Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-01-11 00:34:32
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


VOORKENNIS

‘Kennis van iets vóórdat het gebeuren zal’, zo omschrijft het woordenboek de titel van deze week. En dat is toch wel een mooie wens, zo aan het begin van 2010, om alvast iets te weten voor het gebeurt! Of niet?

Soms kun je er je voordeel mee doen; wellicht ken je het woord uit de aandelenhandel, waarbij mensen met voorkennis zich verrijken op een manier die verboden is. ‘Handel met voorkennis’ is dan de aanklacht; het houdt in dat een bepaalde persoon, in een bepaalde positie, die méér afweet van de onderliggende waarde van de aandelen dan de ‘gewone’ mensen, daar misbruik van heeft gemaakt. Het is natuurlijk heel aanlokkelijk om royaal in te stappen, omdat je zéker weet dat je straks een flinke klapper gaat maken, als het aandeel keldert of omhoog schiet! Ook in Nederland zijn er in voorbije jaren processen gevoerd over deze moeilijk bewijsbare aanklacht van handel met voorkennis. Ter herinnering noem ik u even het vrouwtje van World Online: Nina Brink, die ook verdacht werd omdat zij haar aandelen van dit bedrijf nét voor het bedrijf op de beurs kwam, verkocht!

 

 

 

Maar buiten dit fenomeen zijn er weinig dingen waarvan men met stelligheid kan zeggen dat dát gaat gebeuren, dit jaar. Natuurlijk, je kunt verwachten dat de Gemeenteraadverkiezing straks in Maart doorgaat, dat de Olympische Winterspelen van start gaan, volgende maand, en dat het Wereldkampioenschap voetbal zal plaatsvinden in Zuid Afrika, in de zomer, maar zékerheid heb je er niet over! Wat is er zéker in deze wereld van onzekerheid, waarin de dreiging en onveiligheid steeds meer toeneemt? Een aanslag van formaat kan een evenement als genoemd, zomaar verijdelen! Nee, we hebben geen enkele voorkennis, de toekomst blijft geheim, en in feite weet je niet eens of je dit jaar wel járig wordt! Of jij wel?
En we willen het toch heel graag weten; meer dan ooit worden waarzeggers en astrologen geraadpleegd en horoscopen gelezen, zo bij de aanvang van het nieuwe jaar. Maar ben je dán zeker, met zo’n voorspelling? ‘Het blijft koffiedik kijken’, is het veel gebezigde antwoord daarop. We kennen het verleden en het heden, ook al is dat maar secondewerk, maar de volgende seconde en minuut is onzeker! Zéker wat ons persoonlijke leven betreft!
Neem van mij aan dat ik je niet wil beangstigen of onrustig maken, maar ik wil je wel wijzen op ongekende mogelijkheden die er zijn, door God zelf aangereikt! En zo, aan het begin van het nieuwe jaar, lijkt me dat een mooie gelegenheid. Misschien bent u wel op zoek, zou jij wel meer van je leven willen maken, toch meer zekerheid willen.
Die zekerheid is wél te verkrijgen, als wij ons wenden tot het juiste ‘adres’! God, onze Schepper, heeft ons voorzien van geweldig veel voorkennis, die echter door het grootste gedeelte van de wereldbevolking niet gebruikt wordt, of verkeerd gebruikt! Hij deelt zóveel met ons over het hier en nu, én over de toekomst, dat het ruim voldoende zou moeten zijn om ons die verlangde zékerheid te verschaffen. Maar wij nemen Zijn woorden niet serieus, of met ‘een korreltje zout’, of als fabels of we leggen ze uit zoals het ons past, of we willen er niets over horen en van weten! Maar de voorkennis is beschikbaar, elk moment van de dag, en ze is 100% betrouwbaar! Als beurshandelaars of beleggers zulke betrouwbare gegevens zouden kunnen bemachtigen, om op de beursvloer zaken te doen, dan was hun ‘kostje gekocht’!
Gods Woord, de Bijbel, geeft onze talloze aanwijzingen en beloften voor nu en de toekomst, en Zijn Geest wil ze ons duidelijk maken. Via een aantal mensen gaf Hij duizenden profetieën aan ons door, voorzeggingen, waarvan er al ruim 80% werkelijkheid is geworden!! Als je de voorkennis van God oppikt dan ga je zien dat de resterende 20% óók werkelijkheid wordt!
 
Of je daar het nieuwe jaar mee doorkomt? Absoluut! Door omstandigheden kunnen we allemaal uit de koers raken, korte tijd of langdurig. Maar Gods weg is vast en veilig; Hij voert Zijn plan uit zoals Hij het bedacht, voor er nog iets van bestond! Toen de uitvoering begon van dat [reddings]plan, toen heeft God vele malen gesproken en voorkennis doorgegeven via Zijn profeten in Israël. En daarop volgend heeft Hij, 2000 jaar geleden, gesproken door zijn Zoon Jezus. [Heb. 1:1] Voorkennis uit eerste Hand, met eerbied geschreven! Betrouwbaar en alle aanneming waard! [1 Tim.1:15] Jezus kwam doen wat de profeet Jesaja eeuwen daarvoor had voorzegd, in opdracht van God. Voorkennis voor Israël! Maar ze deden er niets mee; toen Jezus werd geboren dacht nagenoeg niemand daar meer aan. Hij werd geboren in een stal, de Zoon van God! Toen Jezus later bevestigde dat Hij dat was, toen werd Hij gekruisigd wegens godslastering. Maar als zij goede nota genomen hadden van de voorkennis, opgeslagen in het Oude Testament, dan hadden ze beter geweten! En toch is het Heil uit de Joden, zei Jezus, [Joh.4:22] uit hen werd de Heiland der wereld geboren! Toen Hij weer vertrok, na Zijn opstanding zei Hij: “En waar Ik heen ga, daarheen weet je de weg.”
Maar Thomas zei: “Here, wij weten niet waar U heengaat, hoe moeten we dan de weg weten?”[Joh.14:4] Ondanks alle voorkennis en 3,5 jaar onderwijs van Jezus wisten ze het nog niet! Maar Jezus reageerde vriendelijk en ook waarschuwend, naar hen toe, maar ook naar ons: “ Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” [vs. 6]
Kennis van iets vóórdat het gebeuren zal, God heeft het ons ruimschoots gegeven in zijn Woord, en door zijn Geest, heel veel voorkennis! Maak er gebruik van nu het nog kan, en kies aan het begin van dit jaar de juiste Weg, die JEZUS heet! Dán vind je een veilige plek bij zijn Vader, vanaf nu tot in eeuwigheid!

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl