Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-12-29 20:56:36
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


OUD?!

Als ik dit schrijf zijn we nog enkele dagen van 2010 verwijderd. Het jaar is oud en bijna voorbij; alweer om, alweer tien jaar om van de nieuwe eeuw, die in 2000 zo spectaculair begon! Kun je het nog voor de geest halen? Alle hectiek rondom de overgang van het ene naar het andere millennium? De computers, de verkeerslichten, alle technologische wonderen, hoe zouden ze zich houden bij die onbekende overgang, die nog nooit iemand had meegemaakt?

De Bijenkorf gaf haar personeel een overlevingspakket als kerstcadeau, voor de ‘zekerheid’!
Weet je het nog? Alle grote spektakelfeesten die gehouden werden, wereldwijd, bij de aanvang van de nieuwe eeuw?
En nu zijn we al weer tien jaar verder; uiteindelijk is het allemaal erg ‘meegevallen’, die overgang, maar wat is er ontzettend veel gebeurd, in die tien jaar! De media besteedt er veel aandacht aan, in deze dagen. Mensen mogen aangeven welke gebeurtenis het meeste indruk maakte, en dat is voor iedereen weer anders. Hoewel, de aanval op de Twin Towers in New York en op het Pentagon, in 2001, is voor velen wel het meest aangrijpend geweest. Dat de wereld nooit meer hetzelfde zou zijn, zoals werd gezegd, na die gebeurtenis, dát is wel uitgekomen! En hoe kwetsbaar we zijn, ook na alle beveiliging tot nu toe, is deze week nog eens aangetoond door een man die nog ternauwernood overmeesterd kon worden, in een Amerikaans vliegduig!

 
Inmiddels zijn we nu wel gewend aan de euro, maar de invoering daarvan, in 2002, heeft ook de nodige voeten in de aarde gehad! En de tsunami, nu vijf jaar geleden, toonde de wereld hoe onvoorspelbaar de natuur soms kan zijn, en hoe kwetsbaar wijzelf, ook op dát gebied!

En nu is er weer zo’n jaarmoot op van de ons toegemeten tijd; en ook al komt het elk jaar weer terug, toch heeft het voor ieder iets ‘bijzonders’. De één wordt er droefgeestig van, de ander zenuwachtig, de één verlangt naar het nieuwe jaar, de ander neemt met moeite afscheid!
Stemmigheid, vuurwerk, oliebollen, het zijn de vaste begeleiders van elke jaarwisseling, en als je dit leest hangt er op straten en pleinen al de geur van vers gebakken bollen, vermengd met de kruitdamp van te vroeg afgestoken strijkers!
365 dagen, 12 maanden, 52 weken, en dat was het dan, het jaar 2009; je kunt het gemaakt hebben, je kunt het verknoeid hebben, maar het is voorbij, géén herhaling, géén herkansing!
“God houdt de wereld in Zijn hand”, zong Mahalia Jackson jaren geleden. En dat deed Hij ook in 2009, ondanks alles wat er gebeurde, en ook ondanks alles wat u, wat jij meemaakte!
Wat mensen er van maakten was soms afgrijselijk en onbegrijpelijk. Of was het God? Veel mensen hebben de neiging om inderdaad dáárheen te wijzen, als ze een schuldige zoeken. Of in ieder geval ‘dat Hij het toch wel had kunnen voorkómen’! Typisch, het zijn meestal de mensen die ‘niets met God hebben’, maar op zo’n moment krijgt Hij wél de schuld!
Maar onderwijl gaat Hij wel door met Zijn plan, ook na dit decennia. Intussen houdt Hij de controle op álles, ook al lijkt het soms of alles Hem uit de hand is gelopen! En het doel dat Hij voor ogen heeft is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; en Hij wil heel graag dat u en jij en ik daar de bewoners van worden, en daarom houdt hij déze wereld én ons in Zijn hand! En dat deed Hij ook dit jaar, ook al had je er geen idee van, en begreep en begrijp je er geen syllabe [meer] van! Wij zijn op weg naar de eeuwigheid, dat is zeker, dát is zeker! Hoe je die eeuwigheid door gaat brengen, dát ligt uitsluitend aan de keuze die je gemaakt hebt, of gaat maken! Hoeveel jaarmoten of decennia’s er nog komen weet geen mens, maar als Jezus terugkomt, dan begint de eeuwigheid, dát staat vast! En de God die de wereld en joU en mij in handen heeft, Die heeft de ‘toegangsbewijzen’!
Nu en aanstonds, in het nieuwe jaar, krijgen we opnieuw nog tijd om daarmee bezig te zijn, maar niemand weet hoelang! Voor iedereen is dat heel persoonlijk, én beperkt! Tijd is een menselijk iets, ontstaan nadat de mens in de fout ging en het beter meende te weten dan zijn Schepper. Begrippen als sterven en dood komen in Gods eeuwigheid niet voor, en daarom is het ook Zijn verlangen om ons binnen te halen in die wereld!
De poort naar die wereld heeft Jezus ontsloten door Zijn leven te geven aan het kruis, waardoor Hij de straf droeg voor zondaren zoals ik. Hij kocht mij vrij met Zijn lichaam en bloed, met Zijn leven! En ik geloof dat Hij voor mij het toegangsbewijs voor dat eeuwige leven bij God heeft verworven! Dat kunnen gelukkig tallozen mij nazeggen, maar u en jij?
Als je in de laatste dagen van deze ouwe jaarmoot bedenkt dat je leven in 2009 een leven zónder Jezus was, wees dan heel blij dat je nog de gelegenheid krijgt om mét Hem 2010 te gaan beleven. Als je de eeuwigheid zéker wilt stellen, dan ontkom je niet aan een persoonlijke keuze voor Jezus, de Zoon van God! De tijd verstrijkt, het ‘aftellen’ gaat door, het nieuwe jaar brengt Gods eeuwigheid dichterbij dan ooit! Wat ga je doen?
 
Alle lezers wens ik van harte Gods zegen en nabijheid toe, ook in 2010! Je kunt er van op aan,  ook in de wereld van hier en nu: “De Here zal voor u en jou uit gaan en Hij, de God van Israël, zal u en jou van achteren beschermen.” [Jes. 52:12b, het Boek]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl