Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-09-23 00:12:01
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Positief?

Kunt u nog iets positiefs bedenken, na Prinsjesdag, de regeringsplannen en twee moties van wantrouwen tegen dat beleid? De Miljoenennota kondigde aan dat de economische krimp in 2010 waarschijnlijk voorbij zal zijn, dat was nog positief, maar voor het overige was het alleen maar slecht nieuws dat te horen was, uit de mond van minister Bos. Kon hij vorig jaar nog afsluiten met een ongekend overschot, nu moest hij een begroting presenteren met een ongekend tekort! En met prognoses over sterk stijgende staatsschuld, werkeloosheid en faillissementen, en een dalende koopkracht, werd het wel een sombere prediking, ondanks de heerlijke zonnige zomerdagen, elke dag weer!

Ook al waren er geen concrete plannen, wel zullen de komende maanden ambtelijke werkgroepen gaan berekenen hoe er vanaf 2011 20%[!] bezuinigd kan gaan worden, door ons allemaal! De AOW-leeftijd omhoog, de hypotheekrenteaftrek omlaag, er zal drastisch ingegrepen moeten worden! Het snijdt er diep in, maar het is wellicht de juiste methode: nu de crisis aanpakken en nadenken hoe straks de achterstand weggewerkt moet worden. Heel triest en jammer is het dat de ontwikkelingshulp nu al gevoelig geraakt wordt door deze teruggang; in 2010 zal minister Koenders het al met 550 miljoen euro minder moeten doen! Wereldwijd zal deze recessie, in feite veroorzaakt door hebzucht en ander onverantwoordelijk gedrag van financiële instellingen, grote gevolgen hebben voor de hulp aan de behoeftigen in arme landen!
Al met al, geen positieve start van het parlementaire jaar; hoewel, de leider van de VVD, Rutte, had samen met zijn ‘vriend’ Wilders, leider van de PVV, nog wel een lumineus plan: het kabinet naar huis sturen! Niet dat ze zelf wél wisten hoe het zou moeten, behalve dan het intelligente bedenksel van Wilders om ‘kopvoddentaks’ [hoofddoekjesbelasting] in te voeren, maar het zou wellicht toch wat zetels opleveren, bij nieuwe verkiezingen!
In Europa is het niet veel anders; trouwens, en dat is dan toch weer positief, wij doen het nog redelijk goed, vergeleken met andere landen. Hebben wij nog [maar] 5% werkeloosheid, het laagste in de EU, Spanje reikt al naar 19%! Daar veilde men vorige week zelfs al een groot sortiment aan bouwkranen en andere machines, alsof er geen andere en betere tijd meer verwacht wordt! Maar dát zal toch nog wel?
Zaterdag en Zondag jl. vierde Israël Nieuwjaar: Rosh Hashana. Op deze dagen, 1 en 2 Tisjri, begon daar het jaar 5770; wij hebben een jaartelling vanaf de geboorte van Jezus, zij tellen vanaf de schepping die, volgens hun berekening, 3761 jaar voor Christus plaatsvond. Met de jaarwisseling wensen ze elkaar: ‘L ‘shana tova, G’mar hatima tova’, wat staat voor ‘gezondheid, geluk en voorspoed’. Een religieuze wens is: ‘Le Shana Tova Tikatevu be Sefer Chaim’, of: ‘Moge u ingeschreven zijn in het Boek des levens voor een goed jaar.’
Het zijn mooie wensen, zo bij het begin van een nieuw jaar, maar je kunt je wel afvragen wat er van terecht zal komen, als het over Israël gaat! Is er nog wat positiefs over te zeggen, als ongeveer 90% van de wereld over dit volk heen valt, en er miljarden zijn die het liefst zouden zien dat Israël helemaal verdween? Aan alle kanten omringd door vijanden, en wereldwijd dreigende grootmachten, zoals de VS, de VN en de EU, die willen bepalen wat ze wel en niet mogen doen! Nu de Amerikaanse gezant Mitchell niet heeft kunnen bemiddelen tussen Israël en de Palestijnen, komt de ‘boss’ zelf om nog eens te benadrukken dat Israël moet stoppen met de bouw van huizen! Huizenbouw notabene, voor haar eigen burgers! Een duidelijk eenzijdig rapport van de Verenigde Naties betreffende de Gaza-oorlog wijst Israël als grote boosdoener aan; ja, de Hamas heeft ook wel ‘nare’ dingen gedaan, maar Israel is toch wel weer dé kwaaie peer! En nu moet Judea en Samaria, net als eerst de Gazastrook, teruggegeven worden aan Palestijnen! Teruggegeven? Het is nooit van hen geweest!! Net als Jeruzalem; daar moet ook een deel van naar de ‘buren’! En de Joden mogen er alvast niet meer bouwen, zo spreekt het ‘buitenland’! Maar het land en de stad zijn van de God van Israël, en altijd al geweest, en Hij heeft het als een eeuwigdurend bezit aan het volk van Israël gegeven! Lees er de Bijbel maar op na, en laat je niet meesleuren door de leugengeest, die de hele wereld in zijn macht heeft! David schreef al over dit onrecht in één van zijn Psalmen: “ Machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden; wat ik niet geroofd heb moet ik toch teruggeven.” [Ps. 69:5] Het ziet er niet best uit voor Gods volk, er is weinig positiefs te melden, zou je zo denken.
Tot je gaat lezen in het Woord van God; in m’n vakantie las ik in het boek Jesaja, ongeveer van hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 65. Nou, daar werd ik echt weer vrolijk van; Gods beloften over Zijn volk zijn gewéldig positief, het gaat helemaal goed komen met Israél, uiteindelijk!
En voor onszelf, is daar ook nog wat positiefs over te melden? Ja, dat staat ook in dat Boek van God! Als wij [gaan] doen wat Hij van ons vraagt, dan ziet het er voor ons ook hoopvol uit. Al wordt het hier nog zo beroerd op aarde, Jezus belooft ons een eeuwigdurende heerlijkheid bij zijn Vader, als we ons met heel ons hart aan Hem toevertrouwen! Wat Hij verder van ons vraagt? “Omzien naar armen, weduwen en wezen, [Spr. 19:17, Spr. 28:27, Jac. 1:27] Zijn volk Israël troosten, [Jes.40:1 en 2] zegenen [Ps. 125:5] en voor haar bidden. [Ps. 122] En daarnaast leven naar de normen en waarden die God ons voorschrijft in die Bijbel.
Ga ze lezen, prepareer je op een positieve eeuwige toekomst, voor het te laat is! Gods woord leert ons hoe geweldig zwaar God de zonde ziet en oordeelt, maar ook hoe geweldig groot Zijn genade is, in Christus Jezus! En dát gaat élke wereldburger aan, ook joU! En daarom wens ik het u en jou en elke Israëliër en Arabier en Hollander van harte toe, dat je, als de tijd daar is, ingeschreven zal staan in het Boek des Levens! Dát is Gods verlangen voor ieder van ons! Maar Hij laat je de keuze!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl