Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-09-12 00:58:58
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Feilloos?

Ben je daar bekend mee? Het woord komt van het werkwoord ‘feilen’, dat weer is afgeleid van het oud-franse woord faille, evenals het woord falen! Dus feilloos heeft dezelfde inhoud als ‘zonder falen’, zonder fouten of gebreken, perfect, volmaakt!
Helaas moeten we constateren dat dit woord eigenlijk niet past in de wereld waarin wij leven.
We denken wel vaak dat het feilloos zal gaan, maar achteraf blijkt maar al te vaak, dat er iets of iemand faalde, en dat het daardoor faliekant mis ging. Talloos zijn de voorbeelden; in het klein en in het groot maken we het mee, zien we het gebeuren, of horen we het via de media.
Gisteren verongelukte er een vrachtauto met appelen; de chauffeur kwam om het leven, en de crash veroorzaakte enorme files rondom Rotterdam. De oorzaak is nog niet bekend, maar iets faalde er: het hart van de bestuurder, iets aan de auto, of misschien probeerde hij z’n zonnebril te pakken, die op de grond gevallen was. Vandaag kwamen er bewoners van Berkel Rodenrijs in het geweer omdat de HSL-lijn, die sinds kort door hun gebied raast, heel veel geluids-overlast veroorzaakt. De lijn heeft heel lang op zich laten wachten en heel veel geld gekost, en toch zijn er al weer klachten, en wordt er een onderzoek ingesteld.

Heel tragisch is het voorbeeld van een voorval, onlangs, op het Portugese strand van de Algarve. Het sprak me nogal aan omdat ik daar ook een paar keer met m’n hele gezin heb gezeten, aan de voet van die hoge rotsen. En zo lagen daar drie weken geleden ook mensen te luieren in het zand, niets vermoedend, en onbezorgd! Totdat grote brokstukken van de rots naar beneden kwamen en hen bedolven, doodden of verwondden! De autoriteiten hadden wel waarschuwingsborden geplaatst, maar wie let daar op? Er gebeurt toch nooit iets? En óns overkomt zoiets toch niet? Wellicht is de oorzaak erosie geweest, die na jaren tot dit vreselijke ongeluk leidde.
Zo zou ik nog heel veel voorvallen kunnen noemen, elke week weer. Gebeurtenissen uit onze ‘perfecte’ westerse wereld, waaruit blijkt dat niets en niemand kan garanderen dat het feilloos zal [blijven] gaan, of zal gebeuren!
“Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen”, is te lezen in de Bijbel, het Boek van God. [Rom. 8:20] Het wil zeggen dat de schepping, de hele aarde, na de zondeval haar doel niet meer bereikt. Dat doel was een harmonieus leefmilieu voor de mens te vormen, van oudsher Gods plan en bedoeling. Nadat de mens voor het verkeerde koos, en niet gehoorzaam bleef aan God, is de aarde vervloekt door God. Met als gevolg dat er sindsdien niets meer perfect of volmaakt genoemd kan worden, op deze planeet. Gelukkig heeft God beloofd dat Hij daar verandering in gaat brengen, maar tot zolang is onze wereld een rijk waar dood en verderf heerst, waar de “vorst der duisternis”, satan, de duivel, zijn macht uitoefent. Zolang God het toestaat en toelaat zal steeds weer, en in toenemende mate, blijken dat er op déze aarde niets feilloos is!
Maar, God zij dank, Hij heeft ons niet in de steek gelaten. Hij biedt redding, er is uitkomst, er is een ontkomen mogelijk uit deze vreselijke situatie! In Zijn onfeilbaar Woord kun je het lezen; in Joh. 3:16 staat de álles zeggende tekst voor deze, zich naar de ondergang spoedende wereld: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”
’t Is eenvoudig en duidelijk; als je niets doet ga je uiteindelijk ten onder, met deze oude falende wereld, én met de vorst van deze wereld!
600 jaar voor Jezus kwam kreeg koning Nebukadnezar een droom, en hij wilde van zijn raadsheren weten wat dat te betekenen had. En omdat hij op zéker wilde gaan, vroeg hij hen niet alleen de uitleg, maar ook wát hij gedroomd had! Een onmogelijke opgave, maar Daniël, een Israëliet in ballingschap, een door God “zeer beminde man”, [Dan. 10:11+19] getuigde voor de koning dat niemand dat zou kunnen, “Maar,” zo zei hij: “er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart.”[Dan. 2: 28] En toen vertelde hij de koning zijn droom en gaf hem de uitleg. Wellicht ken je het verhaal over het beeld, waarvan de vorst gedroomd had. Het bestond uit verschillende metalen, variërend van goud tot ijzer en leem, voorstellende de koninkrijken van de aarde, die door de eeuwen heen zouden komen. Naast dat beeld, wat Nebukadnezar zag, zo vertelt Daniël verder: “Terwijl u bleef toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem, waardoor het hele beeld verbrijzelde, en het werd als kaf op de dorsvloer. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de hele aarde vulde.” [Dan.2] Daarna legt Daniël uit dat die steen het Koninkrijk van God voorstelt, dat al die andere koninkrijken zal verbrijzelen, en zelf tot een groot wereldomvattend koninkrijk zal uit groeien, en dat eeuwig zal blijven bestaan! Een indrukwekkende profetie, die inmiddels al voor het grootste deel in vervulling is gegaan. Bijna alle koninkrijken zijn verdwenen en Gods Koninkrijk is komende, en vult de aarde, volmaakt, perfect en feilloos, en het zal niet lang meer duren, tot deze aarde er vol van is! Jezus, is Hij al de kostbare Hoeksteen [1 Pet. 2:6] van je leven geworden, of is Hij nog steeds een Steen des aanstoots? [1 Pet. 2:7] Of weet je het nog niet?
Het is het van het grootste belang dat je in actie komt en belijdt dat je gefaald hebt,en dat je in Jezus gaat geloven, als je Verlosser en Heiland, heel persoonlijk! Alleen dan zal je uiteindelijk feilloos aankomen en eeuwig leven hebben! als je er voor kiest om niet te luisteren naar Zijn liefdevolle waarschuwingen, dan zult u, dan zal jij, ook verpletterd worden [Luc. 20:18] door die Steen die ‘losraakte’ en de hele aarde vult met macht en heerlijkheid!
Weet je, die Steen wil voor joU een Rotssteen zijn, een eeuwig vast en feilloos Fundament!
Jezus wil je Thuis brengen, feilloos en dwars door al het gewoel van deze chaotische wereld heen! Gods Koninkrijk is komende; ga je er een bewoner van worden?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl