Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-11-10 23:11:06
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


DILEMMA

Het Latijnse woord, afgeleid van het Byzantijns-Griekse dilèmmatikos, duidt aan dat er een keuze gemaakt moet worden tussen twee [of meer] opties of alternatieven, die beiden even aantrekkelijk dan wel onaantrekkelijk zijn! Het betreft vaak een heel persoonlijke keuze. Als je al enige tijd op aarde doorbrengt zal een dergelijke situatie je niet vreemd voorkomen. Trouwens, ook de jongsten onder ons worden er al mee geconfronteerd, als ze van een schaal met lekkers iets uit mogen kiezen. Hoe moeilijk dat kan zijn!

Maar u kunt er in deze dagen óók mee te maken krijgen en voor een dilemma geplaatst worden, als je moet kiezen tussen wél of niet vaccineren tegen de Mexicaanse griep. En als het jezelf niet betreft dan speelt wellicht de keuze voor je kind[eren] dat tussen 6 maanden en 4 jaar oud is, een rol. De discussie rond deze ‘hype’ is gigantisch; aan elke tafel van een actualiteitenprogramma schuift in deze dagen wel een ‘deskundige’ aan, of de minister zelf! Een enorm dilemma als je als bewindsman moet beslissen wie er wél en wie er niet ingeënt dient te worden! En hij heeft er zelf helemaal geen verstand van, als onderwijsspecialist en wetenschapper!

 
De heren Osterhaus, Coutinho en minister Klink zijn ongeveer huisgenoten geworden, en door ál die informatie zijn er nu talloze ‘deskundigen’ bijgekomen, maar daardoor ook heel veel onzekerheid! Als je ‘iets’ wilt weten over deze griep, die tot een pandemie is verklaard, dan klik je op de computer de ‘m’ van Mexico aan, en met nog één klik kom je 1.580.000 pagina’s over dit onderwerp tegen, in allerlei uitvoering en variatie! Ook heel veel bezwaren tegen het vaccin Tamiflu, dat nog niet uitgetest is, en waarvan met de bijwerkingen nog niet weet! Vóór de echte injectie plaats moet vinden zijn er al talloze mensen ‘geïnjecteerd’ met onrust! En wat nu? Wel doen, niet doen, en nu, met die kleintjes, wél doen, niet doen? Een  d i l e m m a , levensgroot!

En Balkenende dan, onze regeringsleider? Gaat hij nu, als hij gevraagd wordt, of blijft hij?
Ook een onderwerp dat al weken rondzingt door de media; iedereen heeft er iets over te zeggen, maar hij zegt alleen maar: ‘Ik ben geen kandidaat’! En dat is zo; maar als hij dat wél wordt, komt hij dan voor een dilemma te staan, of zegt hij direct: ‘Ja, graag.’? Maar hij zou ook een eind kunnen maken aan al dat geharrewar door te zeggen: ‘Ik blijf aan het roer, en ik ben niet beschikbaar, punt, uit!’ Dat zou hem sieren, wat mij betreft. En dan kan de media en het publiek zich weer helemaal aan de griep wijden!
Maar buiten deze voorbeelden kunnen we allemaal te maken krijgen met situaties, waarbij grote gevolgen een rol spelen. En waarbij we dan moeten kiezen tussen twee uitersten! Leven en dood kunnen er mee gemoeid zijn, in het ergste geval, maar er zijn talloze andere voorbeelden te noemen, die voorkomen in huwelijk en gezin, tussen ouders en kinderen, in zaken en andere relaties. En wat zou het dan heerlijk zijn als er iemand was die duidelijk zou kunnen aangeven, wát we op dat beslissende moment het beste zouden kunnen doen! Herken je daar iets in?
Ik moet denken aan het Joodse volk dat al heel veel belaagd is geweest door vijanden. In het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, lees je dat de vijand maandenlang een stad belegerde, en dat de koning het ook niet meer wist, overgeven of volhouden. En dan vroeg hij de profeet die op dat moment in dienst was van Israëls God, of hij God wilde raadplegen. En dan kwam er antwoord, positief of negatief, en de koning wist waar hij aan toe was! Hij kon er alleen nog voor kiezen om er naar te handelen, of niet, maar het dilemma was in feite opgeheven.
Talloos zijn de voorbeelden die christenen kunnen geven over situaties waarin ze Gods leiding ervoeren, nadat ze voor een dilemma geplaatst waren. Zij hoefden daarvoor niet naar een profeet of dominee, maar zij konden en kunnen direct naar die God, Die belooft dat: “Indien iemand in wijsheid te kort schiet, en hij God daarom vraagt, dat Hij dat zal geven, eenvoudig weg en zonder verwijt.”[Jac. 1:7] Er is wel een voorwaarde: “men moet bidden in geloof , in geen enkel opzicht twijfelende.”[vs.8]
Simpel eigenlijk, maar toch lijkt het een onoverkomelijk probleem voor de massa. Mensen tobben voort met hun dilemma, en maken uiteindelijk de verkeerde keuze!
Toch heeft Jezus de weg naar zijn Vader geopend en vrije toegang verschaft voor ieder die door Zijn bemiddeling tot zijn Vader wil gaan. Hij had daar álles voor over! Vanwege het offer dat Hij wilde brengen werd hij voor het grootste dilemma aller tijden geplaatst! Voor Hij ging sterven wist Jezus wat Hem te wachten stond, en in de Hof van Getsemané worstelde Hij met dat dilemma: in gehoorzaamheid aan zijn Vader sterven voor de mensheid, of aan het vreselijke lijden voorbijgaan. Hóé het Hem aangreep bewijst wel het feit dat Hij “zeer ontsteld en beangst werd, tot stervens toe[-] en Zijn zweet werd als bloeddruppels.”[Mat.26, Luc.22]
Na deze onvoorstelbare zware strijd koos Jezus er voor om de wil van zijn Vader te volbrengen, en zo werd Gods Zoon de Redder der wereld! Daarvoor en daarna is er op deze wereld nooit een keuze van deze importantie gemaakt, zo álles omvattend, zo ingrijpend, en met zo’n eeuwigheidswaarde! Jezus maakte daar Zijn keuze voor joU en voor mij, en zo opende Hij de weg naar de Vader. Hij is de Weg! Als je op die Weg wil gaan, dan kun je dag en nacht terecht bij die God, die de wereld zó lief had, dat Hij zijn eigen Zoon er voor over had! [Joh.3:16] En dan mag je met elk dilemma bij Hem komen, Hij wil je eruit helpen! Gaat het om een keuze tussen trouwen of samenwonen, wél of geen abortus, wél of geen euthanasie, wél of niet vaccineren? Bij  élk dilemma wil Hij je leiden in je keuze, door zijn Woord en door zijn Geest! Vraag het Hem maar, als een kind, Zijn kind, in geloof en zonder twijfel!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl