Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-10-20 00:17:10
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


DEFINITIEF!

Een woord dat staat voor vast, blijvend, voorgoed; dit woord dringt zich vandaag aan mij op, nu het einde van de DSB-bank, welke ongekend vaak in het nieuws was in de voorbije dagen, een feit is geworden.  Het leek er op dat de heer Scheringa met zijn imperium nog een herkansing zou krijgen, maar helaas. Geen soelaas meer, geen herkansing meer, geen compromis! Na enkele verwoede pogingen heeft hij vandaag toch het hoofd moeten buigen, en met hem zijn meelevende personeel en niet te vergeten de vele gedupeerde spaarders en schuldenaars die vaak onder slechte condities geld hebben geleend! De man achter alles, waarvoor niets te dol scheen, en die [te] grote risico’s nam, is uiteindelijk gedwongen om te stoppen, definitief! Een ‘blijspel’ van weleer is geëindigd in een drama, en vandaag is het doek gevallen over de ‘spelers’ en de ‘figuranten’! De curatoren gaan aan de slag om wat overblijft zo eerlijk mogelijk te verdelen, terwijl daarnaast onderzoeken worden gestart naar eventuele ‘medeschuldigen’! Het concern ‘is niet ondergegaan, omdat niemand wilde redden’, zo betoogde minister Bos tijdens de persconferentie. Er waren ‘redders’ genoeg, maar de ‘drenkeling’ bleek reddeloos! En voor de buitenstaander leek alles nog wel zó gezond, al waren er al wel diverse waarschuwingen. En dan wordt er binnen twee weken een ‘dodelijke ziekte’ geconstateerd, met een desastreus einde als gevolg! Een heel ‘menselijk’ beeld, in feite!

Definitief; het kan iets kouds en kils in zich hebben, het voorgoed voorbij zijn van een relatie, door overlijden of een scheiding. Na een lang ziekbed is het lijden dan eindelijk afgelopen, na een huwelijk van veel misère en triestheid is het op een dag eindelijk voorbij. In zulke situaties heeft het iets ‘dubbels’; blij, omdat het een einde nam, verdrietig, omdat het reddeloos bleek. Naast zulke slepende zaken kan definitief ook direct en onverbiddelijk zijn!
Als je zoon graffiti gaat spuiten langs de metrobaan, als je dochter met een schoolreis meegaat, naar Spanje, en hij wordt, zij wordt, dood thuisgebracht, dan is d e f i n i t i e f meedogenloos!
Maar de inhoud van het woord kan ook een prettig gevoel geven, een gevoel van ‘zekerheid’.
Bijvoorbeeld als je studie met een diploma is beloond; als de chemokuur tot een einde komt, en het resultaat goed is; dat je baan crisisbestendig blijkt te zijn, tot nu toe! Ja, want hoeláng houdt het stand, die zekerheid?
Soms mag je in het leven iets overdoen, krijg je een nieuwe kans, soms zelfs meerdere keren!
En je denkt, het kán niet kapot! En dan gebeurt er iets waaruit blijkt dat hier op aarde niets definitief is! Je had het net voor elkaar, je dacht alweer: ‘wie doet me wat’, of je zei tegen je partner: ‘financieel hoeven wij ons geen zorgen te maken’, of: ‘nu kunnen we van onze welverdiende rust gaan genieten’, of………….! En toen was er dat ongeluk, die ziekte, het ontslag, dat faillissement van de DSB-bank, het plotselinge sterven van haar, van hem, van ons kind. Opkomend uit het onzichtbare kan ‘iets’ plotsklaps en definitief een einde maken aan al onze plannen en illusies! Of?
‘De dood is de enige zekerheid in  dit leven’, wordt vaak gezegd, en dat zal iedereen kunnen onderschrijven. Al het andere kan zich weer wijzigen op wonderbare manieren, de situatie kan verbeteren, lichamelijk of maatschappelijk, maar de dood zet onherroepelijk een punt achter dit aardse bestaan!
De Bijbel is daar ook heel duidelijk over. “Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden,[…] [Hebr. 9:27, het Boek] zegt God daar met zoveel woorden, dat er geen herkansing meer is, geen mogelijkheid om het nog eens ‘over te doen’, zoals de leer van de reïncarnatie ons tracht wijs te maken. Een duivels ‘zoethoudertje’ waar helaas veel mensen in geloven! Het onfeilbare Woord van God laat geen ruimte voor deze dwaalleer; eenmaal sterven en daarna het oordeel, dát is definitief en staat vast!
Als ik hiermee deze column zou besluiten, dan zag het er voor ieder uitzichtloos uit, ‘einde verhaal’, zogezegd! Maar bovengenoemde tekst heeft een vervolg; zoals dus definitief vast staat dat mensen allemaal sterven, “zo zeker [definitief] zal Christus – nu Hij gestorven is om de zonden van vele mensen weg te nemen- zonder zonde terugkomen. Hij zal komen om ieder te redden, die verlangend naar Hem uitziet.”[Heb. 9:28, het Boek] dat geeft hoop; er is Hoop! als Jezus, de Zoon van God, uw en jouw en mijn zonden op Zich heeft genomen, dan zal dit definitieve aardse einde, de lichamelijke dood, slechts het begin inluiden van een eeuwig leven mét Hem, in heerlijkheid! Geloof je dat? Ben je al zo ver? Als je met zékerheid kan zeggen dat Jezus joUw Heiland en Verlosser is, alleen om wat Hij deed voor joU, en als je “verlangend naar Hem uitziet,” omdat het op aarde toch maar een puinhoop is én blijft, Prijs dan de Heer! Zo niet, of als je nog twijfelt, ga dan aan de slag om die zékerheid te ontdekken, voordat je aardse leven een definitief einde neemt! De Redder staat klaar, maar wil je wel door Hem gered worden? Niemand is reddeloos, daar kies je zélf voor!
Elke dag krijg je weer een kans, want “elke dag keer Zijn goedheid weer” zingt ook een kerklied. Totdat Hij je roept, op een dag, in een nacht, op een moment, d e f i n i t i e f !

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl