Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-12-01 11:02:49
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Onttovering!

Mijn computer gaf direct een foutmelding toen ik dit woord op het scherm zette, maar toch is het geen nieuw woord, hoewel ik dat wel dacht. Ik ving het op via de radio en sloeg het in mijn gedachten op. Ik dacht er over na en dat leidt nu tot het volgende.

Op de radio betrof het een interview met Amerikaans deskundige Willen Post, en het handelde over de komende toespraak van president Obama, deze nacht. Toen hij in een heftige verkiezingsstrijd voor het leiderschap door het land ging, dan was altijd een van de speerpunten van zijn speeches dat hij heel snel de oorlog in Irak zou beëindigen. Door zijn toespraken betoverd, gaven velen voor deze belofte hun stem Maar nu zal hij vrij zeker bekend gaan maken dat de VS ruim 30.000 manschappen zal toevoegen aan de 70.000 die er in Afghanistan al zijn! En zo volgt nu de onttovering voor een deel van zijn kiezers: hun droom van minder oorlog uiteengespat!

 
Nog sprekender vond ik nog het bericht over die schedel van 1,8 miljoen jaar oud, die in 2001 werd gevonden in Georgië. Onder politie-escorte, de bewaker was aan de kist gekoppeld, [!] kwam het ‘relikwie’ in Leiden aan, waar het bezichtigd kan worden door het publiek. De speciaal ingerichte tentoonstelling heet: ‘Gezicht van onze evolutie - Verdwaalde voorouder?’

Men ging er oorspronkelijk van uit dat ons voorgeslacht in Afrika moet zijn geëvolueerd, en nu zo’n koppie, zo ver daar vandaan? Natuurlijk heeft men wel weer een ‘verklaring’ bedacht.
Maar voor de serieuze evolutieaanhanger moet het toch wel een enorme onttovering zijn geweest. Zéker is dat de nazaten van die voorouder[s] ver zijn afgedwaald van de Waarheid!
Vorige week stond de wereldwijde financiële markt weer op haar grondvesten te steigeren toen bekend werd, dat het Emiraat Dubai niet meer aan haar financiële verplichtingen kon voldoen. De betovering verbroken? Het grootste staatsbedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd voor veertig miljard euro! Van dit geld bouwden ze megalomane [grootheids-waanzinnige] projecten, waaronder een verzameling kunstmatige eilanden voor de kust in verschillende fantasievormen! Te gek voor woorden! Men bouwde aan het hoogste gebouw ter wereld, en het zou het hoogste ook moeten blijven, koste wat kost! Zoals eenmaal de torenbouw van Babel door spraakverwarring werd onttoverd, [Gen. 11] zo nu door de ineenstorting van de economie!
En morgen wordt het rapport verwacht betreffende het onderzoek naar de teloorgang van de DSB bank, en over het gedrag van de respectievelijke bestuurders, waaronder het VVD-coryfee oud-minister Zalm. Zal hij zijn kroon behouden, of zal de betovering rondom zijn figuur ook door onttovering aan flarden gaan?
Zomaar een paar voorbeelden uit het wereldgebeuren van deze dagen; maar als je in je eigen leven terugkijkt, dan zul je vrij zeker ook momenten kunnen herinneren van betovering en van hoe het daarna werd verbroken. Het begint al heel jong als kinderen bijvoorbeeld met sint Nicolaas zich voor een etalage vergapen aan iets wat hen betovert, en wat hun grootste wens wordt op het verlanglijstje. Als ze ouder worden komt een meisje soms in aanraking met een loverboy, die haar met mooie en lieve woorden en cadeaus betovert! En een jongen kan zo in de ban raken van de dure spullen van zijn vrienden, dat hij er op een moment álles voor over heeft het ook te bezitten: de betovering heeft toegeslagen en hij is een willig slachtoffer geworden voor bijvoorbeeld de drugshandel. En als volwassenen kunnen wij er allemaal wel over meepraten, uit ervaring, als je eerlijk bent! Begeesterd door iets of iemand willen we dát of die hébben, wat het ook kost! En de rest kan ons gestolen worden! Totdat de onttovering volgt, en we met een harde smak in de werkelijkheid terugvallen! Dat kan een grote teleurstelling opleveren, maar het kan ook een bevrijdende verlossing teweeg brengen!
Deze wereld biedt vele vormen van betovering omdat deze aardbol het podium is van satan, die een meester is in het betoveren van de slachtoffers, die hij op het oog heeft. Geld, bezit, macht, kennis, begeerte, het zijn zijn ingrediënten om mensen kapot te maken, lichamelijk en geestelijk, en niet alleen tijdelijk, maar voor eeuwig! Hij zal niet rusten voordat hij ook u en jou en mij onder zijn betovering heeft gebracht! Hij gebruikt daarbij álle middelen, ja, ook de tv en internet én ménsen, en soms komt hij zelf, “als een engel des lichts”, waarschuwt God in zijn Woord! [2 Cor.11:14]
In het Boek van God, de Bijbel, wordt het woord betovering slechts twee keer gebruikt; de apostel Paulus vraagt op een gegeven moment aan de mensen van Galaten, als hij hoort waar ze mee bezig zijn en onwaarheden uitkramen: “O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd?” [Gal. 3:1, NBG] Of: “Domme Galaten, wie heeft u behekst? [WV] Hij had hen zo duidelijk geleerd “en voor hun ogen de gekruisigde Christus geschilderd,” en het totale verlossingswerk dat Hij had volbracht, en nóg lieten ze zich beïnvloeden door valse leraren, die leerden dat dát niet genoeg was, en ze de wet moesten naleven!
In deze tijd neemt in onze westerse wereld de betovering alleen maar toe, en dat bevestigd de Bijbel heel duidelijk. Talloos zijn de valse leraren die Jezus al aankondigde toen Hij sprak over het einde der tijden, déze tijd! Vals, omdat zij de gekruisigde Christus niet [meer] centraal stellen in hun verkondiging, als enige Redder tot eeuwig behoud! Er is geen andere Weg! Als je meent dat het hier nog super is, en het vast nóg wel beter wordt, en de ‘weg tot behoud’ nog wel andere kronkelweggetjes kent, dan is de diagnose van de Bijbel, Gods eeuwige zuivere Woord, dat je door de geest van deze tijd betoverd bent, en dringend aan onttovering toe bent! Laat je uit die droom helpen, en ga op zoek naar de Waarheid!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl