Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2006
2006-01-10 01:32:50
Categorie: columns-hvdb-06
Ingezonden door: Edida


Belángrijk?

Inmiddels zijn we alweer aan de tweede week van 2006 begonnen; wat dat betreft is er in ieder geval niets veranderd: de tijd gaat snel!

Omdat het zo snel gaat en ‘de tijd’ zo gauw óp is, onze tijd zo gauw verstreken, daarom is het wel belangrijk om goed te overdenken hoe wij die tijd indelen en wát we er mee doen!

Wat héél belangrijk lijkt wordt ons duidelijk als we allerlei berichten in de krant en op tv en langs de weg lezen: de kwaliteit van ons leven verbeteren!

Afvallen staat elk jaar in de top van de ‘goede voornemens’; in de krant las ik dat 24% van onze landgenoten dit jaar kilo’s wil kwijtraken, vastgesteld na een enquête, vlak voor de jaarwisseling! Daarom zijn de sportscholen, de fitnesscentra en de afvalclubs aan het begin van elk nieuw jaar druk bezig om de ‘hulpzoekenden’ binnen te halen! Afslankmiddelen, literatuur over dit uitzonderlijk belangrijke onderwerp, in deze dagen is er grote belangstelling voor. Het dagblad AD haakt erop in en maakt er een wedstrijd van: wie de meeste kilo’s is kwijtgeraakt op 31 maart a.s. valt in de prijzen!

 

Daarnaast zijn de goede voornemens talrijk; stoppen met roken en/of alcoholgebruik, of in ieder geval minderen in het gebruik, meer gaan bewegen, minder werken en meer van de vrije tijd genieten! Kortom, gezonder leven! Gezondheid van ‘lijf en leden’ is dan ook wel de nummer EEN van het verlanglijstje van velen, voor het nieuwe jaar, en ook de wens die het meest te horen was, op nieuwjaarsdag!

Een gezond en gelukkig lang leven, wie wil het niet? We zien ook om ons heen dat die wens zo weinig werkelijkheid wordt! Mensen worden al maar ouder, maar de kwaliteit van dat ‘oudere’ leven laat vaak [veel] te wensen over. Bejaardenhuizen, aanleunwoningen, verpleeghuizen; de wachtlijsten wijzen doorlopend op tekorten. Het leger van rollators, [electrische] rolstoelen en scooters groeit met de dag! Is het uitzicht en het vooruitzicht hierop niet de grootste drijfveer om te sleutelen aan de kwaliteit van ons aardse leven? Zijn het niet alle berichten over chemokuren, bypasses, infarcten en andere ‘rampspoedberichten’ die ons tot in de hoogste alarmfase aansporen om ‘alles uit de kast’ te halen voor ons lichamelijk welzijn?

Begrijp me goed, gezondheid is belangrijk en een heel kostbaar geschenk; meer dankbaarheid tegenover de Gever daarvan zou ons zeker passen! En goed en verantwoord omgaan met je lichaam is een opdracht! Maar er is meer!

In de eerste week van dit jaar was er in ons dorp gelegenheid voor ouderen om gratis de gezondheid te laten testen. Bloeddruk, cholesterolgehalte en andere belangrijke items werden bekeken en gemeten, en over een aantal dagen kan men de uitslag verwachten. Een mooi initiatief, dat zeker aan zal slaan; beter voorkomen dan genezen, wat het ook is!

Aan een goeie bekende die ook was geweest vroeg ik of hij, nu hij toch zo bezig was, ook van plan was om aan de gezondheid van zijn geestelijk leven iets te gaan doen. ‘Nee joh,’ was zijn antwoord, ‘dat is aan mij niet besteed!’

Misschien hoort u en hoor jij ook wel bij die hele grote massa van mensen die dat zeggen, of in het geheel niet over hun geestelijk leven willen nadenken. Wonderlijk, vind je zelf niet? Je tijdelijke welzijn en gezondheid, die zich hooguit zal uitstrekken over 100 jaar, krijgt álle aandacht en zorg; alles wordt er aan besteed: geld, inspanning, afzien, alles haal je er voor uit de kast om maar in alle opzichten gezond te blijven, hoewel de afloop vaststaat!

Maar de ‘rest’ van de eeuwigheid die je tegemoet gaat, acht je totaal niet belangrijk? Daar wil je niet eens tijd aan besteden om er over na te denken?

God heeft Zijn Woord en Geest gegeven om ons er van te overtuigen dat het niet om nu gaat, maar om straks! En dat iedereen Jezus nodig heeft als Geneesheer, u ook, jij ook! Als je tenminste straks in ‘gezondheid’ de eeuwigheid wilt gaan beleven!

Ik zou het geweldig vinden als je aan het begin van 2006 nog eens heel serieus wilt overwegen wat voor joU het belangrijkste is, om dit jaar na te gaan streven! Maar dat je dan ook bij die overwegingen de dingen betrekt die van wezenlijk belang zijn! En dat je luistert; "Het geloven komt voort uit het horen naar het Woord van God" [Rom. 10:17] , zegt de Bijbel.

Gaat het doen! Ook al zie je nu de belangrijkheid er nog niet van in, gaat het doen! Ga luisteren naar oprechte christenen, die joU er graag over willen vertellen! Een Alpha-cursus, een Bijbelstudie, ga luisteren en laat je onderwijzen! Later, in de eeuwigheid bij God, zul je kunnen zeggen: ‘Dat is het belangrijkste wat ik op aarde heb gedaan!’ ‘Het heeft mij eeuwig Heil gebracht!’ Daarom zeg ik het, met Paulus: " Blijf uw behoudenis bewerken," of, met andere woorden, "blijf je inspannen voor je redding." [Fhil. 2:12, NBG-NBV] Dát is het meest belangrijke voor u en jou en mij, in 2006! Jezus Christus heeft het fundament gelegd, bouw dáár verder op, en God zal je zegenen met de kwaliteit van een Leven, dat eeuwig duurt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl