij aan ons leert door zijn Geest.
Intussen trekt het wereldgebeuren aan ons voorbij; het speelt zich allemaal af in een duistere wereld waar satan nog macht uitoefent en de vreselijkste dingen doet uitvoeren, door mensen heen! Maar in die duisternis, die als een vloek over de aarde lag, is een Licht opgegaan: JEZUS! Hij is het Licht der wereld, “en de duisternis heeft het niet gegrepen.” [Joh. 1:5]
Al lijkt het er soms wel op, als je het woeden van de duivel ziet op zoveel plaatsen, in zoveel landen, en in zoveel mensen! Maar Jezus zegt: “Houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”
[Joh. 16:33] Het gaat voorbij, satans macht wordt hem straks totaal ontnomen, en dát zal een geweldige verademing zijn, dat uitloopt op het duizendjarig Vrederijk. Tijdens deze periode zal de Here Jezus Christus, de Vredevorst, de wereld regeren, vanuit Jeruzalem!
Daarom is het goed om in het voorbij gaan te letten op Israël en haar stad; in een geestelijke strijd wil satan voorkomen dat dát gaat gebeuren, en hij schakelt de VS en de VN en de EU in, onder leiding van president Obama, om het land én de stad te verdelen, maar de God van Israël regeert, en uitgerekend dát volk is Zijn oogappel! [Zach. 2: 8]
De klok van God is zichtbaar op het wereldtoneel, en de gebeurtenissen wijzen aan hoe laat het is! “Wordt dan nuchter”, schrijft Petrus, “en waakzaam”! [1 Pet. 5:8] En dat zegt Jezus óók: “Zie toe, blijft waakzaam.” [Mar. 13:33] Zie toe, let op wat er op het wereldtoneel voorbij trekt!
Vandaag word je opnieuw opgeroepen om tot een oprecht geloof in Jezus te komen, en in wat Hij gedaan heeft, ook voor joU! Nu kun je nog kiezen hoe je straks de eeuwigheid wil doorbrengen, al dit alles voorbij is: zalig of rampzalig! Het verschil is onmetelijk groot!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl