Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-09-29 22:28:51
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


(Schat)graven

Terry Herbert had er geen idee van; al 18 jaar liep hij als amateurarcheoloog met zijn metaaldetector rond, in de hoop iets van waarde te vinden. Vele kilometers legde hij al af, over de landerijen van het graafschap Staffordshire in Engeland. En vorige week, warempel, op het weiland van zijn vriend gebeurde het! De detector gaf aan dat er ‘iets’ van metaal onder de zoden lag, en Terry sloeg aan het graven, met hoop in z’n hart, zoals altijd. En toen groef hij zich letterlijk rijk; 7½  kilo aan gouden en zilveren voorwerpen ontfutselde hij daar de aarde, daterend uit de 6e eeuw na Christus, voorheen waarschijnlijk eigendom van de Angelsaksen. Hij mag het niet houden, maar een vindersloon van plusminus een miljoen euro zal hem toch wel weer moed geven voor de volgende 18 jaar, denk ik.

Zo wordt er nogal eens iets gevonden, bij het bewust zoeken of bij het graven, in verband met bouw- of onderhoudswerkzaamheden; onlangs in Drenthe nog een slagtand en twee kiezen van een mammoet, in het Oranjekanaal, vorige week een kleine Duitse duikboot, gebruikt in de 2e wereldoorlog, rond Nijmegen, en eerder vonden archeologen een zilveren muntschat in Groningen. En ook in het water vindt men af en toe nog een oud schip met kostbare lading!

Trouwens, men heeft nu ook water gevonden op de maan, vorige week! Tenminste, watermoleculen, aan de zonzijde van de maan, aldus onderzoekers van de Brown universiteit in Amerika. De belangrijkheid daarvan kan ik niet inzien, maar dat zal vast wel aan mij liggen.

Het graven, het zoeken naar ‘schatten’ zit veel mensen in het bloed; het ontdekken van ‘boodschappen uit de oudheid’ houdt de hartstocht van veel onderzoekers tot het eind van hun leven gevangen, zo blijkt. Tallozen zijn op zoek naar ‘de vondst van hun leven’; ze kopen een detector en zoeken land en strand en rivieroevers af, elke week weer, met hoop en verwachting. Veelal een onschuldige hobby, maar als men bezeten raakt van hebzucht, zoals goudzoekers langs de oevers van de Amazone in Brazilië, dan deinst men soms nergens voor terug!

Overigens, wat hebzucht kan aanrichten ondervinden we allemaal in deze tijd van recessie en crisis; het graven naar ‘schatten’ door topfiguren uit de financiële wereld heeft het economische bestel ondergraven, en alleen dank zij het ingrijpen van overheden is het nog niet tot een begrafenis gekomen! Men, en wij met hen, heeft in ieder geval wel het ‘deksel op de neus gekregen’, hoewel het ‘bonussengedoe’ nog steeds alle aandacht heeft, en nog niet uit de wereld is geholpen!

Dan is er nog een categorie ‘gravers’; niet zozeer op zoek naar ‘schatten’, maar het is meer het graven in het verleden van anderen, dat dikwijls uitloopt op ‘wroeten’! Je vindt ze met name in de mediasector; waar men er niet voor terugschrikt om het verleden van iemand bloot te leggen, als het maar sensationeel en sappig en rottig genoeg is, voor het publiek! Maar ook normale interviews lopen vaak uit op aanhoudende irritante vraagstellerij, duidelijk op zoek en gravend naar negatieve berichtgeving!

Aan u, aan jou, die dit leest, zou ik willen vragen: ‘Naar welke schat bent u, ben jij, aan het graven? Misschien ga je één keer per week met je detector vol verwachting naar het strand, of loop je langs rivieroevers of  ouwe stadsmuren, in de hoop de vondst van je leven te doen! Dit kan gewoon een leuk tijdverdrijf zijn, en mijn vraag doelt daar natuurlijk niet op.

Nee, waar jaag je op? Wat beheerst je leven? Het kan van álles zijn, maar als het ook je álles is, als je het najaagt om het als een schat te bezitten en het je léven beheerst, dan geeft Jezus je vandaag een waarschuwing mee. Toen Hij op aarde was leerde Hij zijn discipelen hoe te leven. Tegen een berghelling aan gaf Hij hen de meest wijze lessen voor het leven mee, lessen voor mensen van alle tijden en alle plaatsen, dus ook voor ons! Je vindt ze in het boek Matteus, hoofdstuk 5, 6 en 7. Hij zei ondermeer: “Verzamel je geen schatten op aarde.”

En Jezus zei ook waarom niet; “die schat kan opgevreten worden door de motten, het kan door roest ontoonbaar gemaakt worden, en dus z’n waarde verliezen, of het kan ook door inbrekers of dieven gestolen worden.” [Mat. 5:19] Kortom, alle reden om je niet druk te maken om aardse rijkdom, daar komt het in feite op neer. Met ‘niet druk maken’ wordt bedoeld, je leven niet laten beheersen door het schatgraven!

Wat dan wel? Daar geeft Jezus ook raad in; “Verzamel je schatten in de hemel.” Waarom?

Daar zijn geen dieven, geen motten en daar is geen roest!

Met deze ene les van een paar zinnen wil Hij ons zeggen dat de waarde van het materiële hier op aarde geen eeuwigheid meegaat, het is zo betrekkelijk en heeft alleen waarde, zolang de bezitter leeft! Hemelse schatten hebben geestelijke waarde, en die waarde zal nooit verminderen! Het is goed om naar Jezus te luisteren; Hij weet alles op de juiste waarde te schatten!☺Want Hij zegt óók in zijn Woord dat we het niet moeten verwachten van het zichtbare, maar van het onzichtbare; “Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.”[ 2 Cor. 4:18]

Wat je dus het beste kunt gaan doen? De Bijbel lezen! Schatgraven in het Woord van God!

Dan ga je de schat ontdekken die Jezus bedoelde! Dan begrijp je ook de gelijkenis die Jezus vertelde over iemand die bij het graven een kostbare schat ontdekte in de akker van een ander! Het zou die Engelsman wel geweest kunnen zijn! Maar die mens zei niks, maar verkocht alles wat hij had, en met de opbrengst kocht hij die akker, en zo had hij ook de Schat!

En zó kan het gaan bij het schatgraven in de Bijbel; als je de Schat gaat ontdekken, en je wilt Hem in bezit nemen, dan zul je moeten inleveren! En wil je dat? Jezus wél, maar niet voor een deel, Hij wil alles géven, maar Hij wil joU ook h e l e m a a l  hebben!

Maar, áls je het doet, áls je gaat voor de hele Schat, dan zit je ‘gebakken’, dan ben je in één klap schathemeltje rijk! En dát houdt zijn waarde, blijft eeuwig bestaan! Halleluja!!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl