Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Gemeente
donderdag 3 december 2009

Jeugdleidertak Soul Survivor maakt herstart


Harderwijk – Het jeugdleidernetwerk van jongerenorganisatie Soul Survivor start per 2010 met een vernieuwd programma. Het netwerk legt zich vanaf dan toe op het uitwisselen van kennis in de vorm van een brunch speciaal voor jeugdleiders en jongerenwerkers. Het programma is gebaseerd op drie pijlers: kennis, coaching en community.
 

Categorie: Gemeente
Ingezonden door: Soul Survivor

Jeugdleidertak Soul Survivor maakt herstart
Soul.net bouwt community door brunches

Harderwijk – Het jeugdleidernetwerk van jongerenorganisatie Soul Survivor start per 2010 met een vernieuwd programma. Het netwerk legt zich vanaf dan toe op het uitwisselen van kennis in de vorm van een brunch speciaal voor jeugdleiders en jongerenwerkers. Het programma is gebaseerd op drie pijlers: kennis, coaching en community.

Nieuw programma
In het nieuwe programma van Soul.net wordt de kennis van experts uit het werkveld op interactieve wijze aangeboden aan jeugdleiders. Soul.net wil jeugdleiders ondersteunen door middel van onderwijs dat inzicht geeft en hen begeleiden in een coachingsproces, waarbij het geleerde in de jeugdgroep toegepast wordt. Ook bouwt Soul.net aan een community van jeugdleiders, waar ruimte is om ervaringen te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Brunches
Het programma start in de vorm van een twee maandelijkse themabrunch. In oktober organiseerde het netwerk al een brunch als try-out. Deze was volgens de deelnemers en organisatoren een succes. “We zijn enorm enthousiast over de themabrunch. Jeugdleiders nemen deel aan het programma om geïnspireerd te raken door het onderwijs en om contact te leggen met andere jeugdleiders. De brunch is de gelegenheid om dit op een informele manier te doen.” aldus Bart Nitrauw, Soul.net.

Soul.net
Soul.net ondersteunt de kerk in Nederland door jeugdleiders te trainen en te coachen. Zo kunnen zij op hun beurt jongeren toerusten om vanuit hun geloof een verschil in hun omgeving te maken. De jongerenwerkers variëren in de leeftijd van 20 tot 45 jaar, van evangelisch tot gereformeerd en komen uit het hele land. Allen delen de passie voor het bereiken van jongeren.

De eerste brunch van 2010 is op 23 januari van 10:30-14:00 uur met als thema: discipelschap. Locatie: Landbouwlaan 1b in Harderwijk. Overige thema’s die te verwachten zijn in 2010: teamdynamiek, jongerenpastoraat, missiologisch bewustzijn,  jeugdcultuur en coaching. Meer informatie is te vinden op www.soulnet.nl.