Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-12-21 18:39:07
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


OPNIEUW?

Of is het een herhaling? Naar mijn mening is het niet hetzelfde; trouwens, hetzelfde is een herhaling van iets dat al eerder plaatsvond. Opnieuw kan anders zijn, een andere uitkomst hebben. Als je bijvoorbeeld je rijexamen over moet doen, dan wil dat zeggen dat je gezakt bent, maar dat je nu hoopt dat het wél zal lukken, dat het anders zal gaan!

Als je dit leest dan is Kerst 2009 in aantocht, of al aangevangen. Opnieuw worden er voorbereidingen getroffen om deze dagen op een voor iedereen weer andere manier door te gaan brengen! Zal het een herhaling worden van vorig jaar, of zal het anders zijn, dit komende kerstfeest? Dezelfde kunstkerstboom staat misschien weer op dezelfde plek met dezelfde slingers, ballen en engeltjes erin. Je hebt misschien wel weer dezelfde plannen als in 2008: tijdens kerstnacht naar de kerk, op eerste kerstdag misschien [weer] naar de kerk, ’s avonds gezellig eten met de kinderen of met vrienden. Maar het kan ook zijn dat je niet één keer naar een kerk gaat, en dat de kinderen helemaal niet komen, en dat je blij bent als al die poespas weer voorbij is! Een afdruk, een kopie van vorig jaar, een herhaling, daar lijkt het misschien wel op.

 

Maar het kan ook heel anders worden dan verleden jaar, omdat de omstandigheden zo zijn gewijzigd in het bijna verlopen jaar. Misschien hebt u of heb jij verdriet omdat ‘iemand’ die je dierbaar was, er niet meer is, of niet meer komt! En dán heb je al reden genoeg om de kerstboom, en alles daarom heen, te vergeten. Misschien heeft in uw of jouw leven de crisis ook huis gehouden, is de positie van je bedrijf wankelend geworden, of je baan opgezegd! Of ziekte of een ongeval gaf zó’n omslag in je leven, of je gezin, dat je daar nog niet over uitgepiekerd bent! Maar het kan ook zijn dat je in juichstemming de kerstdagen viert en het jaar opgetogen uitmacheert! Getrouwd, samen gaan wonen, een kind gekregen, een baan gevonden, eigen baas geworden! Allemaal situaties daardoor deze kerstdagen die we opnieuw gaan beleven, wel eens heel anders kunnen worden!

Toen ruim 2000 jaar geleden de Zoon van God op aarde werd geboren, werd het er ogenschijnlijk niet anders door! Alles bleef bij hetzelfde, zo leek het. De mensen van toen gingen gewoon hun gang, niemand verwachtte dat Kind meer, dat al zo lang geleden door God was beloofd. En van een feest was al helemaal geen sprake! De engelen “verkondigden wel grote blijdschap”, maar niemand buiten de stal, behalve de herders, kwam in feeststemming. Het was even als een rimpeling in een vijver, maar aan het grote publiek ging het totaal voorbij! Het leek bij hetzelfde te blijven, maar dat veranderde toen God, “Die eertijds sprak door de profeten, na dertig jaar ging spreken door zijn Zoon Jezus, “de afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk [kopie] van Zijn wezen! [Heb. 1:3] God, voor eeuwig Dezelfde, bracht verandering in de dodelijke situatie waarin de mensheid verkeerde!

Jezus koos voor het kruis, voor u en jou en mij, om daar de straf te ondergaan, die als een dodelijke loden last op de mensheid drukte! Daarmee volbracht Hij álles wat nodig was, en waardoor alles anders werd! Na Zijn sterven en opstanding uit de dood, vertrok Jezus weer naar zijn Vader. Daar wacht Hij nu tot het de tijd is om opnieuw te komen, niet als herhaling, maar heel anders!

Hij kwam als een Kind, als het Lam om “geslacht” te worden, maar Hij komt als de Koning van hemel en aarde, om voor eeuwig te heersen! Die dag is dichterbij dan je wellicht denkt, de Bijbel wijst ons er nadrukkelijk op! Alle gebeurtenissen in de wereld die van enige importantie zijn, ze wijzen allemaal naar de wederkomst van Jezus! Zo leert ons het Woord van God. Wees daarom  niet eigenwijs maar bedachtzaam, in verwachting van Zijn komst!

Dat bekende kerstliedje heeft een heel andere betekenis gekregen; de geboorte van Jezus is geweest, maar Zijn terugkomst dient ons aller aandacht te krijgen. “Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet……..”; je kunt het in feite alleen nog maar zingen als je wérkelijk verwacht, dat Hij opnieuw zal verschijnen.

Jezus laat aan ons de keuze, maar Hij is heel duidelijk in wat Hij zegt in de Bijbel. Wij, ieder mens, moeten ons bekeren, ons omkeren op onze weg, en Hém gaan volgen. Dat wil zeggen: het voor 100% anders gaan doen! Iedereen moet opnieuw geboren worden, zegt Jezus zelf, [Joh. 3:3] een geestelijke geboorte! Dat vind je niet bij mensen, niet bij een bepaalde kerk of andere instelling. Als je voor Jezus gaat kiezen, dan bewerkt Hij het in je, door Zijn Geest.

Als je Hem toelaat in je leven, dan wordt het vanaf kerst 2009 heel anders in je leven, hoe je je ook voelt!

Wees er op bedacht dat de Baby van Kerst, de Kruiseling van Golgotha, de opgestane HEER van Pasen, dat die Jezus wéér komt, misschien wel komend jaar! Ben je dáár klaar voor? Opnieuw roept Hij joU, omdat Jezus niet wil dat je verloren gaat, maar eeuwig zult leven, bij en met Hem! Voor het eerst of opnieuw, maak de juiste keuze, nu het nog kan!

En voor alle lezers: Gods Zegen en Vrede toegewenst over de laatste dagen van dit jaar!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl